zm skiba

kojs

CenyRolnicze
25 września 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3188 EUR EUR - 4.5892 GBP GBP - 5.2783 DKK DKK - 0.6155
Archiwum


25.09.2023 12:44 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,70 zł/kg, średnia: 8,25 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,75 (-0,21%), kukurydza LIS23: 209,25 (+0,48%), rzepak LIS23: 441,25 (+0,40%)

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

21.09.2023 SPRZEDAM 54 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

21.09.2023 SPRZEDAM 80 T KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

19.09.2023 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, lipski, 27-300, tel.: 517 572 223

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Czy jesteśmy samowystarczalni w kontekście produkcji mięsa w Polsce?

Redakcja
mięso, eksport

Rynek wieprzowy odnotował spadek eksportu o 7% w odniesieniu do roku ubiegłego (643 mln euro). Natomiast w tym samym czasie do Polski przywieziono produktów wieprzowych o łącznej wartości 707 mln euro (368 tys. ton). Te dane są niepokojące, zwłaszcza, że sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce jest skomplikowana. Co więcej na rynek Polski sprowadzamy prawie dwa razy tyle mięsa wieprzowego, ile sprzedajemy (665 tys. ton).

 

Globalna produkcja zwierzęca odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, głównie poprzez dostarczanie surowców o bogatej zawartości białka. W krajach rozwijających się popyt na produkty mięsne utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast niezmiennie, konkurencyjność łańcucha dostaw mięsa jest bardzo istotna dla opłacalności produkcji surowca mięsnego. Zapewnienie dochodowości producentom mięsa to podstawa, warto także wspierać społeczności wiejskie, zwłaszcza, że produkcja mięsna zlokalizowana jest właśnie tam. Co więcej wprowadzanie nowoczesnych technik hodowli i chowu oraz systemów produkcji jest także istotne (z punktu widzenia współczesnej hodowli). Współczesna hodowla zwierząt rzeźnych uwzględnienia także zasady prawidłowego dobrostanu zwierząt (na mocy traktatu z Amsterdamu (1997)). Niestety poza rozwojem, współczesne rolnictwo i hodowla niosą za sobą wiele wyzwań m.in. zmiany klimatu i zainteresowanie się tą tematyką, w aspekcie emitowania szkodliwych gazów (w kontekście produkcji mięsa, zwłaszcza wołowiny). Co więcej obecna sytuacja polityczna, nie napawa nas optymizmem. Wzrost cen i galopująca inflacja, w znacznym stopniu wpływają na kształtowanie się rynku w Polsce oraz na preferencje konsumenckie.

 

W marcu bieżącego roku pełnomocnik rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk na Forum Sektora Wołowiny, oświadczył, że Polska jest samowystarczalna, a jednocześnie jesteśmy w stanie podbijać rynki zarówno europejskie jak i światowe. Według raportów na które się powoływano, polska produkcja jest przeznaczana na 80% krajowego zapotrzebowania zbóż, natomiast 20% produkcji eksportujemy. W przypadku mięsa: surowiec drobiowy w 40% trafia na rynek krajowy (resztę eksportujemy), natomiast w przypadku wołowiny jest to 25%, reszta surowca idzie na eksport.

 

Polska jest niewątpliwie jednym z czołowych producentów żywności w Europie. Jednak czy jesteśmy samowystarczalni? W dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie pytanie to jest jednym z najczęściej pojawiających się, w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Samowystarczalność, jest to relacja pomiędzy produkcją, a konsumpcją (konsumpcja = produkcja + import – eksport). Z definicji tej jasno wynika, że kraj, który jest samowystarczalny jest w stanie pokryć własną produkcją konsumpcję danego produktu.

 

Polska jest znaczącym producentem mięsa w Unii oraz jednym z wiodących eksporterów. W Polsce do najpopularniejszych produktów mięsnych należy wieprzowina, wołowina oraz oczywiście drób. Łącznie wymienione rodzaje mięs stanowią 17% wartości eksportu produktów rolno-spożywczych i w ubiegłym roku wyniosły ponad 11 mld zł. Co więcej w okresie od stycznia do maja 2021 wartość importu zmniejszyła się do 4 mld złotych (o 21%).

 

Niezmiennie od wielu lat (według raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) Polska jest czołowym producentem mięsa drobiowego. W pierwszej połowie 2021 roku produkty drobiowe stanowiły najwyższy udział w przychodach z eksportu – ponad 1,2 mld euro. Warto jednak pamiętać, iż wartość eksportu jest wysoka, natomiast tempo jego wzrostu jest niewielkie. Wpływ na jego zahamowanie miały m.in. wykryte ogniska grypy ptaków, a także niezmiennie koronawirus (który w znacznym stopniu wpływa na handel zagraniczny). Według analityków PKO BP w trzecim kwartale 2021 również powoli spadał negatywny wpływ brexitu na eksport mięsa do Wielkiej Brytanii (wzrost sprzedaży o 9%). Polska eksportuje głównie mięso (92%) i głównie do krajów Unii Europejskiej (UE). 

 

mieso drob deska cenyrolniczE pl

 

Jak wygląda natomiast spożycie mięsa drobiowego w Polsce? Jest niezmiennie wysokie, natomiast wzrost kosztów produkcji, ale i rosnące ceny pasz wpłyną na dalszy wzrost kosztów tego surowca.

 

W kontekście hodowli i produkcji trzody chlewnej, Polska posiada ogromny potencjał. Jednak nasz rynek, powinien ulec znacznym zmianom. Rynek wieprzowy odnotował spadek eksportu o 7% w odniesieniu do roku ubiegłego (643 mln euro). Natomiast w tym samym czasie do Polski przywieziono produktów wieprzowych o łącznej wartości 707 mln euro (368 tys. ton). Te dane są niepokojące, zwłaszcza, że sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce jest skomplikowana. Co więcej na rynek Polski sprowadzamy prawie dwa razy tyle mięsa wieprzowego, ile sprzedajemy (665 tys. ton). Pamiętajmy jeszcze o zwierzętach żywych, które przyjeżdżają do zakładów na terenie Polski, jest to liczba na poziomie 70 tysięcy świń (według oficjalnych źródeł)

 

boczek plastry cenyrolnicze pl

 

Co więcej na początku bieżącego roku, zgodnie z dostępnymi raportami Unia Europejska posiadała zgromadzone zapasy, natomiast ulegają one stopniowemu zmniejszeniu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa szacuje, że produkcja wieprzowiny w Polsce w 2022 roku może się zmniejszyć o 3% (22,9 mln ton). Szacunki sporządzono w oparciu o trudną sytuację panującą na rynku (m.in. wzrost kosztów pasz oraz ASF).

 

Zgodnie z dostępnymi źródłami literaturowymi można stwierdzić, iż UE jest samowystarczalna w aspekcie produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wołowego. Dlatego też skoro nasz kraj jest członkiem Unii, możemy czuć się bezpiecznie w zakresie przepływu towarów, kapitału i usług. Wskaźnik samowystarczalności produkcji mięsa drobiowego i wołowego, według dostępnych danych wynosi odpowiednio ok. 180 i 360%, co oznacza, że krajowa konsumpcja tych rodzajów mięs znacznie przewyższa zapotrzebowanie. Natomiast jak wcześniej wspomniano produkcja wieprzowa ma złożony charakter. Wskaźnik samowystarczalności wynosi mniej niż 100% (uwzględniając import żywych zwierząt).

 

Z kolei jeśli chodzi o produkty wołowe i cielęce, za granicę sprzedano - 190 tys. ton żywca, (spadek o 1 tys. ton). Co więcej przychody z eksportu wzrosły  o 5%, a import spadł o 1,5% i wynosił 19 tys. ton. Wołowinę w Polsce stanowi głównie brakowane bydło mleczne, co oczywiście wpływa na jakość mięsa. Znacznie rzadziej produkuje się mięso z czystych ras mięsnych lub mieszańców. Krowy czysto rasowe, są to najczęściej zwierzęta, które zostały importowane do naszego kraju i opasane. Według ARiMR pogłowie krów mięsnych (czystorasowych) wynosi tylko 24 tysiące sztuk. W tym roku rusza program „Polska Wołowina 2022” jest to przyszłościowy program dla sektora hodowli bydła mięsnego.

 

plaster wolowiny cenyrolnicze pl

 

Co ważne, produkcja mięsa w Polsce, w poszczególnych regionach znacznie się różni, co jest oczywistym faktem i wynika ze spożycia, preferencji konsumentów, opłacalności produkcji, czy konkurencyjności krajowego mięsa na rynkach zagranicznych. W obecnych czasach na rynek mięsny mają wpływ także choroby, które w znacznym stopniu zmniejszają liczbę pogłowia (wieprzowego – ASF, drobiowego – ptasia grypa) w Polsce. Ponadto istnieje wiele restrykcji, które nie tylko nie pomagają hodowcom, ale i stawiają przed nimi nowe wyzwania.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że w kontekście produkcji mięsa dostępne dane wskazują, że nasz kraj jest samowystarczalny pod względem produkcji surowca mięsnego. Znaczny wpływ na to ma dynamicznie rozwijająca się produkcja drobiowa, która opiera się na popycie krajowym i eksporcie. Należy jednak dodać, że inflacja i wzrost cen (surowców niezbędnych do produkcji mięsa oraz usług) mogą znacznie wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji.

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu