Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
15 czerwca 2018, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,6922 EUR EUR - 4,2802 GBP GBP - 4,8998 DKK DKK - 0,5745
Archiwum
15.06.2018 MATIF: pszenica kons. WRZ18 - 165,25 (- 0,90%), kukurydza SIE18 - 165,25 (- 0,90%), rzepak SIE18 - 349,50 (- 0,64%) [euro/tona] +++ +++ +++ 15.06.2018 13.38 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,50 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,70 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

PRAWO I FINANSE

Będzie minimalne wynagrodzenie dla pomocnika rolnika?

Paweł Hetnał

Osoby, które zawarły umowy cywilne z rolnikami o sezonową pracę przy zbiorze warzyw lub owoców, powinny być objęte gwarancją minimalnego wynagrodzenia. Tak uważa Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który skierował wystąpienie w tej sprawie do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czytaj więcej...
sejm.gov.pl

Na razie łatwiej nie będzie

Paweł Hetnał

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła podczas wczorajszego posiedzenia projekt ustawy klubu Kukiz'15, którego zapisy miały umożliwić rolnikom swobodną sprzedaż wytworzonych produktów z pominięciem pośredników.

Czytaj więcej...

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą: kredyt, odroczenie i ulga podatkowa

Paweł Hetnał

Producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy, na tę chwilę, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów m. in. o kredyt preferencyjny, odroczenie płatności z tytułu dzierżawy i ulgę w podatku rolnym. Jak zapowiada ministerstwo rolnictwa, będą kolejne decyzje o innych formach pomocy dla rolników.

Czytaj więcej...

Nowe umowy dla osób pomagających przy zbiorach

Paweł Hetnał

Niespełna miesiąc temu weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy świadczenia pomocy przy zbiorach. Zawarto już ok. 4,5 tys. takich umów. Umowę zawiera rolnik (prowadzący gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

Czytaj więcej...

Jutro Sejm rozpatrzy ważną dla rolników ustawę

Paweł Hetnał

Już jutro o godz. 13 Sejm będzie procedował projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jej głównym założeniem jest umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem do sklepów, stołówek jak również restauracji.

Czytaj więcej...

Jak kwalifikować odchody zwierzęce, w tym gnojowicę i obornik?

Paweł Hetnał

Dzisiaj Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wystąpił do Ministerstwa Środowiska z prośbą o jednoznaczną i jasną wykładnię przepisów ustawy o odpadach, bowiem albo się one wzajemnie wykluczają, albo są błędnie interpretowane, zatem rodzą wątpliwości zarówno po stronie organów ochrony środowiska wydających pozwolenia np. zintegrowane, jak i wnioskodawców prowadzących hodowlę zwierząt oraz operatorów biogazowni rolniczych. W toku postępowań administracyjnych pojawiają się wątpliwości organów dotyczące tego jak kwalifikować odchody zwierzęce, w tym gnojowicę i obornik, które w myśl rozporządzenia nr 1069/2009 stanowią produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (upzz) i są przekazywane z fermy jako biomasa do wykorzystywania w biogazowniach rolniczych do produkcji energii.

Czytaj więcej...
www.minrol.gov.pl

Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych

Paweł Hetnał

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy przewiduje nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej...

Nowelizacja prawa łowieckiego a problem szacowania szkód łowieckich

Redakcja

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu w dniu 28 maja br. projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska, projekt wprowadza zapis, iż szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Czytaj więcej...