kowalczyk

kps

CenyRolnicze
19 maja 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4231 EUR EUR - 4.6429 GBP GBP - 5.4796 DKK DKK - 0.6239
Archiwum


19.05.2022 SPRZEDAM 150 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, Kraków, 30-693, tel.: 576 336 893

18.05.2022 13:27 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,50-9,60 zł/kg, średnia: 9,02 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

18.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-430,50 (-1,77%), kukurydza CZE22-371,00 (-0,67%), rzepak SIE22-831,25 (-5,11%) [euro/t]

18.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 21-060, tel.: 665 933 343

18.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, mazowieckie, sierpecki, 09-213, tel.: 502 844 456

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENŻYTA, transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 791 728

18.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, łowicki, 99-413, tel.: 605 061 691

18.05.2022 SPRZEDAM 20-25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 22-351, tel.: 605 131 876

18.05.2022 SPRZEDAM 35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, małopolskie, bocheński, 32-709, tel.: 796 878 786

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 781 728

18.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENICY KONS., transport firmowy, podlaskie, białostocki, 18-112, tel.: 507 322 926

18.05.2022 SPRZEDAM 500 JAJ, M, wielkopolskie, kolski, 62-600, tel.: 663 755 878

16.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, tel.: 696 877 682

16.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, legnicki, 59-225, tel.: 509 229 704

16.05.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-220, tel.: 691 156 465

13.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, świętokrzyskie, opatowski, 27-500, tel.: 513 853 622

13.05.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, ostrowski , 63-460, tel.: 665 554 355

13.05.2022 SPRZEDAM 35 TYŚ. KURCZAKA BROJLERA, rasa: COBB, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

PRAWO I FINANSE

Bezpieczna obsługa maszyn rolniczych

Mechanizacja rolnictwa umożliwiła rolnikom uprawę dużych areałów. Niestety urządzenia bywają awaryjne i są przyczyną wypadków przy pracy rolniczej, dlatego tak ważna jest prewencja i znajomość regulacji prawnych w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. KRUS w wydawanych broszurach informacyjnych wskazuje, iż przyczynami wypadków najczęściej są: zły stan techniczny maszyn, brak osłon, niesprawny układ kierowniczy, używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań, regulacja i smarowanie maszyn  w ruchu oraz manipulowanie przy nich, używanie nieodpowiedniej odzieży, remontowanie sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzędzi.

Czytaj więcej...

Nie będzie cen minimalnych na produkty rolne. Bruksela nie pozwoliła

Trzy lata temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W projekcie była mowa m.in. o tym, że zakup produktu rolnego poniżej ceny referencyjnej mógłby stanowić podstawę do zbadania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt został wycofany z procedowania, ponieważ planowane przepisy nie otrzymały notyfikacji Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Porażające marnotrawstwo pieniędzy rolników. Dziesiątki milionów złotych poza kontrolą

Podstawowym zadaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR, Fundusz) jest finansowanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników. - Zbierając na ten cel składki, znacznie wyższe niż wypłacane rolnikom świadczenia, FSUSR gromadził coraz większy majątek, którego część marnotrawił na nieefektywne i nielegalne inwestycje, które w badanym okresie wyniosły prawie 36 mln zł – czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej...

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym

Praca rolnika wiąże się z pracą z maszynami. Nietrudno o wypadki przy pracy, które mogą być przyczyną ciężkich urazów, a nawet śmierci. W ubiegłym roku rolnicy zgłosili do KRUS 12 088 wypadków, co stanowiło o 1114 (10,02%) więcej niż w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach płatności za zazielenienie

Jak informuje ARiMR, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105) w 2022 r. rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie.

Czytaj więcej...

Grupa Azoty podała wyniki finansowe za rok 2021

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł (zwiększenie o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2% (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto osiągnięty w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Czytaj więcej...

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadzono korzystne rozwiązania dla istniejących, jak i nowoutworzonych kół gospodyń wiejskich. Od 2018 roku koła mogą wnioskować o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ich celów statutowych. W tym roku nabór wniosków ruszył 1 kwietnia i zakończy się 30 września 2022 roku, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli pula środków wyczerpie się. W obecnym roku budżet wynosi 70 mln zł.

Czytaj więcej...

Sankcje za brak polisy OC samochodu

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany oprócz dokonywania corocznych przeglądów technicznych do posiadania polisy OC. Brak ubezpieczenia pojazdu rodzi sankcje – na gruncie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

150 tys. zł dla młodych rolników - trwa nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz ósmy umożliwia młodym rolnikom ubieganie się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 29 maja 2022 roku. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Świadczenie dla przyjmujących obywateli Ukrainy

 Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawy) wprowadził świadczenie rekompensujące wydatki, jakie osoba fizyczna lub przedsiębiorca ponieśli w związku z zapewnieniem uchodźcom wojennym zakwaterowania i wyżywienia.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - nowe zasady

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. Do 24 marca wpłynęło 251 wniosków o pomoc na kwotę 62 mln zł.

Czytaj więcej...

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

W związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE), które przyznaje dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustala z góry kwotę tych dopłat, z dniem 25 marca 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

Czytaj więcej...

Dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi tylko dla rolników, którzy są faktycznymi ich użytkownikami

Z analiz dokumentów składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zdarza się, iż kto inny otrzymał kredyt preferencyjny na zakup gruntów, a kto inny występuje o przyznanie do nich dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-środowiskowo-klimatyczne; rolnictwo ekologiczne).

Czytaj więcej...

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy

W związku z wybuchem wojny do naszego kraju przybyło od dnia rozpoczęcia wojny, tj. 24 lutego 2022 r. wielu obywateli Ukrainy. Polacy otworzyli drzwi swoich domów, by pomóc poszkodowanym. Dnia 12 marca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawę). Wprowadza ona wiele świadczeń o charakterze socjalnym i prawo do świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy. Zapewnia potencjalnym pracodawcom szybką ścieżkę ich zatrudnienia. Przedłuża także okres pracy wykonywanej przez obywateli Ukrainy przy zbiorach roślin u rolników. Przewiduje również wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących ich pod swój dach.

Czytaj więcej...

Wycinka drzew i krzewów - czy zawsze trzeba uzyskać zezwolenie?

Nieodłączną częścią krajobrazu wiejskiego są drzewa i krzewy. Czasem jednak zachodzi konieczność dokonania ich wycinki. Kwestie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na gruncie obowiązującej ustawy rolnik nie zawsze musi starać się o wydanie zezwolenia, dzieje się tak np. w przypadku przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

Czytaj więcej...

Apel o zawieszenie spłaty kredytów dla rolników

- Proponujemy, żeby na wniosek rolnika istniała możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych w bankach na wszelkie kredyty. Przesunięcie ich na następne lata czyli przedłużenie czasu spłaty kredytów o rok. Rolnik powinien mieć możliwość spłacać w tym czasie wyłącznie odsetki – uważa samorząd rolniczy. 

Czytaj więcej...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu