Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
05 marca 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.8393 EUR EUR - 4.5793 GBP GBP - 5.3056 DKK DKK - 0.6158
Archiwum
05.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 231,50 (- 2,01%), kukurydza MAR21 - 219,25 (+ 1,04%), rzepak MAJ21 - 518,50 (+ 0,68%) [euro/tona] +++ +++ +++ 05.03.2021 13:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,79 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

PRAWO I FINANSE

Państwo krzywdzi rolników. Czas na godne rekompensaty

Redakcja

Kilka dni temu Telewizja Polska w jednym z programów pokazała kolejny dramat ludzi, którzy ucierpieli w wyniku budowy instalacji rurociągowo-gazowej na ich polach, gdzie wykonawca, działając w ramach tzw. specustawy nie liczył się z właścicielem gruntu. Jak stwierdza samorząd rolniczy,  nikt nie kwestionuje potrzeby sprawnego prowadzenia niezbędnych inwestycji, to jednak nie mogą one być prowadzone z pokrzywdzeniem rolników.

Czytaj więcej...

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta łowne - do kogo po odszkodowanie?

Hanna Krugiełka

Szkody ponoszone przez rolników na skutek bytowania i żerowania zwierząt łownych stanowią dotkliwy problem i często „punkt zapalny” w kontaktach pomiędzy farmerami, a myśliwymi. Z pewnością można stwierdzić, że szkód tych jest dużo, coraz więcej. Sprawa właściwego szacowania, a przede wszystkim jednostki, do której powinno się kierować zgłoszenie szkody oraz roszczenie w przedmiocie wynagradzania szkody nie zawsze jest jasna dla właściciela uprawy. W dzisiejszym artykule podejmiemy próbę wyjaśnienia, do której jednostki należy zwrócić się po odszkodowanie związane ze szkodami łowieckimi i podamy jak w świetle prawa wygląda odpowiedzialność za nie.

Czytaj więcej...

Nie można zmuszać rolników do wprowadzania 25% upraw ekologicznych

Redakcja

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych uważa, że na eko-schematy powinno być przeznaczonych maksymalnie 20% dopłat bezpośrednich. Propozycja mówiąca o 30% jest dla farmerów nie do przyjęcia, gdyż drastycznie wpłynie to na dochodowość produkcji. Polskie organizacje działające w Copa-Cogeca kwestionują także zasadność jednego z punktów strategii „Od pola do stołu”, która mówi o obowiązkowej uprawie przynajmniej 25% gruntów rolnych pod produkcję ekologiczną. 

Czytaj więcej...

Moda na wieś nie może niszczyć polskiego rolnictwa

Redakcja

Według GUS rocznie około 120 tys. Polaków osiedla się na obszarach wiejskich. Bardzo często są to osoby nigdy nie związane z obszarami wiejskimi i nie znające realiów życia na wsi. „Uciekając” z miasta ulegają stereotypowi zakładając, że panuje tam błoga cisza i sielankowy spokój. Po przeprowadzce te oczekiwania zderzają się rzeczywistością, a nowo przybyli mieszkańcy zaczynają się skarżyć na przykre zapachy czy odgłosy pracujących maszyn, co rodzi często konflikty sąsiedzkie, które utrudniają rolnikom pracę i normalne funkcjonowanie.

Czytaj więcej...

Mały biznes na wsi na celowniku rządu?

Redakcja

- Jesteśmy pod KRUS i mówimy jasno: nie ma naszej zgody na dodatkowe opłaty dla małych przedsiębiorców na wsi. Mówimy głośne „nie” dla ZUS-u dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez małe gospodarstwa rodzinne. Nie damy ich zniszczyć – mówił wczoraj pod siedziba KRUS Michał Kołodziejczak z Agro Unii.

Czytaj więcej...

Finansowe zabójstwo dla małych gospodarstw? Grzegorz Puda nie wie nic na ten temat

Redakcja

- Rolnik, który nie koniecznie zarabia wiele na swojej ziemi, który musi dorabiać i prowadzić jakąś dodatkową działalność, np. w postaci agroturystyki czy usług fryzjerskich, będzie musiał przejść na ZUS i płacić składkę w wysokości 1457 zł miesięcznie, podczas gdy KRUS wynosi nieco ponad 700 zł za kwartał – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej poseł Michał Urbaniak, który komentował planowane przez rząd zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Minister Grzegorz Puda oświadcza, że do jego gabinetu nie trafił taki projekt.

Czytaj więcej...

Co ministerstwo ma do powiedzenia na temat „papierowych rolników”?

Redakcja

- Dopłaty bezpośrednie nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną. Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi gruntów rolnych, który wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste zaangażowanie w bezpośrednim wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie, np. w zakresie określenie doboru roślin, czynności agrotechnicznych oraz dokonania zbioru plonu – stwierdza wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.

Czytaj więcej...

Mercosur i wyśrubowane unijne standardy mogą dobić europejskie rolnictwo

Redakcja

Copa – Cogeca wraz ze współpracującymi z nią europejskimi organizacjami reprezentującymi producentów buraków cukrowych (CIBE) oraz producentów drobiu ( AVEC) postanowiły przeprowadzić kampanię medialną, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze wznowieniem dyskusji na temat ratyfikacji umowy handlowej między UE a krajami Mercosur.

Czytaj więcej...

Nowe narzędzia dla blokujących inwestycje. Tragiczny projekt dla gospodarstw rolnych

Redakcja

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w połowie stycznia projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z zamieszczonych informacji, nowela ma w znaczący sposób ułatwić udział społeczeństwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj więcej...

Czesi idą pod prąd i chcą na sklepowych półkach przewagi rodzimej żywności

Redakcja

Kurs korony czeskiej wobec złotego od prawie dziesięciu lat nie był tak korzystny dla importerów z Czech jak obecnie. To dla nich wymarzone warunki do handlu z polskimi producentami. Tymczasem czescy politycy chcą ograniczyć ilość sprowadzanej, głównie z Polski, żywności. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, stracą na tym nie tylko firmy po obu stronach granicy, ale i czescy konsumenci. Tak przynajmniej twierdzą rynkowi eksperci...

Czytaj więcej...

Rolnik bez odszkodowania od państwa za szkody wyrządzone przez bobry

Redakcja

Rolnik nie mógł zebrać 120 ton siana wskutek podtopienia łąk przez bobry. Wystąpił do sądu o odszkodowanie od państwa, które finansowo odpowiada za szkody powodowane przez te zwierzęta. Sąd odmówił przyznania mu pieniędzy, gdyż uznał, że nie poniósł straty. W ocenie sądu była to tylko „utracona szansa uzyskania zysku”, która nie podlega kompensacji. Nie zgadza się z tym Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył skargę nadzwyczajną na korzyść obywatela.

Czytaj więcej...

„Papierowi” rolnicy są nie do ruszenia?

Redakcja

Rząd RP w swoim stanowisku do pakietu projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji przyszłej WPR ocenił, że weryfikacja kryteriów dla osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą będzie co najmniej równie skomplikowana, jak w przypadku przepisów dotyczących rolnika aktywnego zawodowo. - Polska w ramach prac nad przyszłą WPR za problematyczną uznała m.in. konieczność określenia wysokości dochodu i wkładu pracy w gospodarstwie, powyżej których rolnik może zostać uznany za prawdziwego rolnika, a także ustalenie odpowiednich poziomów tych wskaźników i ich weryfikację. W szczególności za trudno mierzalny należy uznać wkład pracy – czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa.

Czytaj więcej...

Zmowa producentów pasz dla zwierząt

Redakcja

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził podział rynku przez producentów pasz dla zwierząt - zmowa ograniczyła swobodę wyboru produktów rolnikom i sprzedawcom preparatów mlekozastępczych. Spółka Polmass otrzymała karę w wysokości 2,5 mln zł. Drugi uczestnik niedozwolonego porozumienia – Agro-Netzwerk Polska – uniknął sankcji poprzez współpracę z Urzędem w ramach programu leniency.

Czytaj więcej...