Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9666 EUR EUR - 4,4739 GBP GBP - 4,9699 DKK DKK - 0,6005
Archiwum
08.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 187,00 (+ 1,22%), kukurydza SIE20 - 173,75 (+ 1,16%), rzepak SIE20 - 385,00 (+ 0,85%) [euro/tona] +++ +++ +++ 08.07.2020 13:41 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,80 - 5,80 zł/kg, średnia: 5,23 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

UBEZPIECZENIA ROLNICZE I KRUS

Rolnik nie ma prawa do wcześniejszej emerytury. Kiedy to się zmieni?

Redakcja

W interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa poseł Jarosław Sachajko prosi o analizę problemu sygnalizowanego przez polskich rolników oraz ich domowników ubezpieczonych w KRUS, dotyczącego zagadnień emerytalnych. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) wprowadziła od 1 października 2017 r. wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prawo, które obowiązuje uniemożliwia rolnikom/domownikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązywało tylko do końca 2017 roku (warunek: wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni, legitymujący się co najmniej 30 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej).

Czytaj więcej...

Rolnicy nie powinni być pozbawiani własności swoich gospodarstw, by uzyskać prawo do pełnej emerytury

Redakcja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (art. 19). warunkiem koniecznym uzyskania przez rolnika prawa do emerytury rolniczej jest osiągnięcie wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzny, 60 lat dla kobiety), podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez okres co najmniej 25 lat oraz trwałe zaprzestanie działalności rolniczej. - Wymaganie spełnienia tego warunku jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się gospodarstwa. Wielu rolników nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo i stanowi to dodatkowy problem. Wsie często się wyludniają, a dzieci rolników podejmują pracę w miastach lub poza granicami kraju. Wielu rolników jest zmuszonych ze względów ekonomicznych czy społecznych kontynuować pracę w swoim gospodarstwie. Powinno być to zapewnione z możliwością uzyskania pełnej wysokości emerytury rolniczej, tak jak dla pracowników ubezpieczonych w ZUS np. dla drobnego przedsiębiorcy fryzjera czy szewca – uważa samorząd rolniczy. 

Czytaj więcej...

Ile wynosi roczna kwota graniczna za 2020 r.?

Redakcja

Przekroczenie kwoty granicznej skutkuje wyłączeniem rolników lub domowników, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, z ubezpieczenia społecznego rolników i objęcie ich ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. Ile wynosi w tym roku?

Czytaj więcej...

Przejście na emeryturę rolniczą po 40 latach pracy, przywrócenie wieku emerytalnego 55-60 lat i leczenie sanatoryjne

Redakcja

Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczaniu społecznym rolników, które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Zdaniem samorządu rolniczego, przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, jednak nadal rolnicy zgłaszają wiele zastrzeżeń i wskazują na nierówne traktowanie ubezpieczonych w KRUS i ZUS.

Czytaj więcej...

Skończyły się pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich

Redakcja

W 2019 r. w ustawie budżetowej na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 650 mln zł, w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono łącznie 500 mln zł, czyli o 150 mln zł mniej. W skutek takich działań w tym roku pula na dopłaty do ubezpieczeń została wyczerpana i wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostała bez wsparcia.

Czytaj więcej...

Rolnicy, którzy otrzymują nakazy płatnicze z KRUS, czują się wprowadzeni w błąd

Redakcja

We wszystkich zapowiedziach dotyczących realizacji tarczy antykryzysowej w części poświęconej rolnictwu mówiono o zwolnieniu ze składek KRUS, co także przez ogół opinii publicznej zostało odebrane jako umorzenie całkowite. Okazuje się jednak, że obecnie funkcjonujący rządowy mechanizm pomocowy dotyczy jedynie części emerytalno-rentowej, a nie dotyczy natomiast części chorobowo- macierzyńskiej.

Czytaj więcej...