Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
19 września 2018, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,6685 EUR EUR - 4,2929 GBP GBP - 4,8406 DKK DKK - 0,5755
Archiwum
19.09.2018 MATIF: pszenica kons. GRU18 - 202,50 (+ 1,63%), kukurydza LIS18 - 175,00 (- 0,57%), rzepak LIS18 - 363,75 (- 0,55%) [euro/tona] +++ +++ +++ 19.09.2018 13.19 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,00 - 5,90 zł/kg, średnia: 5,42 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Wiadomości

Rośnie powierzchnia upraw dotkniętych suszą

Redakcja

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2018 roku, IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Występujące warunki w tym okresie powodowały w zachodniej części Polski dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest występowanie suszy wśród dziewięciu upraw. Liczba gmin ogarniętych suszą uległa zwiększeniu z 587 do 631 a powierzchnia o 6,72 punktów procentowych. Wykazany występujący deficyt wody powoduje obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich warunkach pogodowych.

Czytaj więcej...

Na wartości zyskała wczoraj tylko pszenica

Redakcja

W Chicago najbliższa seria na soję straciła wczoraj ponad 1%, zamykając sesję poniżej 300 usd/t. Jest to najniższy poziom notowań soi od 2008 roku. Kompleks sojowy traci pod presją trwających już, a zapowiadanych na rekordowe, amerykańskich zbiorów. Dodatkowym czynnikiem prospadkowym jest eskalacja wojny handlowej na linii USA-Chiny i wynikające z tego obawy o poziom amerykańskiego eksportu.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie od ryzyka suszy - większe możliwości dla rolników

Joanna Kawka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czytaj więcej...

Coraz więcej restauracji rezygnuje z jaj klatkowych

Redakcja

Niemal 60 restauracji, knajp i barów szybkiej obsługi na terenie całej Polski przyłączyło się do światowego trendu wycofywania jajek z chowu klatkowego (tzw. trójek”). Kierują się względami etycznymi oraz chęcią podążania za oczekiwaniami konsumentów.

Czytaj więcej...

Szacowanie szkód - nie będzie dodatkowej instancji odwoławczej

Joanna Kawka

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie wprowadzenia możliwości odwoływania do instytucji państwowej od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych przez zakłady ubezpieczeń - resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń, które są jednostkami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

KZP-PTCH: Na co powinni zwrócić uwagę rolnicy, aby nie stracić odszkodowania z powodu likwidacji ogniska ASF

Joanna Kawka

W odpowiedzi na pytanie KZP-PTCH w sprawie opóźnień w wypłacaniu odszkodowań z tytułu likwidacji ognisk ASF, MRiRW informuje w piśmie z dnia 2018/09/14 znak ZW. Zz.870.218.2018, że przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania odszkodowania, powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do ustalenia, czy nie ma przesłanek do odmowy wypłaty odszkodowania, wynikających art. 49 ust. 7 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn. zm.).

Czytaj więcej...