Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
19 grudnia 2018, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,7619 EUR EUR - 4,2846 GBP GBP - 4,7607 DKK DKK - 0,5737
Archiwum
19.12.2018 13.05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,80 - 4,40 zł/kg, średnia: 4,06 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 18.12.2018 MATIF: pszenica kons. MAR19 - 207,25 (- 0,12%), kukurydza STY19 - 177,00 (+ 0,57%), rzepak LUT19 - 367,75 (- 0,07%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Bydło i mleko

Ważna informacja dla hodowców bydła

Redakcja

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Czytaj więcej...

Uszy i ogon nie kłamią – krowy wyrażają emocje postawą swojego ciała

Martyna Frątczak

Postawa ciała zarówno u ludzi, jak i u zwierząt bardzo wiele mówi na temat samopoczucia, stanu zdrowia oraz odczuwanych w danej chwili emocji. Od kilku lat badacze behawioru zajmują się studiowaniem tego tematu nie tylko u zwierząt towarzyszących, takich jak pies lub kot - coraz częściej swoją uwagę skupiają na zwierzętach gospodarskich. Poznano już dobrze zachowania owiec, kóz oraz świń w kontekście ich wewnętrznych odczuć i tego jaki mają one wpływ na dobrostan. Jedno z najnowszych badań opisuje wyrażanie emocji za pomocą postawy ciała u bydła – jako pierwsze bardzo szczegółowo i holistycznie zgłębiające ten słabo poznany jeszcze temat.

Czytaj więcej...

Klonowanie bydła – nowy potencjał w produkcji żywności

Martyna Frątczak

W czasie, gdy w 1998 roku w Szkocji publikowano opis pierwszego na świecie przypadku zakończonego sukcesem sklonowania owcy, w Stanach Zjednoczonych już uzyskiwano krowy będące w ciąży ze sklonowanym potomstwem. Zarodki bydła mogą zostać umieszczone w macicy krowy za pomocą relatywnie prostej metody transferu. Duża efektywność procesu oznacza, że prawidłowo przeprowadzony transfer pojedynczego zarodka jest zazwyczaj wystarczający do wywołania ciąży i urodzenia zdrowego cielaka. To ogromny kontrast w stosunku do klonowania świń, w przypadku którego wymagana jest procedura chirurgiczna, a do otrzymania potomstwa wymagane jest przeniesienie 40-80 zarodków. To właśnie bydło stanowi gatunek najlepiej nadający się do procesu klonowania i mogący zapewnić najwięcej korzyści.

Czytaj więcej...

Większe pogłowie krów mlecznych w Polsce

Redakcja

Z danych GUS wynika, że liczebność krajowego stada krów mlecznych w czerwcu br. była wyższa o 3,6% r/r. Jest to drugi z rzędu wzrost pogłowia krów mlecznych w Polsce (biorąc pod uwagę dane czerwcowe), po trwającym w latach 2008-2016 systematycznym spadku.

Czytaj więcej...

Ubój na pastwisku jest możliwy

Paweł Hetnał

Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie uboju gospodarczego oraz przetwarzania (w tym dojrzewania) i sprzedaży wołowiny z własnego gospodarstwa od wielu lat sprawnie funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów. - Czynimy starania aby dobre wzorce zostały przeniesione na grunt polski. W tym celu w ostatnich dwóch latach członkowie naszego związku odbyli na własny koszt wizyty studyjne w Niemczech i Austrii – mówi Piotr Rydel, prezes Związku Hodowców Bydła Rasy Polska Czerwona, który dąży do wprowadzenia możliwości uboju bydła na łące lub pastwisku za pomocą broni palnej.

Czytaj więcej...

Porozmawiajmy o przyszłości: hodowla bydła za 50 lat

Martyna Frątczak

Szacuje się, że ludzka populacja osiągnie w 2067 roku liczbę 10,4 miliardów, z czego 81% stanowić będą mieszkańcy Afryki i Azji. Zwiększy się znacznie dysproporcja w powierzchni dostępnych gruntów ornych per capita w poszczególnych regionach Ziemi. Przewiduje się silny wzrost temperatury w strefach klimatu tropikalnego i umiarkowanego, zwłaszcza na Półkuli Północnej. Zepchnie to uprawy i hodowlę zwierząt dalej od spieczonych słońcem i zbyt suchych obszarów; w stronę terenów położonych dalej od równika. Jak te globalne zmiany wpłyną na hodowlę bydła mlecznego i w jak sposób świat może się na nie przygotować?

Czytaj więcej...

Warto inwestować w mięsne blondynki

Tomasz Kodłubański

Hodowcy bydła mięsnego w Polsce od lat stawiali na najpopularniejsze rasy - Charolaise i Limousine, które dawały najlepsze rezultaty w produkcji mięsa zarówno jeśli chodzi o chów sztuk czystorasowych, jak i mieszańców. Od pewnego czasu jednak rolnicy zaczynają się interesować innymi rasami mięsnymi rzadko występującymi w naszym kraju, za to popularnymi zwłaszcza w innych krajach europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Austria czy Francja. Do takich ras należy francuska Blonded’Aquitaine, której coraz więcej sztuk znajduje się w polskich stadach bydła mięsnego.

Czytaj więcej...

Spadła wartość eksportu produktów mleczarskich z UE do Chin

Redakcja

Według danych Eurostat, w I połowie 2018 r. z Unii Europejskiej do Chin wyeksportowano produkty mleczarskie o łącznej wartości 557 mln EUR, czyli o 14,2% mniejszej niż w I połowie 2017 r. Wartość sprzedaży do Chin stanowiła 11% całkowitej wartości eksportu produktów mleczarskich z UE w tym okresie.

Czytaj więcej...

Krowy były głodzone, czy ktoś je podtruwał?

Redakcja

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe wszczęła dochodzenie sprawie znęcania się nad bydłem w jednym z gospodarstw w Łutynówku w gminie Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie). Jak donosi Gazeta Olsztyńska, 31 sierpnia we wsi pojawili inspektorzy weterynarii, a powiatowy lekarz weterynarii stwierdził nieprawidłowości w zapewnieniu dobrostanu zwierząt i powiadomił o tym policję w Olsztynku. 3 września urzędnicy i policjanci przeprowadzili w Łutynówku kontrolę. Lekarz stwierdził, że wszystkie zwierzęta, około 120 sztuk, są w złym stanie. Bydło było wychudzone. Kilka krów już padło.

Czytaj więcej...