Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
17 października 2018, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,7123 EUR EUR - 4,2936 GBP GBP - 4,8794 DKK DKK - 0,5755
Archiwum
17.10.2018 MATIF: pszenica kons. GRU18 - 202,00 (- 0,62%), kukurydza LIS18 - 170,50 (- 0,73%), rzepak LIS18 - 373,75 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++ +++ 17.10.2018 13.36 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,70 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,92 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++

Bydło i mleko

Większe pogłowie krów mlecznych w Polsce

Redakcja

Z danych GUS wynika, że liczebność krajowego stada krów mlecznych w czerwcu br. była wyższa o 3,6% r/r. Jest to drugi z rzędu wzrost pogłowia krów mlecznych w Polsce (biorąc pod uwagę dane czerwcowe), po trwającym w latach 2008-2016 systematycznym spadku.

Czytaj więcej...

Ubój na pastwisku jest możliwy

Paweł Hetnał

Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie uboju gospodarczego oraz przetwarzania (w tym dojrzewania) i sprzedaży wołowiny z własnego gospodarstwa od wielu lat sprawnie funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów. - Czynimy starania aby dobre wzorce zostały przeniesione na grunt polski. W tym celu w ostatnich dwóch latach członkowie naszego związku odbyli na własny koszt wizyty studyjne w Niemczech i Austrii – mówi Piotr Rydel, prezes Związku Hodowców Bydła Rasy Polska Czerwona, który dąży do wprowadzenia możliwości uboju bydła na łące lub pastwisku za pomocą broni palnej.

Czytaj więcej...

Porozmawiajmy o przyszłości: hodowla bydła za 50 lat

Martyna Frątczak

Szacuje się, że ludzka populacja osiągnie w 2067 roku liczbę 10,4 miliardów, z czego 81% stanowić będą mieszkańcy Afryki i Azji. Zwiększy się znacznie dysproporcja w powierzchni dostępnych gruntów ornych per capita w poszczególnych regionach Ziemi. Przewiduje się silny wzrost temperatury w strefach klimatu tropikalnego i umiarkowanego, zwłaszcza na Półkuli Północnej. Zepchnie to uprawy i hodowlę zwierząt dalej od spieczonych słońcem i zbyt suchych obszarów; w stronę terenów położonych dalej od równika. Jak te globalne zmiany wpłyną na hodowlę bydła mlecznego i w jak sposób świat może się na nie przygotować?

Czytaj więcej...

Warto inwestować w mięsne blondynki

Tomasz Kodłubański

Hodowcy bydła mięsnego w Polsce od lat stawiali na najpopularniejsze rasy - Charolaise i Limousine, które dawały najlepsze rezultaty w produkcji mięsa zarówno jeśli chodzi o chów sztuk czystorasowych, jak i mieszańców. Od pewnego czasu jednak rolnicy zaczynają się interesować innymi rasami mięsnymi rzadko występującymi w naszym kraju, za to popularnymi zwłaszcza w innych krajach europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Austria czy Francja. Do takich ras należy francuska Blonded’Aquitaine, której coraz więcej sztuk znajduje się w polskich stadach bydła mięsnego.

Czytaj więcej...

Spadła wartość eksportu produktów mleczarskich z UE do Chin

Redakcja

Według danych Eurostat, w I połowie 2018 r. z Unii Europejskiej do Chin wyeksportowano produkty mleczarskie o łącznej wartości 557 mln EUR, czyli o 14,2% mniejszej niż w I połowie 2017 r. Wartość sprzedaży do Chin stanowiła 11% całkowitej wartości eksportu produktów mleczarskich z UE w tym okresie.

Czytaj więcej...

Krowy były głodzone, czy ktoś je podtruwał?

Redakcja

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe wszczęła dochodzenie sprawie znęcania się nad bydłem w jednym z gospodarstw w Łutynówku w gminie Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie). Jak donosi Gazeta Olsztyńska, 31 sierpnia we wsi pojawili inspektorzy weterynarii, a powiatowy lekarz weterynarii stwierdził nieprawidłowości w zapewnieniu dobrostanu zwierząt i powiadomił o tym policję w Olsztynku. 3 września urzędnicy i policjanci przeprowadzili w Łutynówku kontrolę. Lekarz stwierdził, że wszystkie zwierzęta, około 120 sztuk, są w złym stanie. Bydło było wychudzone. Kilka krów już padło.

Czytaj więcej...

W I połowie br. eksport serów i masła z Polski większy niż przed rokiem

Redakcja

Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w I połowie 2018 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,03 mld EUR i była o 0,6% wyższa niż w I połowie 2017 r. W kierunku wzrostu wartości oddziaływały przede wszystkim tłuszcze mleczne oraz sery i twarogi. Zdecydowanie mniejsze niż przed rokiem, były natomiast przychody z sprzedaży zagranicznej proszków mlecznych.

Czytaj więcej...

Wzrost produkcji zwierzęcej, krowy bardziej wydajne

Joanna Kawka

W 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton, wzrost w stosunku do 2016 r. o 3,6%, mleko – 13304,6 mln litrów, tj. o 3,4% więcej niż w 2016 r., jaja kurze – 10998,2 mln sztuk, tj. wzrost o 3,8% do poprzedniego roku.

Czytaj więcej...

Produkcję mleka w grupach hodowlanych łatwiej zaplanować i zorganizować

Tomasz Kodłubański

W dużych gospodarstwach mlecznych prowadzenie stada jest dla hodowców dużym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i pod względem opłacalności hodowli. Dlatego wielu hodowców decyduje się na podział stada na grupy technologiczne, co znacznie ułatwia na przykład zadawanie odpowiedniej ilości paszy czy obserwację stanu zdrowia zwierząt, a w razie potrzeby szybką interwencję weterynaryjną.

Czytaj więcej...

Węgrzy proponują pasze objętościowe

Redakcja

- W związku z wiadomościami, że z powodu suszy w Polsce pojawiły się poważne kłopoty hodowców bydła z brakiem pasz objętościowych, otrzymaliśmy oferty z Węgier - takimi słowami zwrócił się Gábor Kónya sekretarz ds. ekonomicznych Ambasady Węgier do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Czytaj więcej...

Wewnętrzne życie krów i jego znaczenie w dobrostanie

Martyna Frątczak

Zwierzęta ujawniają odczuwane emocje oraz ich intensywność poprzez ekspresję charakterystycznych dla danego gatunku reakcji. Przyjmuje się, że w świecie zwierząt występuje siedem kategorii takich zachowań, związanych z określonymi emocjami. W przypadku bydła można wyróżnić tutaj zachowania związane z eksploracją i poznawaniem otoczenia, strachem i lękiem, podporządkowywaniem się lub dominacją nad innymi osobnikami, zabawą i odczuwaniem przyjemności, oraz emocjonalnymi relacjami z innymi zwierzętami i człowiekiem. Poza reakcjami na strach, pozostałe stany są wskaźnikiem stopnia zaspokojenia potrzeb zwierząt i odczuwania mniej lub bardziej pozytywnych emocji. Mówią one o tym, że zwierzę jest zdrowe i czuje się dobrze, co pociąga za sobą jego odpowiednią wydajność i wysokie wskaźniki produkcyjne. Dobre poznanie i obserwacja reakcji emocjonalnych mogą być z powodzeniem wykorzystywane do oceny dobrostanu krów.

Czytaj więcej...