zm skiba

skiba

CenyRolnicze
06 października 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8989 EUR EUR - 4.8445 GBP GBP - 5.5303 DKK DKK - 0.6512
Archiwum


05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

04.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 349,75 (-0,36%), kukurydza LIS22: 339,75 (-0,07%), rzepak LIS22: 646,25 (+2,05%)

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Co Niemcy myślą o swoich rolnikach i hodowli zwierząt?

Martyna Frątczak

Wiele osób ma negatywną opinię na temat produkcji zwierzęcej. Poznanie jej i zrozumienie może pomóc poprawić obraz sektora. W niedawno przeprowadzonej ankiecie spytano obywateli Niemiec, co myślą o rolnikach i różnych systemach utrzymania drobiu, trzody chlewnej i bydła. Jakie odpowiedzi otrzymano?

Skąd biorą się negatywne opinie o produkcji zwierzęcej?

Hodowla zwierząt gospodarskich jest krytykowana przez różne grupy społeczne w całej Europie. Ma to po części związek z coraz większym zainteresowaniem dobrostanem zwierząt i trendami w stronę spożywania mniejszej ilości mięsa i innych produktów odzwierzęcych. W niektórych sytuacjach to zaangażowanie społeczeństwa wywiera wpływ na pozytywne zmiany w sektorze, czego najlepszym przykładem jest znaczna poprawa w ostatnich latach warunków dobrostanowych na fermach. Duże wymagania konsumentów nie muszą oznaczać straty rolnika. Przykładowo produkty od zwierząt utrzymywanych w systemach o wyższym niż ustawowo wymaganym dobrostanie, z hodowli ekologicznej lub tzw. wolnej od antybiotyków, mogą być sprzedawane po znacznie wyższej cenie.

Niestety często negatywny obraz hodowli zwierząt wynika z niewiedzy ludzi i rodzi nierealne (lub nierozsądne) oczekiwania. W społeczeństwie jest bardzo niska świadomość na temat tego, jakie potrzeby mają zwierzęta hodowlane, co oznacza dla nich wysoki dobrostan oraz jak wygląda proces ich rozrodu czy uboju. Ludzie wrażliwi na dobro zwierząt, ale nieszczególnie się na nich znający, są podatni na manipulację. Wykorzystują to często organizacje o skrajnych poglądach i grają na emocjach ludzi, porównując przykładowo oddzielanie krowy od cielaka do odbierania kobiecie noworodka. Materiały prasowe przedstawiane ludziom jako „szokującą normę” funkcjonowania hodowli lub ubojni pochodzą zazwyczaj ze skrajnie patologicznych przypadków znęcania się nad zwierzętami.

Z tych powodów istnieje ogromna potrzeba poznawania opinii społeczeństwa dotyczącej hodowli zwierząt i edukowania go w tym temacie. Zrozumienie sposobu postrzegania sektora przez ludzi może pomóc rozwiązać zbędne konflikty i poprawić wizerunek rolników. W niedawno przeprowadzonych w Niemczech badaniach społecznych spytano obywateli, co myślą o rolnikach oraz konkretnie o hodowli brojlerów, niosek, świń oraz bydła mlecznego. Wypowiadali się na temat konwencjonalnych oraz ekologicznych hodowli zwierząt.

Niemieccy konsumenci chcą zmian

O opinię na temat rolników i produkcji zwierzęcej w internetowej ankiecie spytano łącznie 2 tys. obywateli Niemiec. Kwestionariusz zawierał pytania o gospodarstwa i rolników utrzymujących różny typ zwierząt – brojlery, kury nioski, tuczniki, lub krowy mleczne – i stosujących różny system chowu – konwencjonalny lub ekologiczny. Ankietowani wyrażali swoją opinię poprzez stwierdzanie, czy zgadzają się z przedstawioną im opinią na temat hodowli zwierząt oraz zaznaczanie, jak bardzo pewni są swojej opinii (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 „zdecydowanie się zgadzam”). Była również dostępna opcja odpowiedzi „nie potrafię ocenić”.

Wyniki badania pokazały, że aż jedna trzecia konsumentów uważa, że ​​należy poprawić warunki utrzymania dla wszystkich typów zwierząt, i to zarówno w gospodarstwach konwencjonalnych, jak i w ekologicznych. Ankietowani mieli generalnie znacznie bardziej pozytywną opinię na temat ekologicznego chowu zwierząt, jednak znaczna ich część uważała mimo wszystko, że ulepszenia są potrzebne również w tym systemie. W odniesieniu do konkretnych kategorii zwierząt respondenci uważali, że największych zmian wymagają chów konwencjonalny brojlerów i tuczników. Najbardziej zadowoleni byli z ekologicznego systemu utrzymania bydła mlecznego. Co warto zaznaczyć, dość duży odsetek odpowiadających stwierdził, że nie potrafi ocenić warunków w systemach ekologicznego chowu zwierząt. Pokazuje to, że dla wielu osób może nie być jasne, na czym właściwie polega chów ekologiczny.

Surowa opinia o hodowcach zwierząt

Ankieta ujawniła, że niemieccy obywatele mają szczególnie złe zdanie na temat hodowców trzody chlewnej. Prawie 60% ankietowanych stwierdziło, że rolnicy indywidualni utrzymują zbyt dużo świń. Niemal 50% uznało, że hodowcy mają zbyt mały kontakt ze swoimi zwierzętami. Podobny odsetek ludzi zgodził się ze stwierdzeniem, że działalność rolników nie jest odpowiednio prawnie kontrolowana. Tylko około 26% odpowiadających zdecydowanie uważało, że hodowcy świń dobrze traktują i dbają o swoje zwierzęta.

Opinia niemieckich konsumentów na temat hodowców bydła mlecznego była nieco lepsza. W dalszym ciągu uważali jednak, że wymaga pewnych zmian. Ponad 45% respondentów było zdania, że hodowcy krów mlecznych utrzymują nadmierną liczbę zwierząt. 40% ankietowanych stwierdziło ponadto, że hodowcy bydła nie są odpowiednio kontrolowani. Niemal 50% osób zgodziło się jednak z opinią, że dobrze dbają o swoje zwierzęta. Ponad 1/3 responentów uznała mimo wszystko, że hodowcy bydła mlecznego mają zbyt mały kontakt ze swoim inwentarzem.

Wyniki ankiety dotyczącej hodowców brojlerów pokazują, że niemieccy obywatele mają na ich temat bardzo złe zdanie. Ponad 56% respondentów uważało, że liczba brojlerów utrzymywanych przez jednego hodowcę jest zbyt wysoka. Podobnie znaczna część odpowiadających (ponad 48%) uważała, że rolnicy mają zbyt mały kontakt ze swoimi zwierzętami, że nie są dostatecznie kontrolowani (48,9%), lub że nie dbają o swoje zwierzęta (44%).

Podobnie jak w przypadku brojlerów, hodowcy niosek nie zebrali wyjątkowo pochlebnych opinii. Ponad 60% ankietowanych uważała, że rolnicy indywidualni trzymają za dużo kur niosek. Ponad 50% osób stwierdziło, że rolnicy mają zbyt mały kontakt ze swoimi zwierzętami. 47% ankietowanych uznała, że hodowcy niosek nie są poddawani wystarczającym kontrolom. Nieco wyższy niż w przypadku pytań o brojlery (ale nadal bardzo niski) odsetek ankietowanych (22%) uważał, że hodowcy niosek dobrze dbają o swoje zwierzęta.

Co z tego wynika?

Przedstawione badanie pozwoliło poznać bliżej opinię ogółu społeczeństwa na temat sektora produkcji zwierzęcej w Niemczech. Wyniki nie są zbyt optymistyczne. Możliwe, że znaczna część negatywnych opinii wynika po prostu z niewiedzy konsumentów na temat tego, jak faktycznie wygląda hodowla zwierząt. Warto byłoby przeprowadzić kolejne ankiety, w których pod uwagę zostanie wzięte również wykształcenie odpowiadającego oraz znajomość ogólnych informacji na temat hodowli zwierząt. Pomoże to stwierdzić, co jest przyczyną tak złych wyobrażeń na temat rolników.

 

swinanarekach

Na podstawie:

Faletar, I., & Christoph-Schulz, I. (2022). The relationship between citizens' perceptions of farmers and the overall assessment of farm animal husbandry in Germany: a case of four animal types and two production systems. Proceedings in Food System Dynamics, 75-95.

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Lekarz weterynarii Martyna Frątczak, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią, którymi zajmuje się na co dzień również we własnej pracy naukowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu