kojs

kps

CenyRolnicze
26 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9740 EUR EUR - 4.6134 GBP GBP - 5.4784 DKK DKK - 0.6201
Archiwum


25.10.2021 13:49 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,30 zł/kg, średnia: 6,06 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

25.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-282,00 (+0,71%), kukurydza LIS21-247,25 (-0,70%), rzepak LIS21-685,00 (+1,56%) [euro/t]

25.10.2021 SPRZEDAM 15 JAŁÓWEK, mieszaniec, 550 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

25.10.2021 SPRZEDAM 300 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, zwoleński, 26-700, tel.: 790 535 775

23.10.2021 KUPIĘ 24 TONY ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport firmowy, podlaskie, łomżyński, 18-411, tel.: 500 135 296

23.10.2021 SPRZEDAM 100 TON KUKURYDZY, transport rolnika, małopolskie, nowosądecki, 33-316, tel.: 664 531 879

23.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 400 kg, lubelskie, tomaszowski, 22-664, tel.: 600 366 166

23.10.2021 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mieszaniec, 400 kg, dolnośląskie, bystrzycki, 51-520, tel.: 789 309 353

23.10.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 670 kg, wielkopolskie, poznański, 62-060, tel.: 601 624 295

23.10.2021 SPRZEDAM 700 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, warszawski, 05-850, tel.: 606 920 897

23.10.2021 SPRZEDAM 45 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, grodziski, 62-067, tel.: 692 929 054

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Jak się pozbyć opakowań po pestycydach? Możliwości, koszty, kary

Hanna Krugiełka

W dobie walki o ekologię i utrzymanie środowiska bez zanieczyszczeń, niezwykle istotny staje się temat opakowań po zużytych pestycydach oraz starych, przeterminowanych pestycydów. W dzisiejszym artykule chciałabym odpowiedzieć na ważne i praktyczne pytania: jak pozbyć się opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z prawem? Jakie są koszty utylizacji? Jakie kary mogą nas spotkać za nieoddanie opakowań, zużytych pestycydów, lub za ich złe przechowywanie? Jakie instytucje są odpowiedzialne za nadzór i proces pozbywania się opakowań? Jakie narzędzia prawne to regulują?

 

WSZYSTKO WYNIKA Z PRAWA

Problem opakowań po pestycydach jest prawnie złożony, gdyż reguluje go kilka przepisów. Są wśród nich zarówno polskie ustawy jak i dyrektywy unijne. Obowiązującymi przepisami dotyczącymi opakowań po środkach ochrony roślin są:

 1. Ustawa z 3 dnia czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Z 2013 r. poz. 888),
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1310), a dokładnie art. 35 pkt. 5,
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem właściwego województwa (Dz. U. Poz. 618),
 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie,
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.

 

Ustawa o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1310), a dokładnie art. 35 pkt. 5, który brzmi: z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin należy postępować w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

 

W rozporządzeniu 547/2011 jest mowa, jakie zapisy muszą w sposób wyraźny i trwały zostać umieszczone na opakowaniach środków ochrony roślin (czyli na etykietach):

 1. q) wskazówki dotyczące odpowiednich warunków przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania;
 2. s) zakaz dotyczący ponownego użycia opakowania, z wyłączeniem posiadacza zezwolenia oraz pod warunkiem, że opakowanie zostało specjalnie zaprojektowane w celu ponownego użycia przez posiadacza zezwolenia.

 

W związku z powyższym na etykietach znajdują się informacje co zrobić ze zużytym opakowaniem po środku ochrony roślin.

 

SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR

 

Na opakowaniu po pośrodku ochrony roślin jest napis mówiący o tym, że należy je zwrócić do punktu sprzedaży. Zapis ten wynika z obowiązujących, wyjaśnionych powyżej przepisów. To obowiązek rolnika stosującego środek.

 

Według Ustawy o opakowaniach, wprowadzający (do obrotu) produkty w opakowaniach, ma obowiązek zorganizowania systemu ich zbiórki.

 

W ten sposób powstał PSOR - model prawidłowego i bezpiecznego dla środowiska oraz rolników postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanymi jako niebezpieczne.

 

logo kampaniii male.1

 

System PSOR działa od 2004 r., (wcześniej: System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin toksycznych i bardzo toksycznych) został zorganizowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). System ten pomaga rolnikom, a także innym użytkownikom środków ochrony roślin rozwiązywać problemy związane z zagospodarowaniem opakowań po tych produktach. Na terenie całego kraju w ramach PSOR, głównie w miejscach sprzedaży środków ochrony roślin, a także przy niektórych gminach, zorganizowane są punkty zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin toksycznych dla ludzi oraz zwierząt wykorzystywanych w rolnictwie. Dzięki działaniu Systemu Zbiórki Opakowań PSOR rolnicy mogą bez ponoszenia żadnych kosztów wypełnić swój prawny obowiązek, a także działać na rzecz ochrony środowiska. Wystarczy aby czyste opakowania (przepłukane trzykrotnie wodą) przynieśli z powrotem do sklepu. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania pojemników, a operator Systemu zapewnia ich odbiór na koszt producentów i importerów. System PSOR stanowi 27 firm (producentów i importerów).

 

W Systemie bierze udział 50-60% rolników” - mówi pracownik systemu PSOR, który chce przekazać informację:

Proszę zaapelować do farmerów o zwracanie czystych opakowań”.

 

Obowiązek trzykrotnego płukania wodą opakowań po pestycydach przed zwrotem wynika z przepisów, jednak często jest on pomijany.

 

earth male

 

KONTROLA Z INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Gąszcz przepisów dotyczących opakowań po pestycydach, nie ukrywam, trochę mnie przeraził. Poprosiłam o naświetlenie problemu pracownicę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatury w Lesznie, która udzieliła mi rzetelnych informacji.

 

Kontrola z Inspektoratu Ochrony Środowiska ma na celu sprawdzenie przestrzegania Ustawy o odpadach, dotyczy także odpadów niebezpiecznych, do których należą opakowania po pestycydach. Kontroluje się, czy dany podmiot uprawniony jest do zbierania tego rodzajów odpadów, bądź posiada zezwolenie na ich przetwarzanie.

 

Jeżeli odpad jest inny niż komunalny, zachodzi potrzeba ewidencjonowania. Konieczne jest prowadzenie:

 1. Karty ewidencji (do pobrania z Internetu),
 2. Karty przekazania odpadu (OBOWIĄZKOWE).

(wzory ww. kart określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. Z 2014 r. poz. 1973).

 

Zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest sprawdzenie czy: wytwórca odpadu przekazał odpad uprawnionemu podmiotowi tj. podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwiania,) lub punkty uprawnione do zbierania odpadów opakowaniowych na podstawie art. 45 ustawy o odpadach.

 

 

Użytkownik opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach do punktu, w którym je nabył.

 

(Ustawa z 3 dnia czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Z 2013 r. poz. 888)

 

Art. 18.

 1. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling,

odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający

środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować

system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych

po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

 

 1. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest

obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego

jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, o którym mowa w art. 43 ust.1, oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach

 

Art. 43.

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników

odpady opakowaniowe po tych środkach.

 1. Użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest

obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy,

o którym mowa w ust. 1. …".

 

W praktyce wygląda to tak, że inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach mogą zastosować sankcje karne. Są to:

- grzywna (w postaci mandatu karnego) w kwocie do 500 zł (jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach do 1000 zł) wymierzana przez Inspekcję Ochrony Środowiska lub,

- grzywna do 5000 zł wymierzana przez sąd,

- skierowanie sprawy do organów ścigania - jeżeli stwierdzone naruszenia gospodarowania odpadami wyczerpują znamiona przestępstwa sprawę kieruje się do organu ścigania

(np. prokuratora).

 

KONTROLA Z INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

 

Jak wygląda egzekwowanie przepisów przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa dowiedziałam się w Poznaniu.

 

Jeśli podczas kontroli nasi inspektorzy stwierdzą, że opakowanie po środku jest używane lub unieszkodliwiane w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, nakładają na kontrolowanego mandat karny.

 

Podobnie jest z przeterminowanym środkiem ochrony roślin. I w sklepie, i u rolnika. Jeśli stwierdzimy, że sprzedawany jest lub stosowany preparat po upływie terminu ważności – nakładany jest mandat karny.” - powiedziała Pani inspektor.

 

Trzeba również wiedzieć, że w przypadku obrotu takim środkiem, zgodnie z art. 33 pkt. 1 ust. 1 lit. f wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin nakazuje niezwłoczne wycofanie go z obrotu.

 

Tym samym przepisom podlegają także: środki podrobione, środki nie posiadające zezwolenia MRiRW na wprowadzanie do obrotu na terytorium RP, środki w opakowaniach zastępczych, środki w opakowaniach uszkodzonych i nieszczelnych. Preparaty te w momencie wycofania z obrotu na podstawie decyzji, automatycznie stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

 

O takich sytuacjach Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Koszty utylizacji zależą od firmy, która zostanie przez rolnika czy sklep wybrana do odbioru odpadu.

 

Proszę zwrócić uwagę na art. 24 ustawy o środkach ochrony roślin, w którym mowa jest, że środek przeterminowany może zostać przebadany przez odpowiednie laboratorium i po uzyskaniu pozytywnego atestu analitycznego może pozostawać w obrocie i być stosowany przez okres 12 miesięcy.” - dodaje Pani inspektor.

 

PODSUMOWUJĄC: OPAKOWANIA PO PESTYCYDACH BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZWRÓCIĆ DO PUNKTU ZAKUPU LUB MIEJSCA WYZNACZONEGO DO TEGO CELU PRZEZ GMINĘ.

 

Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy również okazję przyczynić się do ochrony środowiska, dlatego warto w odpowiedni sposób postępować ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin i nie czekać na nałożone przez urzędników sankcje.

 

Postępując zgodnie z obowiązującym prawem, opakowania po środkach sklasyfikowanych jako niebezpieczne muszą być odebrane z rynku i odpowiednio zagospodarowane na koszt podmiotu wprowadzającego je na Źródła:

 

 1. http://systempsor.pl/
 2. http://blog.cheminova.pl/zuzyte-opakowania-po-srodkach-ochrony-roslin/
 3. http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/zasady-obrotu-sor/
 4. http://www.arimr.gov.pl/o-arimr
 5. Bezpośrednie informacje własne.

 

 

 

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu