Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
12 sierpnia 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,7558 EUR EUR - 4,4123 GBP GBP - 4,9028 DKK DKK - 0,5925
Archiwum
12.08.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 177,50 (- 0,14%), kukurydza LIS20 - 163,75 (+ 0,15%), rzepak LIS20 - 376,50 (+ 0,80%) [euro/tona] +++ +++ +++ 12.08.2020 14:20 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,40 zł/kg, średnia: 4,60 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++

Spotkanie z rolnikami w MRiRW

Redakcja

W piątek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski rozmawiali z przedstawicielami organizacji rolniczych i związków branżowych o działaniach prowadzonych przez resort.

− Przygotowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, która została dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przygotowania do nowej perspektywy finansowej. Dokumentem uszczegóławiającym Strategię będzie Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 z perspektywą 2030. Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich.

Minister podkreślił, że Pakt, to przede wszystkim 4 obszary:

- opłacalność produkcji rolnej;
- jakość życia na obszarach wiejskich;
- pozarolnicze miejsca pracy;
- sprawna administracja rolna.

Krzysztof Jurgiel zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań w pracach resortu jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia opłacalności produkcji rolnej.

Stabilizacja i opłacalność produkcji jest niezbędna, aby gospodarstwa rolne mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i podejmować inwestycje. Druga sprawa, to przyszłość wspólnej polityki rolnej. Prowadzimy negocjacje na forum UE, rząd przygotowuje stanowisko w tej sprawie – poinformował minister, prosząc związki i organizacje rolnicze o wsparcie tych działań.

 

Minister wskazał także na inne prace resortu rolnictwa m.in. na:

- Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych;
- działania w kierunku zwalczania ASF i łagodzenia skutków występowania tej choroby;
- sprawę stosowania środków ochrony roślin, nasiennictwa i nawozów;
- nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz opracowanie ustawy o gospodarstwie rolnym;
- program białkowy;
- wzmocnienie systemu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych.


Gmach ministerstwa rolnictwa jest otwarty na dialog ze wszystkimi organizacjami, zarówno tymi regionalnymi, jak i ogólnopolskimi. Przedstawiamy priorytety w działaniach podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa. Jesteśmy otwarci na dyskusję, na propozycje i pomysły rolników. Analizujemy te propozycje, jeżeli są one adekwatne do bieżącej sytuacji, to oczywiście staramy się je realizować – mówił Rafał Romanowski.

Rada Dialogu społecznego działa już dwa lata. W piątek odbyły się wybory przewodniczącego na kolejną kadencję.

− W Radzie jest ponad 100 organizacji, jest to forum do dyskusji i pozwala na ocenę naszej bieżącej pracy. Również na konstruktywną krytykę. Stanowiska Rady są przez resort rolnictwa brane pod uwagę – podkreślił wiceminister Romanowski.

 

Źródło: MRIRW

Może zainteresuje Cię również:

Ile rolnik zarabia na tuczniku?

Z najnowszej kalkulacji opracowanej przez Stowarzyszenie Pol

Tucz na zakupionym warchlaku nadal mocno nieopłaca

Z najnowszej kalkulacji opracowanej przez Stowarzyszenie Pol

Producenci tuczników płacą frycowe za wysokie ceny

Z najnowszej kalkulacji opracowanej przez Stowarzyszenie Pol