kojs

kojs

CenyRolnicze
23 maja 2022, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3369 EUR EUR - 4.6171 GBP GBP - 5.4524 DKK DKK - 0.6205
Archiwum


23.05.2022 13:10 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,30-9,60 zł/kg, średnia: 9,10 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

23.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-426,00 (+1,25%), kukurydza CZE22-364,00 (+1,04%), rzepak SIE22-821,00 (-1,08%) [euro/t]

23.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-500, tel.: 663 707 558

23.05.2022 SPRZEDAM 2 JAŁÓWKI, mięsna, 550 kg, mazowieckie, gostyniński, 09-550, tel.: 880 081 394

23.05.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mieszaniec, 650 kg, kujawsko-pomorskie, grudziądzki, 86-320, tel.: 512 809 331

23.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubuskie, sulęciński, 66-435, tel.: 667 688 170

20.05.2022 SPRZEDAM 6000 T KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, Poznań, 61-116, tel.: 601 551 563

19.05.2022 SPRZEDAM 150 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, Kraków, 30-693, tel.: 576 336 893

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, L, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

18.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 21-060, tel.: 665 933 343

18.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, mazowieckie, sierpecki, 09-213, tel.: 502 844 456

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENŻYTA, transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 791 728

18.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, łowicki, 99-413, tel.: 605 061 691

18.05.2022 SPRZEDAM 20-25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 22-351, tel.: 605 131 876

18.05.2022 SPRZEDAM 35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, małopolskie, bocheński, 32-709, tel.: 796 878 786

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 781 728

18.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENICY KONS., transport firmowy, podlaskie, białostocki, 18-112, tel.: 507 322 926

18.05.2022 SPRZEDAM 500 JAJ, M, wielkopolskie, kolski, 62-600, tel.: 663 755 878

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Gdzie powinny powstawać fermy trzody chlewnej?

Redakcja
trzoda chlewna ferma-drobiu

U podstaw wielu konfliktów co do lokalizacji nowych ferm, czy choćby rozbudowy istniejących chlewni, leży wieloletnie zaniedbanie władz samorządowych w zakresie budowania ładu przestrzennego i konsensusu społecznego co do przeznaczenia terenów rolnych. Nie wnikając w przyczyny tego stanu rzeczy należy podkreślić, że brak dla większości gmin wiejskich planów zagospodarowania przestrzennego, nie ustalenie granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz brak określenia akceptowalnego przez społeczność lokalną i władze samorządowe poziomu intensywności produkcji hodowlanej, wykorzystywane są do oprotestowywania niemal każdego zamierzenia inwestycyjnego.

Za tym idzie niechęć do konfliktogennych inwestycji populistycznych władz lokalnych, które bezkarnie przedłużają wówczas procedury administracyjne od nich zależne (tu znanym przykładem skrajnym są 12-letnie starania o lokalizację towarowej fermy na Pomorzu Środkowym). Warty zauważenia jest też nierzetelny i archaicznie formalny sposób przygotowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, bez merytorycznego nadzoru lokalnej społeczności. Ten fundamentalny dla przyszłości każdej gminy dokument planistyczny opracowywany jest nierzadko w oderwaniu od realiów, aspiracji i planów mieszkańców-rolników-hodowców, w sposób nieuprawniony faworyzujący np. nowe osadnictwo podmiejskie, zabudowę letniskową, niszowe działalności jak agroturystyka czy wyznaczający jako podstawowy kierunek rozwoju rolnictwo ekologiczne na terenach od lat zainwestowanych pod towarową hodowlę i intensywną produkcję polową. Polskie prawo nie usankcjonowało „zasady pierwszeństwa”, obowiązującej w niektórych krajach, gdzie zastane wykorzystanie terenu i jego funkcje gospodarcze podlegają większej ochronie niż konkurujące z nimi funkcje dopiero planowane. Wprowadzenie takiej zasady wprowadziłoby poczucie minimalnej sprawiedliwości wobec podmiotów protestów oraz zracjonalizowałoby część skarg na uciążliwość zapachową ferm i nawożenia gnojowicą.

Praktyka opracowywania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego ubezwłasnowolnia hodowców oraz odbiera im prawo do stanowienia o własnym majątku. Tej bariery nie przełamią ani sami rolnicy, ani izby rolnicze, ani organizacje wiejskie do czasu, aż podniesie się poziom edukacji i świadomość obywatelska rolników, a na ten proces nie wystarczy nawet dwóch pokoleń.

W dyskusji o konkurencji w dostępie do przestrzeni trzeba oprzeć się na twardych danych. Poniższy wykres pokazuje, gdzie w Polsce jest olbrzymia rezerwa produkcyjna i społeczna dla intensyfikacji hodowli. Na pewno wydajna, towarowa produkcja trzody chlewnej mogłaby zostać zlokalizowana w województwach o najniższej gęstości zaludnienia i najniższej obsadzie zwierząt.

Wykres : Porównanie gęstości zaludnienia z obsadą trzody chlewnej na 1 km2
stan na 01.06.2016 r.

Opracowanie własne; źródła:
1. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-czerwcu-2016-roku,7,8.html [dostęp: 28.09.2016 r.]
2. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html [dostęp: 28.09.2016 r.]

Z wykresu wynika, że jest miejsce dla zwiększania hodowli w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim, a nawet warmińsko-mazurskim, lubelskim i podlaskim, gdzie jednakże należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo ekologiczne oraz zagrożenie wirusem ASF.

Źródło: Danuta Leśniak - ekspert KZP-PTCH

Artykuł jest cżęścią opracowania KZP-PTCH pt. "Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce. Unijne i krajowe bariery o charakterze formalno – prawnym".

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu