kps

kps

CenyRolnicze
27 lipca 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9017 EUR EUR - 4.5954 GBP GBP - 5.3766 DKK DKK - 0.6179
Archiwum


27.07.2021 SPRZEDAM 700 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 59-60%, łódzkie, tomaszowski, 97-221, tel: 601 059 680

27.07.2021 SPRZEDAM 25 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, warm.-mazur., szczycieński, 12-120, tel: 601 299 364

27.07.2021 SPRZEDAM 300 JAJ, rozmiar: L, lubuskie, słubicki, 69-100, tel.: 666 949 226

27.07.2021 SPRZEDAM 9 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, wolsztyński, 64-212, tel.: 665 033 975

26.07.2021 13:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,90-8,10 zł/kg, średnia: 7,39 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni)

26.07.2021 KUPIĘ 3 BYCZKI MIĘSNE, 70 kg, łódzkie, zgierski, 95-010, tel.: 508 738 734

23.07.2021 MATIF: pszenica WRZ21-212,00 (+0,95%), kukurydza SIE21-259,00 (-0,67%), rzepak SIE21-532,00 (+0,57%) [euro/t]

23.07.2021 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, kuj.-pom., mogileński, 88-306, tel: 728 383 288

23.07.2021 SPRZEDAM 35 TUCZNIKÓW, 115 kg, 59%, mazowieckie, przasnyski, 06-300, tel: 502 272 722

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Sytuacja w sektorze mięsa wieprzowego w Niemczech

Redakcja

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, w Niemczech liczba macior stada podstawowego od lat ulega niewielkiemu spadkowi, podobnie jak spada liczba rolników produkujących prosięta. Wzrasta natomiast liczba producentów, którzy decydują się na cykl zamknięty.

W Niemczech jak i w całej Europie odczuwalna jest coraz większa presja na poprawę efektywności produkcji związana ze zwiększoną plennością loch, poprawą wyników tuczu oraz skalą produkcji i kosztami stałymi. Przyspieszone zmiany strukturalne dotyczą nie tylko producentów żywca, ale również firm zajmującymi się produkcją materiału hodowlanego, pasz, ubojem świń i handlem wieprzowiną.

Zmianom tym nie sprzyjają jednak regulacje prawne. Średni czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia budowlanego wydłużył się w Niemczech do 3 lat. Ponadto planowane są nowe przepisy ograniczające możliwość zagospodarowania azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej na gruntach rolnych. Z obecnej dawki 240 kg czystego N na hektar nowe normy przewidują jej zmniejszenie do 170 kg/ha.

Władze lokalne coraz częściej przy wydawaniu nowych pozwoleń budowlanych wymagają redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza, ograniczenia oddziaływania środowiskowego w tym odorowego, zastąpienia utrzymywania zwierząt na rusztach produkcją na słomie.

Społeczeństwo i konsumenci domagają się redukcji używania antybiotyków, zaprzestania kastracji knurków i obcinania ogonków, wprowadzania norm jakościowych, zwiększenia nawożenia mineralnego kosztem używania nawozów naturalnych, większej przestrzeni dla zwierząt w kojcach.

Branża produkcji żywca wieprzowego uzyskała negatywny wizerunek w mediach. W rezultacie narasta przekonanie wśród społeczeństwa o rzekomej szkodliwości sąsiedztwa fermy trzody chlewnej. Kampanie w mediach promują wegetarianizm jako alternatywną, „zdrowszą” formę odżywiania (obecnie 3,7% społeczeństwa jest na diecie wegetariańskiej). Konsumpcja wieprzowiny w Niemczech zmalała z 44,2 kg/osobę w 1998 roku do 38,2 kg/osobę obecnie.

Wskutek tych niekorzystnych zjawisk reakcja producentów żywca wieprzowego nie była trudna do przewidzenia. Wielu z nich zaczęło dywersyfikować ryzyko inwestując w energię odnawialną. Obecnie ok 21% (2,52 mln ha) gruntów jest wykorzystywane do produkcji substratów z przeznaczeniem na produkcję energii odnawialnej. Nastąpił znaczny odpływ kapitału od sektora produkcji świń. Co prawda dalej rozwijają się fermy wprowadzające innowacje, ale na drugim biegunie są gospodarstwa małe pozbawione perspektyw rozwoju.
Rolnicy wobec niestabilności rynku zaczęli rozwijać się tucz bazujący na importowanych prosiętach. Przez wiele lat był to biznes przynoszący więcej zysku niż produkcja roślinna.

Jakie są perspektywy rynku niemieckiego na 2016 rok?

Przewidywana liczba macior w porównaniu do stanu obecnego zostanie obniżona o 2,7%, co będzie wiązało się ze zwiększonym brakowaniem loch. Spadek sprzedaży pasz dla macior spadnie o 3%. Zakłada się, że liczba prosiąt odchowanych od maciory wzrośnie średnio o 0,3-0,7 szt. Oczekiwane jest skurczenie się rynku sprzedaży loszek o 3%, a rynku nasienia na południu i północy kraju o 6% i 10% odpowiednio.

Redukcja produkcji żywca wieprzowego w Niemczech oznacza dla krajów sąsiadujących wzrost cen tuczników. Sytuacja na rynku wieprzowiny powinna się poprawić. Wzrost ceny tuczników będzie jednak ograniczany przez rosnącą produkcję świń w Hiszpanii.

Źródło: kzp-ptch.pl

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu