zm skiba

kps

CenyRolnicze
06 czerwca 2023, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1964 EUR EUR - 4.4902 GBP GBP - 5.2130 DKK DKK - 0.6028
Archiwum


06.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 230,25 (-0,11%), kukurydza CZE23: 226,00 (+1,80%), rzepak SIE23: 429,50 (+1,42%)

06.06.2023 SPRZEDAM 25 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, wielkopolskie, krotoszyński, 63-714, tel.: 606 698 711

05.06.2023 14:09 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,23 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

04.06.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 630 kg, podlaskie, suwalski, 16-402, tel.: 797 393 225

04.06.2023 SPRZEDAM 130 JAJ, rozmiar M, wielkopolskie, koniński, 62-573, tel.: 570 790 300

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Sytuacja w sektorze mięsa wieprzowego w Niemczech

Redakcja

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, w Niemczech liczba macior stada podstawowego od lat ulega niewielkiemu spadkowi, podobnie jak spada liczba rolników produkujących prosięta. Wzrasta natomiast liczba producentów, którzy decydują się na cykl zamknięty.

W Niemczech jak i w całej Europie odczuwalna jest coraz większa presja na poprawę efektywności produkcji związana ze zwiększoną plennością loch, poprawą wyników tuczu oraz skalą produkcji i kosztami stałymi. Przyspieszone zmiany strukturalne dotyczą nie tylko producentów żywca, ale również firm zajmującymi się produkcją materiału hodowlanego, pasz, ubojem świń i handlem wieprzowiną.

Zmianom tym nie sprzyjają jednak regulacje prawne. Średni czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia budowlanego wydłużył się w Niemczech do 3 lat. Ponadto planowane są nowe przepisy ograniczające możliwość zagospodarowania azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej na gruntach rolnych. Z obecnej dawki 240 kg czystego N na hektar nowe normy przewidują jej zmniejszenie do 170 kg/ha.

Władze lokalne coraz częściej przy wydawaniu nowych pozwoleń budowlanych wymagają redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza, ograniczenia oddziaływania środowiskowego w tym odorowego, zastąpienia utrzymywania zwierząt na rusztach produkcją na słomie.

Społeczeństwo i konsumenci domagają się redukcji używania antybiotyków, zaprzestania kastracji knurków i obcinania ogonków, wprowadzania norm jakościowych, zwiększenia nawożenia mineralnego kosztem używania nawozów naturalnych, większej przestrzeni dla zwierząt w kojcach.

Branża produkcji żywca wieprzowego uzyskała negatywny wizerunek w mediach. W rezultacie narasta przekonanie wśród społeczeństwa o rzekomej szkodliwości sąsiedztwa fermy trzody chlewnej. Kampanie w mediach promują wegetarianizm jako alternatywną, „zdrowszą” formę odżywiania (obecnie 3,7% społeczeństwa jest na diecie wegetariańskiej). Konsumpcja wieprzowiny w Niemczech zmalała z 44,2 kg/osobę w 1998 roku do 38,2 kg/osobę obecnie.

Wskutek tych niekorzystnych zjawisk reakcja producentów żywca wieprzowego nie była trudna do przewidzenia. Wielu z nich zaczęło dywersyfikować ryzyko inwestując w energię odnawialną. Obecnie ok 21% (2,52 mln ha) gruntów jest wykorzystywane do produkcji substratów z przeznaczeniem na produkcję energii odnawialnej. Nastąpił znaczny odpływ kapitału od sektora produkcji świń. Co prawda dalej rozwijają się fermy wprowadzające innowacje, ale na drugim biegunie są gospodarstwa małe pozbawione perspektyw rozwoju.
Rolnicy wobec niestabilności rynku zaczęli rozwijać się tucz bazujący na importowanych prosiętach. Przez wiele lat był to biznes przynoszący więcej zysku niż produkcja roślinna.

Jakie są perspektywy rynku niemieckiego na 2016 rok?

Przewidywana liczba macior w porównaniu do stanu obecnego zostanie obniżona o 2,7%, co będzie wiązało się ze zwiększonym brakowaniem loch. Spadek sprzedaży pasz dla macior spadnie o 3%. Zakłada się, że liczba prosiąt odchowanych od maciory wzrośnie średnio o 0,3-0,7 szt. Oczekiwane jest skurczenie się rynku sprzedaży loszek o 3%, a rynku nasienia na południu i północy kraju o 6% i 10% odpowiednio.

Redukcja produkcji żywca wieprzowego w Niemczech oznacza dla krajów sąsiadujących wzrost cen tuczników. Sytuacja na rynku wieprzowiny powinna się poprawić. Wzrost ceny tuczników będzie jednak ograniczany przez rosnącą produkcję świń w Hiszpanii.

Źródło: kzp-ptch.pl

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu