zm skiba

skiba

CenyRolnicze
06 października 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8989 EUR EUR - 4.8445 GBP GBP - 5.5303 DKK DKK - 0.6512
Archiwum


06.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 345,00 (-2,20%), kukurydza LIS22: 337,25 (-0,44%), rzepak LIS22: 616,75 (-2,53%)

06.10.2022 SPRZEDAM 200 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, lubelski, 24-224, tel.: 781 745 769

06.10.2022 SPRZEDAM 150 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

06.10.2022 SPRZEDAM 40 T KUKURYDZY, transport firmowy, podkarpackie, kolbuszowski, 36-130, tel.: 695 868 900

05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.10.2022 SPRZEDAM 3 BYKI, mięsny, 800 kg, wielkopolskie, słupecki, 62-410, tel.: 600 417 918

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Ministerstwo infrastruktury o jeździe kombajnem z hederem z przodu

Redakcja
kombajn, heder z przodu
Policja Biała Podlaska

W ocenie resortu infrastruktury, wprowadzenie do obecnie obowiązujących przepisów rozwiązań umożliwiających rolnikom przemieszczanie się kombajnami zbożowymi z zamontowanym hederem w sposób istotny wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa innych użytkowników dróg publicznych.

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Komendy Głównej Policji w sprawie szerokości kombajnów podczas przejazdów przez drogi publiczne. Nie w każdym przypadku jest możliwe odpięcie od maszyny zespołu żniwnego, co w świetle przepisów praktycznie wyklucza te pojazdy z ruchu drogowego.

 

Kary są za surowe?

 

W piśmie samorządu rolniczego do ministra infrastruktury czytamy, iż w związku z rozpoczętym sezonem żniw, wielu rolników używa kombajnów do zbioru swoich plonów, których warunki techniczne nie pozwalają na odłączenie zespołu żniwnego, co powoduje, że maszyny mogą przekraczać szerokość 3 m. Wobec nowego taryfikatora mandatów za przejazd taka maszyną przez drogę publiczną policja może nałożyć na rolnika mandat w wysokości 5000 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to maksymalna kara może wynieść 30 000 zł.

 

- Wobec powyższego wnioskujemy do pana ministra o zmianę przepisów rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tak aby maszyny, których odłączenie i przyłączenie zespołu żniwnego na polu jest niemożliwe, mogły przejechać przez drogę publiczną, aby dokonać zbioru. Ponadto wnioskujemy o wystąpienie do Komendy Głównej Policji, aby nie nakładano mandatów na rolników w tej sprawie, a jedynie stosowano pouczenia – apeluje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

 

- Należy zauważyć, iż temat ten był niejednokrotnie przedmiotem konsultacji i analiz z podmiotami działającymi w obszarze dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, które negatywnie odnosiły się do wprowadzenia przepisów umożliwiających poruszanie się kombajnów zbożowych z zamontowanym zespołem tnącym (hederem). Wskazywano, iż skutki zdarzeń drogowych z udziałem tego rodzaju pojazdów mogą być bardzo poważne, chociażby ze względu na wystające ostre elementy zespołu tnącego mogące stanowić bardzo duże zagrożenie dla użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów – czytamy w odpowiedzi ministerstwa infrastruktury.

 

Drogi są zbyt wąskie?

 

Jak wyjaśnia resort, ruch pojazdów rolniczych, w tym również kombajnów odbywa się w większości po drogach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Najczęściej są to drogi powiatowe i gminne o szerokości pasa ruchu od 2,25 m do 3,5 m. W związku z tym propozycja zniesienia ograniczenia, o którym mowa w przepisie § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia na drogach gminnych i powiatowych może przyczynić się do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa na tych drogach oraz utrudniać lub wręcz uniemożliwiać korzystanie z pasa ruchu przez pojazdy poruszające się w kierunku przeciwnym do pojazdu wolnobieżnego, zmuszając kierowców do zjeżdżania na pobocze, hamowania lub całkowitego zatrzymania pojazdu. Problem dotyczy w szczególności dróg klasy D i L, na których normatywna szerokość pasów ruchu wynosi odpowiednio 2,5 m i 2,75 m, co już przy obecnych przepisach wymusza na kierujących pojazdami, o szerokości całkowitej wynoszącej 3 m, częściowe zajęcie sąsiedniego pasa ruchu, utrudniając tym samym swobodny ruch pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. W przypadku, gdy po drodze poruszałby się kombajn zbożowy wraz z hederem o szerokości np. 4,5 m, wykonanie manewru wymijania i wyprzedzania przez inny pojazd byłoby niemożliwe. Dotyczy to nie tylko samochodów ciężarowych i osobowych, ale także czterokołowców i jednośladów.

 

Istotnym argumentem przeciwko dopuszczeniu do ruchu takich pojazdów jest również fakt, że kombajny często przemieszczają się po drogach pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy (polami) również po zmierzchu, co może mieć dodatkowy negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, gdyż rozpoznanie przez kierującego innym pojazdem sylwetki pojazdu wolnobieżnego jest znacznie ograniczone, a właściwa ocena szerokości tego pojazdu utrudniona.

 

- Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, iż dostrzegam przedstawione potrzeby rolników oraz dotykające ich uciążliwości związane z użyłkowaniem kombajnów. Mając jednak na względzie negatywne stanowiska uzyskane w toku przeprowadzonych konsultacji i analiz, w ocenie resortu infrastruktury, wprowadzenie do obecnie obowiązujących przepisów rozwiązań umożliwiających rolnikom przemieszczanie się kombajnami zbożowymi z zamontowanym hederem w sposób istotny wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa innych użytkowników dróg publicznych. Jednocześnie, odnosząc się do kwestii wystąpienia do Komendanta Głównego Policji w zakresie propozycji odstąpienia od nakładania na rolników grzywien w drodze mandatów karnych, uprzejmie wyjaśniam, iż problematyka działań z zakresu kontroli wykonywanych przez organy do tego powołane, w tym sposobu interwencji służb, dotyczy obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kwestie te pozostają więc we właściwości resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu sprawiedliwości – informuje ministerstwo infrastruktury.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu