kps

kojs

CenyRolnicze
19 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9212 EUR EUR - 4.5717 GBP GBP - 5.4084 DKK DKK - 0.6144
Archiwum


18.10.2021 13:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,20-6,00 zł/kg, średnia: 5,55 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

18.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-274,00 (-0,72%), kukurydza LIS21-245,25 (-0,20%), rzepak LIS21-673,75 (+0,19%) [euro/t]

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Masz ciągnik bez OC, przeglądu, rejestracji to nie wyjeżdżaj na drogę - wypadki, konsekwencje, przykłady

Hanna Krugiełka

Jazda po drodze publicznej pojazdem mechanicznym niezarejestrowanym i bez opłaconego ubezpieczenia OC jest niedopuszczalna i może spowodować wręcz nieprzewidywalne konsekwencje - mówi biegły sądowy, który od lat zajmuje się wypadkami związanymi z motoryzacją.

 

Wypadki drogowe zdarzają się często. Chwila nieuwagi, SMS pisany podczas jazdy, senność kierowcy, niesprawność, czy awaria techniczna pojazdu, wtargnięcie na drogę osoby lub nagłe pojawienie się jakiegoś przedmiotu lub zwierzęcia przed maską kierowcy to tylko nieliczne z nich. Słuchając sprawozdań z setek, a może nawet tysięcy wypadków doszłam do wniosku, że okoliczności wypadku naprawdę nie są do przewidzenia. Owszem przestrzegając zasad ruchu drogowego, a przede wszystkim zasady ograniczonego zaufania możemy tylko zmniejszyć ryzyko wypadku, ale nigdy nie jesteśmy w stanie go wykluczyć. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że na drodze zazwyczaj nie znajdujemy się sami i nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć zachowania innych uczestników ruchu. Nie jesteśmy też w stanie do końca uniknąć awarii naszego pojazdu.

 

Głównie z tych powodów tak ważne są dwie rzeczy: aktualny przegląd techniczny i obowiązkowe ubezpieczenie. W prawdzie przegląd nie gwarantuje bezawaryjności, ale w zdecydowany sposób zwiększa bezpieczeństwo. A ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właśnie jest „na wypadek” i jego ustawowa konieczność stanowi dużą pomoc.

 

wypadek drogowy ceny rolnicze pl

 

PODSTAWĄ JEST PRAWO

 

Analizę tego typu zagadnień zawsze warto jest rozpocząć od wyszukania odpowiednich aktów prawnych. To właśnie prawo reguluje większość problemów. Przechodząc do zgłębiania spraw związanych z wypadkami i ubezpieczeniem, odnalazłam odpowiednie zapisy w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Część omawianych zagadnień reguluje bezpośrednio Kodeks drogowy. Jednak aby zgłębić zagadnienie wypadków uczestników ruchu, należy rozpocząć od samej definicji wypadku. Jest ona odmienna w świetle różnych aktów prawnych. W tej własnej analizie przepisów posłużę się definicją wypadku pochodzącą z Kodeksu karnego, który zawiera następujące ważne zapisy dotyczące tematu artykułu:

Art. 177 kk § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu

  • § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
    § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
    § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.Art. 178 kk § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w Artykule 4 wymienia ubezpieczenia obowiązkowe. Są to:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;

Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

 

traktor stary ceny rolnicze pl

 

CIĄGNIK BEZ UBEZPIECZENIA, PRZEGLĄDU UCZESTNIKIEM WYPADKU

 

Uczestnikami wypadków komunikacyjnych bywają również pojazdy rolnicze. Dojazd ciągnikiem na pole zawsze wiąże się z ryzykiem wypadku, czy kolizji drogowej. Co nastąpi jeśli brał udział w nim ciągnik bez ubezpieczenia? Jakie konsekwencje poniesie prowadzący ciągnik bez ubezpieczenia? Kto pokryje szkody związane z wypadkiem? Czy zależy to od tego kto spowodował wypadek?

 

Powyższe zagadnienia omówię za pomocą rzeczywistych przykładów pochodzących z akt sądowych.

 

Przykład 1:

Do wypadku doszło późnym wieczorem, poza granicami pobliskiej wsi. Uczestniczyło w nim trzech uczestników ruchu: kierowca oraz pasażer samochodu osobowego marki Matiz, kierowca samochodu osobowego marki Opel oraz kierowca ciągnika rolniczego. Do zdarzenia doszło po wjechaniu do przydrożnego rowu przez kierowcę Matiza, który zwrócił się z prośbą o wyciągnięcie jego samochodu do rolnika. Podczas akcji holowania samochodu osobowego na poziom drogi, nadjechał rozpędzony Opel. Kierowca tego samochodu nie spodziewał się ciągnika stojącego na środku jezdni. Chcąc go wyminąć w ostatnim momencie wjechał w linkę holowniczą, a ta niefortunnie pociągnęła zahaczony na niej samochód Matiz , powodując zderzenie z Oplem. W wyniku zdarzenia oba samochody uległy poważnym uszkodzeniom.

 

Sąd orzekł, że właściciel ciągnika, który kierował tym pojazdem w momencie zdarzenia, spowodował zaistniały wypadek.

 

Na całe szczęście właściciel ciągnika miał wykupione ubezpieczenie OC i wszystkie koszty związane z naprawą samochodów zostały pokryte z jego ubezpieczenia.

 

- Co by było, gdyby właściciel ciągnika nie posiadał wykupionego ubezpieczenia? - zapytałam rzeczoznawcę motoryzacyjnego. - W przypadku podanego przykładu koszty napraw uszkodzonych pojazdów pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaconą należność ściąga regresem od sprawcy wypadku. Należy nadmienić, że sprawca może ponieść również koszty leczenia pokrzywdzonych i wypłacać dożywotnią rentę, jeśli poszkodowana osoba doznałaby trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

poduszki powietrzne ceny rolnicze pl

 

Przykład 2:

Wypadek zdarzył się w miejscu przecięcia drogi polnej z drogą utwardzoną. Trwały wykopki buraczane. Pracę na polu zakończył ciągnik z przyczepioną przyczepą z burakami cukrowymi. Kierowca ciągnika zmierzał w kierunku gospodarstwa po zapadnięciu zmroku. Jego pojazd nie posiadał oświetlenia. Przy wyjeździe z drogi polnej w jadący traktor uderzył samochód osobowy poruszający się z dużą prędkością, którego kierowca nie był w stanie zauważyć nieoświetlonego ciągnika.

 

W wyniku dochodzenia okazało się, iż kierowca traktora nie posiadał przeglądu technicznego.

 

Rolnik spowodował wypadek i poniósł jego konsekwencje ustanowione wyrokiem sądu. Brak przeglądu technicznego ciągnika skutkował dodatkowo nałożeniem na niego grzywny.

 

PRZEJAZD PO DROGACH PUBLICZNYCH MASZYNĄ SAMOBIEŻNĄ, OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE, WYPADEK


Zostałam poproszona o wyjaśnienie w dzisiejszym artykule problemu przejazdu po drogach publicznych np. ładowarką kołową (JCB, Manitou i in.). Zgłębiłam to zagadnienie i już spieszę z wyjaśnieniami. Jak zawsze w takich przypadkach rozwiązania nasuwa analiza odpowiednich przepisów. Tym razem sięgnęłam po Kodeks drogowy, który określa definicję pojazdu wolnobieżnego. Według niej: pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Posłużę się przykładem kiedy ładowarka JCB w zależności od wersji może być zarówno pojazdem samochodowym jak i pojazdem wolnobieżnym. Podana tabela jest fragmentem strony http://pphu-galkowski.pl wskazującym, że ładowarki JCB mogą rozwijać prędkości od 20 do 33 km/h.

NAPĘD

Przemiennik momentu obrotowego, 4-biegowa skrzynia biegów

(550-80 - 3-biegowa skrzynia biegów typu Powershift)

Prędkość jazdy 531-70/541-70/535-95/533-105: 29 km/h, 33 km/h (przy napędzie na 2/4 koła).

Prędkość jazdy 535-125/535-140 540-140/540-170: 29 km/h. Opcjonalna przekładnia 33 km/h.

Prędkość jazdy 550-80:20 km/h (w zależności od terenu i wybranych opon): stały napęd na 4 koła.

 

Tak więc pojazd taki jak np. ładowarka JCB może być zarówno pojazdem samochodowym wymagającym na drodze rejestracji i ubezpieczenia OC, jak też pojazdem wolnobieżnym mogącym mieć ubezpieczenie związane z ubezpieczeniem OC rolników, jeżeli była wykorzystywana w celu związanym z prowadzonym gospodarstwem. Jeżeli służy do np. remontu drogi, to winna mieć wykupione oddzielne ubezpieczenie OC pojazdu wolnobieżnego.

 

Ponad to należy zwrócić uwagę, iż od roku 2019 wzrastają kary za brak ważnego OC. Kwoty kar podano w tabeli:

tabela kary za oc ceny rolnicze pl

 

Rejestracja, ubezpieczenie, przegląd to ważne elementy przepisów dotyczących motoryzacji. Przed wyjazdem na drogę warto sprawdzić czy spełniamy określone przez prawo warunki.

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu