Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
04 czerwca 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,9573 EUR EUR - 4,4347 GBP GBP - 4,9536 DKK DKK - 0,5949
Archiwum
04.06.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 187,50 (+ 1,49%), kukurydza CZE20 - 170,00 (0,00%), rzepak SIE20 - 373,00 (- 0,33%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.06.2020 13:27 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,58 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++

Kryteria znoszenia stref ASF

Redakcja

W związku z częstymi pytaniami od rolników produkujących w strefach ASF na temat kryteriów ich znoszenia, KZP-PTCH przedstawił rekomendacje pochodzące z dokumentu roboczego SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” z dnia 18/2/2019. Dokument ten stworzono do celów informacyjnych i konsultacyjnych i nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

Główne kryteria zniesienia stref I (żółtej), II (czerwonej), III (niebieskiej) i IV (Sardynia) z załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709 / UE

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF i chronić jednolity rynek UE i handel międzynarodowy, ograniczenia w strefach należy znosić ostrożnie i w oparciu o wiedzę i podejście naukowe. Przyjmując za podstawę Kodeks zdrowia zwierząt lądowych OIE i najlepszą dostępną obecnie wiedzę, poniżej podano zestaw kryteriów znoszenia ograniczeń.

Zniesienie strefy I (żółtej) i II (czerwonej) nie powinno mieć miejsca podczas sezonowych szczytów rozprzestrzeniania się choroby opisanych przez EFSA (np. czerwiec-sierpień i grudzień-luty), chyba że pozytywna ogólna sytuacja epidemiologiczna ASF kraju potwierdzona jest przez właściwy organ weterynaryjny. Ponadto przed zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń, przez wystarczająco długi czas wprowadzony był odpowiedni plan nadzoru z korzystnymi wynikami badań. 
Przy określaniu zasięgu obszaru stosuje się kryteria, o których mowa powyżej.

1) zniesienie strefy III (niebieskiej) i powrót do strefy II (czerwonej) lub strefy I (żółtej) powinno opierać się na następujących zasadach:

a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie było ogniska ASF u świń domowych

lub

b) w przypadku całkowitej depopulacji wszystkich gospodarstw niekomercyjnych o niskich warunkach bezpieczeństwa biologicznego okres bez wystąpienia ognisk może zostać skrócony do 3 miesięcy

lub

c) w przypadku ogniska (na obszarze, gdzie nie było ognisk ASF u świń domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) - okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) oraz pod warunkiem wdrożenia środków, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002/60 / WE,

d) w przypadku ograniczonych ognisk ASF skupionych w przestrzeni i czasie (w ciągu 30 dni od pierwszego ogniska) w niekomercyjnych gospodarstwach trzodowych połozonych na wystarczająco dużym i wcześniej wolnym od wirusa obszarze – okres może zostać skrócony do 3 miesięcy po dezynfekcji ostatniego zakażonego gospodarstwa (zgodnie z art. 10.4 lit. a) dyrektywy 2002/60 / WE) i pod warunkiem, że środki, o których mowa w art. 10.4 lit. b) (badania kliniczne i laboratoryjne) lub w art. 10.5 (program intensywnego pobierania próbek i testowania) dyrektywy 2002 / 60 / WE zostały wdrożone. Ponadto należy wziąć pod uwagę ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju oraz uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

2) zniesienie regionalizacji strefy II (czerwonej) i powrót do strefy I (żółtej) powinno odbywać się na następujących zasadach:

a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przypadków ASF u dzika. W szczególnych sytuacjach, (na przykład ostatni przypadek ASF został potwierdzony na podstawie próbek pobranych od dzika, który znajdował się w dalece posuniętym rozkładzie tuszy, co wskazuje na śmierć dzika na kilka miesięcy przed datą potwierdzenia) 12-miesięczny okres bez jakiegokolwiek przypadku ASF można skrócić biorąc pod uwagę o ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju i uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

3) zniesienie strefy I (żółtej) powinno uwzględniać ryzyko i cały zestaw danych epidemiologicznych w szerszym kontekście geograficznym i czasowym. Zniesienie wszystkich ograniczeń regionalizacji powinno opierać się na szerszych rozważaniach, a dyskusje powinny być podjęte na późniejszym etapie epidemii. Zniesienie strefy IV (Sardynia) przebiega podobnie.

 

Źródło: KZP-PTCH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

W półtora miesiąca odstrzelono blisko 30 tys. dzik

W wyniku realizacji odstrzału sanitarnego w okresie od 31 st

Opinia ruchów antyłowieckich ważniejsza od ochrony

- Bez aktywnych działań walki z ASF, której częścią jest ods

Koronawirus wzmacnia afrykański pomór świń. Do las

Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz w