kps

kojs

CenyRolnicze
12 kwietnia 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9983 EUR EUR - 4.2666 GBP GBP - 5.0007 DKK DKK - 0.5719
Archiwum


12.04.2024 14:22 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,80-8,60 zł/kg, średnia: 7,42 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

11.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 201,00 (-1,71%), kukurydza CZE24: 192,00 (- 0,13%), rzepak MAJ24: 451,50 (-0,39%)

11.04.2024 KUPIĘ 20 BYCZKÓW, mięsny, 100 kg, lubelskie, łukowski, 21-413, tel.: 514 304 912

10.04.2024 SPRZEDAM 48 KRÓW, 750 kg, warmińsko-mazurskie, giżycki, 11-510, tel.: 519 554 146

10.04.2024 SPRZEDAM 43 BYKI, mięsny, 290 kg, zachodniopomorskie, goleniowski, 72-200, tel.: 572 952 620

10.04.2024 SPRZEDAM 14 JAŁÓWEK, hf, 6-7 m-cy, cielne, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-515, tel.: 728 352 089

09.04.2024 KUPIĘ 450 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, mięsny, 30 kg, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 785 115 214

09.04.2024 SPRZEDAM 80000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

09.04.2024 KUPIĘ 10 BYCZKÓW, mieszaniec, 80 kg, wielkopolskie, kościański, 64-020, tel.: 785 606 464

08.04.2024 SPRZEDAM 10 T PSZENICY KONS., trans. firmowy, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-362, tel.: 691 763 350

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Kredyt czy pożyczka – co lepsze?

Magdalena Kopeć
kredyt, pożyczka

Zdarza się, że pilnie potrzebujemy gotówki – czy to na bieżące potrzeby, czy też na cele inwestycyjne w gospodarstwie. Pewnie zastanawiasz się, co jest lepsze – kredyt czy pożyczka. Odpowiedź nie jest wcale tak oczywista. Występują ponadto odrębności między umową pożyczki, a kredytu.

 

Definicja pożyczki

 

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

 

Pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki

 

Wysokość kosztów pożyczki regulują przepisy art.7201–7205 Kodeksu cywilnego. Więcej o umowie pożyczki w artykule - Umowa pożyczki – wszystko co powinieneś wiedzieć (cenyrolnicze.pl)

 

Definicja kredytu

 

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

 

Elementy umowy kredytu

 

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
1) strony umowy;
2) kwotę i walutę kredytu;
3) cel, na który kredyt został udzielony;
4) zasady i termin spłaty kredytu;
4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

 

monety wzrost pieniadze kopec prawo finanse cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Umowa pożyczki do kwoty tysiąca złotych może być zawarta w formie ustnej.

 

Zdolność kredytowa

 

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

 

Wyłączenie stosowania przepisów przez Bank


Przepisów art. 7202–7205 Kodeksu cywilnego nie stosuje się do umowy kredytu i pożyczki pieniężnej udzielanej przez bank.

 

Różnice między pożyczką, a kredytem

- umowa pożyczki nie musi być zawarta do kwoty 1.000,00 zł, powyżej – wymaga zachowania formy dokumentowej (a więc może być zawarta między innymi w formie pisemnej, mailowej, wiadomosci sms), z kolei umowa kredytu jest zawsze zawierana na piśmie

- przedmiotem umowy pożyczki mogą być oprócz pieniędzy, rzeczy oznaczone co do gatunku (np. benzyna), przedmiotem kredytu są zawsze pieniądze;

umowa pożyczki nie musi wskazywać bezpośredniego przeznaczenia środków pieniężnych, umowa kredytu musi zawierać przedmiotową informację,

- całkowita kwota zobowiązania, oprócz spłaty kapitału - w umowie pożyczki są to marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą, albo koszty o podobnym charakterze, opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze, koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy

- z wyłączeniem opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy, a w umowie kredytu są to odsetki, prowizje, koszty ustanowienia zabezpieczenia, ubezpieczenia kredytu, a także mogą być opłaty, marże, podatki,

- bank przewiduje prowizję od niewykorzystanej części kredytu, umowa pożyczki nie reguluje przedmiotowej kwestii,

- pożyczki mogą udzielać również osoby fizyczne, firmy, jak i banki, kredytu – wyłącznie banki i SKOK, a w wyjątkowych sytuacjach Narodowy Bank Polski,

 

podpis pismo kopec magda cenyrolnicze pl

Fot. 2 – W umowie kredytu musi być wskazany cel przeznaczenia środków pieniężnych.

 

- pożyczka nie zawsze musi zawierać zabezpieczenie, zależy to od ustaleń stron, kredyt zawsze musi zawierać zabezpieczenie – najczęściej jest to hipoteka,

- pożyczka może być nieodpłatna, kredyt jest zawsze odpłatny,

- w umowie pożyczki nie musi być określony termin zwrotu przedmiotu pożyczki, w umowie kredytu zawsze jest wskazany harmonogram spłat,

- zwrot pożyczki następuje w ciągu 6 tygodni od jej wypowiedzenia, bank również może wypowiedzieć umowę, ale jedynie w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej,

- proces uzyskania kredytu jest pracochłonny i wymaga od kredytobiorcy uzyskania zdolności kredytowej, przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, liczbie członków rodziny, z kolei przy pożyczce nie ma obowiązku badania zdolności kredytowej,

- regulacje prawne umowy pożyczki znajdują się w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim, z kolei umowy kredytu znajdują się w ustawie Prawo bankowe, Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim,

- pożyczkę otrzymuje się zwykle szybciej, ale nie są to wysokie kwoty, kredyt po dłuższej procedurze i na wyższą wartość.

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu