Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 grudnia 2018, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8095 EUR EUR - 4,3021 GBP GBP - 4,7940 DKK DKK - 0,5763
Archiwum
14.12.2018 13.14 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,80 - 4,30 zł/kg, średnia: 4,02 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ 13.12.2018 MATIF: pszenica kons. MAR19 - 207,50 (+ 0,61%), kukurydza STY19 - 177,00 (+ 0,43%), rzepak LUT19 - 369,50 (0,00%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Przed świętami nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych

Redakcja

Znaczna większość rolników woli mięso pochodzące z własnego gospodarstwa. Szczególnie przed świętami nasila się ubój w gospodarstwach rolniczych. Jest on legalny ale tylko na użytek własny. Reguluje to rozporządzenie MRiRW z dnia 20 października 2010 roku  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, oraz jego zmiana z dnia 27 stycznia 2015 roku. 

 

Wymienione przepisy pozwalają dokonać uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa zwierząt takich jak: owce, kozy, trzoda chlewna, drób, zajęczaki, cielęta do 6 m-ca życia. Posiadacz zwierząt lub prowadzący gospodarstwo na, którego terenie będą ubite inne zwierzęta informuje na 24 godziny przed ubojem powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Może tego dokonać telefonicznie, lub na piśmie stawiając się osobiście w placówce oraz listownie w przypadku cieląt owiec i kóz, ze względu na obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia odnośnie zagospodarowania SRM (materiału szczególnego ryzyka).

 

Zgłaszając planowany ubój należy podać:

- imię i nazwisko, adres, nr telefonu posiadacza zwierząt,

- liczbę zwierząt poddanych ubojowi,

- miejsce i termin uboju,

- imię i nazwisko osoby wykonującej ubój,

- zgłoszenie mięsa do badania poubojowego.

 

W przypadku cieląt do 6 m-ca życia, owiec i kóz należy podać:

- numer indentyfikacyjny zwierzęcia,

- oświadczenie o zagospodarowaniu na koszt własny SRM.

 

Przy uboju zwierząt należy przestrzegać wymagań weterynaryjnych, które są określone w przepisach o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia, wymaganiach higienicznych.

 

Ubojowi poddaje się zwierzęta zdrowe, jeżeli były leczone, to po okresie karencji dla użytego produktu leczniczego oraz nie mogące pochodzić z gospodarstw lub obszarów podlegającym ograniczeniom nakazów lub zakazów. Ubój powinien odbywać się w sposób humanitarny, bez zbędnego zadawania bólu, oraz obecności dzieci.

 

Uboju mogą dokonywać osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

- posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe,

- odbyły szkolenie teoretyczne i trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem

osoby posiadającej 3 – letni staż na tym stanowisku,

- kwalifikacje osoby dokonującej uboju muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

Na użytek własny dozwolony jest ubój cieląt do 6 m-ca życia, owiec i kóz. Odpady poubojowe stanowiące materiał szczególnego ryzyka(SRM) podlegają utylizacji w zakładzie utylizacyjnym na koszt właściciela. Pokwitowanie dostarczenia materiału szczególnego ryzyka należy okazać w Inspektoracie Weterynarii.

 

Jeżeli ubijane są owce i kozy w wieku powyżej 18 m-ca życia, należy pobrać próbki na badanie TSE. Dokonuje tego lekarz weterynarii z mózgu zwierząt.

 

Obowiązkowemu badaniu podlega mięso z trzody chlewnej, nutrii i dzików na obecność włośni. Próbki do urzędowego lekarza weterynarii należy dostarczyć nie później niż 24 godziny od terminu uboju. Po ich dostarczeniu należy poinformować lekarza o wieku zwierzęcia, miejsca pochodzenia i z jakiej części zostało pobrane.

 

Za nie spełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny grożą sankcje finansowe od 100 do 2000 zł.

 

Źródło: WODR Poznań