kps

kowalczyk

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

agrifirm

ph konrad

Co ze szkoleniami z zakresu środków ochrony roślin? Ministerstwo wyjaśnia

Redakcja

W związku ze zgłaszanymi kolejnymi wątpliwościami dotyczącymi organizacji w trakcie trwania pandemii COVID-19 szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sformułowało stosowne wyjaśnienia.

 

Przepisy art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawieszają niektóre z obowiązków ciążących na rolnikach i przedsiębiorcach działających w obszarze rolnictwa. Przyjęte rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczących m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

 

Zgodnie z tymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się stosowanie środków ochrony roślin (w tym ich zakup), sprzedaż tych preparatów, jak i prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony roślin, przez osoby, które nie dopełniły obowiązku ukończenia stosownego szkolenia. Przepisy te zostały wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia wskazanej wyżej działalności przy braku dostępności szkoleń, jak i dla ograniczenia ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

 

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich rolników, zarówno tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID-19, jak również rolników, którzy nigdy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia. Tym samym, nieprawdą jest, że w okresie pandemii rolnicy, którzy do tej pory nie ukończyli szkolenia podstawowego, nie mają możliwości zakupu i stosowania środków ochrony roślin.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że pismem z dnia 13 stycznia br., (Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, znak: SWI.td.073.2.2021) poinformowało o uznaniu szkoleń z zakresu środków ochrony roślin (w kontekście obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawnych: wymagań i warunków prowadzenia działalności), jako szkoleń spełniających przesłanki spotkania zawodowego. A zatem, jeżeli aktualne przepisy sanitarne dopuszczają możliwość organizacji spotkań zawodowych, wtedy też mogą się odbywać także szkolenia z zakresu środków ochrony roślin – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych. Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z resortem zdrowia.

 

Jednocześnie Ministerstwo zwraca uwagę, że omówione przepisy w okresie epidemii podlegają kolejnym nowelizacjom w reakcji na zamiany w dynamice zachorowań, dlatego też należy na bieżąco je obserwować w celu weryfikacji aktualności zaprezentowanego stanowiska.

 

 

Źródło: CDR/Podlaska Izba Rolnicza

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu