Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
21 maja 2019, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,8625 EUR EUR - 4,3055 GBP GBP - 4,9038 DKK DKK - 0,5765
Archiwum
20.05.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 176,00 (+ 1,29%), kukurydza CZE19 - 162,75 (+ 0,46%), rzepak SIE19 - 364,00 (+ 0,34%) [euro/tona] +++ +++ +++ 20.05.2019 13.10 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,10- 5,80 zł/kg, średnia: 5,36 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++

KZP-PTCH: nie ma ułatwień dla inwestycji inwentarskich

Redakcja

Celem nowego projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego (KUB) było ograniczenie konfliktów społecznych i ułatwienie inwestowania w rozwój produkcji zwierzęcej w kraju. Niestety, jak inormuje KZP-PTCH, póki co KUB nie rozwiązuje żadnych problemów.

 

Nowy projekt przewiduje możliwość lokalizacji inwestycji inwentarskich na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tylko dla inwestycji nieuznanych za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli do 210 DJP. Lokalizacja ferm powyżej 210 DJP, będzie możliwa na podstawie uchwalonych planów miejscowych.

Kodeks przewiduje dostosowanie wymagań formalnych do poszczególnych kategorii inwestycji rosnących wraz z kategorią inwestycji:

- kategoria trzecia - budynki inwentarskie do 70 m2;
- kategoria czwarta – budynki inwentarskie od 70 m2 do 250 m2 zaliczane będą do kategorii czwartej;
- kategoria piąta – budynki inwentarskie powyżej 250 m2.

Inwestor przed rozpoczęciem realizacji inwestycji będzie musiał sporządzić projekt budowlany, a następnie uzyskać zgodę inwestycyjną. W przypadku budynków inwentarskich zaliczanych do kategorii trzeciej i czwartej zgoda inwestycyjna w określonych przypadkach będzie mogła być udzielana milcząco. Obiekty w kategorii trzeciej będą zwolnione z obowiązku uzyskania zgody na użytkowanie.

Obiekty inwentarskie zaliczone do kategorii czwartej i piątej będą wymagały uzyskania zgody na użytkowanie, jednak kontrola przeprowadzana przez organ nadzoru budowlanego na etapie uzyskania zgody na użytkowanie w przypadku kategorii czwartej będzie fakultatywna.

W przypadku budynków inwentarskich o powierzchni całkowitej powyżej 250 m2 (kategoria piąta) zarówno zgoda inwestycyjna, jak również zgoda na użytkowanie będą mogły być wydane wyłącznie w formie decyzji administracyjnej.

Według KZP-PTCH, zasadniczo KUB nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z lokalizacją nowych chlewni towarowych. W przypadku inwestycji powyżej 210 DJP sytuacja się pogorszy, gdyż wobec braku planów w większości gmin w Polsce lokalizacja ferm powyżej 210 DJP praktycznie zostanie zatrzymana. Problemy, polegające na blokowaniu inwestycji przez wójtów, czy burmistrzów niechętnych rozwojowi produkcji trzody chlewnej, pozostają dalej nierozwiązane. Włodarze samorządowi niechętnie podchodzą do konfliktogennych postępowań związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej na ich terenie i często odmawiają wydania decyzji o warunkach zabudowy pod byle pretekstem. KUP w założeniach miał ograniczać konflikty społeczne, ułatwiać inwestowanie w rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce. Zapowiadanych ułatwień na razie jednak nie widać.

 

Źródło: KZP-PTCH