Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 kwietnia 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.8065 EUR EUR - 4.5552 GBP GBP - 5.2513 DKK DKK - 0.6125
Archiwum
14.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 220,75 (+ 1,49%), kukurydza CZE21 - 221,00 (+ 1,26%), rzepak MAJ21 - 507,00 (+ 0,35%) [euro/tona] +++ +++ 14.04.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,50 zł/kg, średnia: 5,98 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++

Samorząd rolniczy domaga się 200 tys. zł w ramach "Premii dla młodych rolników"

Redakcja

W 2018 r. w ramach programu „Premie dla młodych rolników” złożono 5400 wniosków. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, skala rezygnacji z wniosków o premię dla młodego rolnika z 2018 roku może wynieść nawet 80 proc. Powodem jest planowane wprowadzenie w tym roku nowych, korzystniejszych warunków. W opinii samorządu rolniczego nowe przepisy powinny również objąć zeszłoroczny nabór. Ponadto zdaniem KRIR należałoby rozważyć podwyższenie kwoty premii do 200 000 zł, ponieważ taka kwota jest adekwatna do aktualnej sytuacji w branży rolnej.

 

W lutym do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ponadto, w projekcie rozporządzenia wskazano wysokość pierwszej i drugiej raty pomocy w ramach premii dla młodych rolników – odpowiednio 120 000 zł i 30 000 zł, tj. 80 % i 30%. Kolejną zmianę stanowi doprecyzowanie, że "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", nie zostanie przyznana w sytuacji, gdy ,,grunty rolne znajdujące się w gospodarstwie, wchodziły w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której wypłacono pomoc w ramach działania ,,Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub której wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu ,,Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020”. Uproszczeniu ulec ma również wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy w ramach ,,Premii dla młodych rolników”. Konkretnie, dotyczyć ma to zlikwidowania obowiązku załączania do wniosku kopii dowodów osobistych wnioskodawcy i jego małżonka.

 

Wczoraj w odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd KRIR, poinformował projektodawcę, że zdaniem samorządu rolniczego zaproponowane ww. projekcie rozporządzenia wydają się korzystne dla przyszłych beneficjentów.

 

Samorząd rolniczy wniósł, aby proponowane zmiany obejmowały również nabory z 2018 roku, dzięki temu rolnicy którzy złożyli wniosek w 2018 roku nie będą ponownie składali wniosków w nowym naborze. W całym kraju w ramach tego działania złożonych zostało 5400 wniosków. Według naszej oceny skala rezygnacji z wniosków o premię dla młodego rolnika z 2018 roku może wynieść nawet 80 % i spowoduje niezadowolenie społeczne. Konieczne stanie się ponowne ponoszenie przez rolników kosztów sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej przez doradców, wzrost kosztów administracyjnych ponownej obsługi dokumentów, bezużyteczna stanie się również wykonana praca urzędników agencji płatniczej dotycząca złożonych procedur dotyczących wydawania decyzji. Jedynym z poważnych argumentów, który może zniechęcać do wycofania wniosku może być obawa o ewentualne przekroczenie okresu posiadania użytków rolnych, który wynosi 24 miesiące na dzień składania wniosków, takich przypadków będzie jednak niewiele.

 

- W związku z powyższym w trybie pilnym należałoby objąć nowymi zasadami również tych rolników, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze, gdyż rozpoczęto już proces zmierzający do wydawania decyzji przyznających środki na inwestycje - czytamy w komunikacie KRIR.

 

Ponadto zdaniem KRIR należałoby rozważyć podwyższenie kwoty premii do 200 000 zł, ponieważ taka kwota jest adekwatna do aktualnej sytuacji w branży rolnej. Spadająca siła nabywcza pieniądza powoduje, że deklarowany przez beneficjenta sprzęt, materiały budowlane, materiał hodowlany podlega ciągłemu wzrostowi cen, których koszt w momencie uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu wsparcia  wzrasta o 25-30%. Powoduje to, że beneficjent często nie jest w stanie zrealizować za przyznane wsparcie wykazanej we wniosku inwestycji.

Może zainteresuje Cię również:

Premia dla młodego rolnika, a wniosek o płatności

- Mam pytanie w sprawie premii „młody rolnik”. Czy w związku

Dofinansowanie na inwestycje w prywatnych lasach.

Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i

Ministerstwo wypowiedziało się ws. spółdzielni pro

Pod koniec ubiegłego roku samorząd rolniczy zwrócił się do M