Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 kwietnia 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 4,1917 EUR EUR - 4,5769 GBP GBP - 5,2075 DKK DKK - 0,6132
Archiwum
02.04.2020 MATIF: pszenica kons. MAJ20 - 190,75 (- 1,42%), kukurydza CZE20 - 165,00 (- 0,60%), rzepak MAJ20 - 361,75 (+ 0,12%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.04.2020 13:00 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,56 - 4,50 zł/kg, średnia: 4,12 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ +++

Padły dzik na twoim polu? Koszty utylizacji po stronie rolnika

Redakcja

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o podjęcie działań w trybie pilnym, zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących kwestie usuwania zwłok i utylizacji padłych dzikich zwierząt. Aktualne uregulowania nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek usuwania padłych zwierząt, które jak np. dziki są własnością skarbu państwa. To oczywiście wiąże się z kosztami i zachęca do podrzucania padłych zwierząt na inne nieruchomości.

 

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (art.22 ust. 1 pkt. 3) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakładają na właściciela, posiadacza lub zarządcę nieruchomości obowiązek usuwania z nieruchomości padłych zwierząt, tym samym nakładając na niego ponoszenie kosztów tej procedury. - Taki stan rzeczy nie przyczynia się do walki z rozprzestrzenianiem wirusa ASF. Wręcz przeciwnie. Istnieje bowiem realna obawa, iż właściciele gruntów chcąc uniknąć poniesienia kosztów utylizacji padłych dzików będą pozbywać się ich zwłok w sposób niekontrolowany, sprzeczny z zasadami obowiązującymi w walce z ASF. I choć dochodzenie zwrotu poniesionego kosztu utylizacji padłego dzikiego zwierzęcia, z jakim może zwrócić się obywatel do Skarbu Państwa jest możliwe, jednak może wiązać się ono z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego – kosztownego i długotrwałego – napisał samorząd rolniczy z woj. lubuskiego kierując się do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

Aktualne przepisy prawne dot. usuwania zwłok i utylizacji padłych zwierząt dzikich obligujące właściciela nieruchomości do ponoszenia dodatkowych kosztów, są tym bardziej niezrozumiałe w odniesieniu do art. 2. prawa łowieckiego brzmiącego: "zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa”. Dlatego Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów dot. usuwania zwłok i utylizacji padłych dzikich zwierząt wynikających z: - ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych wśród ludzi (art.22, ust1, pkt 3), - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust.1), - stanowiska Ministerstwa Środowiska z dn. 17 kwietnia 2019 roku wskazującego, iż do usuwania zwłok padłych zwierząt dzikich ma zastosowanie ustawa o odpadach i określony przez ministra środowiska katalog odpadów, w którym wymienione są zwierzęta padłe i ubite z konieczności. 

3.6111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 głosów)

Może zainteresuje Cię również:

Produkcja mięsa może stać się kołem zamachowym pol

Racjonalne wsparcie producentów żywca pozwalające im utrzyma

Odstrzał dzików w czasach koronawirusa. Myśliwi ni

- Polski Związek Łowiecki od samego początku jest przekonany

Zatrważająca liczba przypadków ASF w pierwszym kwa

W tym roku na terenie Polski odnotowano już 1729 przypadków