kojs

kps

CenyRolnicze
27 stycznia 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3252 EUR EUR - 4.7076 GBP GBP - 5.3505 DKK DKK - 0.6329
Archiwum


27.01.2023 13:49 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,70-8,70 zł/kg, średnia: 8,16 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

27.01.2023 MATIF: pszenica MAR23: 286,00 (-0,95%), kukurydza MAR23: 278,75 (+0,09%), rzepak LUT23: 544,25 (-0,32%)

26.01.2023 SPRZEDAM 1250 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, śląskie, mikołowski, 43-195, tel.: 502 340 351

26.01.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY KONS., transport firmowy, warmińsko-mazurskie, olecki, 19-404, tel.: 592 171 887

25.01.2023 SPRZEDAM 22 BYKI, mięsny, 650 kg, podlaskie, kolneński, 18-500, tel.: 509 821 583

25.01.2023 SPRZEDAM 9 BYKÓW, mięsny, 750 kg, mazowieckie, radomski, 26-660, tel.: 783 019 812

25.01.2023 SPRZEDAM 30 JAJ, rozmiar M, podkarpackie, brzozowski, 36-207, tel.: 731 360 944

25.01.2023 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 400 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-404, tel.: 669 006 093

24.01.2023 SPRZEDAM 35000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

23.01.2023 KUPIĘ 40 WARLCHAKÓW KRAJOWYCH, 20 kg, kujawsko-pomorskie, aleksandrowski, 87-704, tel.: 669 612 707

23.01.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 800 kg, wielkopolskie, pleszewski, 63-308, tel.: 783 998 470

23.01.2023 KUPIĘ 10 JAŁÓWECZEK, hf, 70-90 kg, podlaskie, białostocki, 16-080, tel.: 510 315 910

23.01.2023 SPRZEDAM 80-90 T PSZENICY KONS., transport firmowy, małopolskie, proszowicki, 32-107, tel.: 787 299 815

23.01.2023 SPRZEDAM 14 BYKÓW, hf, 650 kg, pomorskie, sztumski, 82-410, tel.: 664 753 011

22.01.2023 SPRZEDAM 7 T ŻYTA KONS., transport firmowy, mazowieckie, ostrołecki, 07-440, tel.: 511 349 829

22.01.2023 SPRZEDAM 100 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-075, tel.: 606 324 378

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Odmiany regionalne roślin uprawnych - czym są i czy ich uprawa jest opłacalna?

Hanna Krugiełka
pole uprawne, drzewo, rolnictwo

Odmiany jabłoni, których owoce smakują zupełnie inaczej niż te dostępne powszechnie na rynku, pomidory pachnące i o intensywnym smaku, czy charakterystyczne ziemniaki, odporne na choroby. Czy właśnie to oferują odmiany regionalne? W jakim celu się je tworzy? Jak przebiega proces rejestracji? Czy uprawa odmian regionalnych może przynosić duży zysk?

 

Odmiana regionalna to odmiana naturalnie przystosowana do warunków lokalnych, gdzie jest tradycyjnie uprawiana i zachowywana.

 
Szersza definicja

 

Ponieważ odmiany regionalne wydały mi się być bardzo ciekawym zagadnieniem postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Za odpowiednie miejsce na zdobycie pierwszych informacji uznałam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Odmiana regionalna tj. odmiana dla zachowania bioróżnorodności - oznacza populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych lub roślin warzywnych - przybliżyła mi zagadnienie prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. - Materiał siewny odmian regionalnych może być wprowadzony do obrotu po uzyskaniu zgody MRiRW, wyłącznie w regionie pochodzenia lub w tzw. dodatkowym regionie obrotu - powiedziała dalej. 

Potrzeba


Kolejne ciekawe informacje na temat odmian regionalnych i nie tylko znajduję w opracowaniu „Monografie i rozprawy naukowe 52/2020”, wydanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Instytut Badawczy.

 

„Obserwowane tendencje do powiększania gospodarstw i ograniczania uprawy do kilku głównych gatunków roślin, najbardziej nadających się do uprawy wielkotowarowej prowadzi do zawężania puli genowej roślin uprawnych i może prowadzić do pogorszenia zdolności adaptacyjnych gatunku lub populacji wobec niekorzystnych zmian środowiskowych. Przykładem takiego zdarzenia jest zaraza ziemniaka (wywołana przez patogen Phytophthora infestans), która w latach 1845-1849 drastycznie obniżyła plony ziemniaków, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci ponad miliona Irlandczyków, a wielu innych zmusiło do emigracji. Zjawisku erozji genetycznej, które towarzyszy nowoczesnemu rolnictwa, można przeciwdziałać poprzez ochronę dawnych, miejscowych, tradycyjnych i marginalnych gatunków i odmian roślin uprawnych. Rośliny mogą być chronione ex situ, czyli w bankach genów, ogrodach botanicznych, arboretach, w kolekcjach polowych itp. lub in situ, czyli na miejscu ich występowania lub on farm, który jest odpowiednikiem in situ, i oznacza zachowanie gatunku czy odmiany w gospodarstwach rolnych. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) należące do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie (IHAR – PIB) jest instytucją odpowiedzialną za zachowanie ex situ zasobów genowych roślin uprawnych i ich dzikich pokrewnych, a także gatunków im towarzyszących.

 

jablon dzrewa sad krugielka cenyrolnicze pl

 

Stare odmiany drzew owocowych oraz rośliny rozmnażane wegetatywnie przechowuje się w kolekcjach polowych różnych instytucji współpracujących z KCRZG, a kolekcje ziemniaka są przechowane in vitro. Zasoby genowe w postaci nasion są przechowywane w niskich temperaturach w KCRZG (rośliny rolnicze, pastewne i ozdobne), natomiast rośliny warzywne w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ochrona zasobów genowych ex situ nie jest wystarczająca, ponieważ wraz z lokalnymi populacjami roślin zanikają ich specyficzne cechy i przystosowania, które mogą być zachowane i rozwijane tylko na polach uprawnych, w gospodarstwach (on farm). Małoobszarowa, a zarazem mozaikowa struktura krajobrazu rolniczego w Polsce, zapewnia warunki życia wielu roślinom i zwierzętom. Obszary wiejskie to pola, łąki, miedze, murawy kserotermiczne, oczka wodne i powierzchnie zalesione. Tradycyjny sposób gospodarowania zachował się jeszcze w kilku regionach Polski, np. na południu czy na wschodzie. Rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym stwarza szansę na wprowadzenie do uprawy zapomnianych gatunków lub odmian roślin. Trudności w ich uprawie wynikają z braku dostępnych zaleceń uprawowych. Prowadzone badania Vademecum dawnych roślin uprawnych 13 jakościowe wskazują, że dawne gatunki i odmiany posiadają wysokie walory żywieniowe. Stanowią również materiał wyjściowy do hodowli roślin. Jednak tradycyjne uprawy często dają niskie plony i nie mogą konkurować z ulepszonymi odmianami głównych upraw, chociaż wiele z tych gatunków ma potencjał, by w przyszłości stać się roślinami, które będą opłacalne ekonomicznie a przede wszystkim mogą stanowić szczególnie cenny rezerwuar genów odporności. W przywracanie zapomnianych gatunków i odmian do uprawy powinny być zaangażowane różne podmioty: banki genów, hodowcy, naukowcy, rolnicy, władze krajowe i regionalne oraz konsumenci jako beneficjent powstałych produktów. Konieczne jest stworzenie sieci, która ułatwi ten proces. Rolnik powinien mieć dostęp do materiału siewnego, mieć narzędzia, żeby zebrać i oczyścić surowiec, a także mieć rynek zbytu. Zebrany produkt powinien trafić do odpowiednich miejsc w celu jego przeróbki. Potrzebne są także działania edukacyjne w celu uświadomienia konsumentom znaczenia i wartości takich produktów. Wzorem przyrody, gdzie jeden organizm jest powiązany z drugim, tak i tutaj konieczna jest dobrze funkcjonująca sieć, żeby proces kończył się sukcesem”.

 

Źródło: http://pw.ihar.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Monografia-Nr-52-do-druku-wersja-2.pdf

 

Odmiany regionalne wpisane do Krajowego Rejestru


Do tej pory w KR znalazły się odmiany regionalne pszenicy zwyczajnej ozimej i ziemniaka.

 

Regionalne odmiany pszenicy zwyczajnej ozimej to:

 • Almari
 • Ostka Grodkowicka
 • Ostka Gruboziarnista Grodkowicka
 • Square Head Grodkowicka

 

Pierwsze trzy odmiany pszenicy ozimej zostały wpisane do rejestru w 2018 r., a Square Head Grodkowicka w 2019.

 

Regionalne odmiany ziemniaka znalazły się w Krajowym Rejestrze dopiero w roku 2020 i 2021. Są to:

 • Aksamitka
 • Aster
 • Drop
 • Ibis
 • Kolia
 • Lawina
 • Pierwiosnek
 • Ruta
 • Salto
 • Sonda
 • Wawrzyn
 • Zebra
 • Żagiel

 

Odmianę regionalną wpisuje się do KR na wniosek zachowującego - jeżeli:

- ma znaczenie w tzw. regionie pochodzenia, w którym była tradycyjnie uprawiana
i do którego naturalnie się przystosowała,

- jest odrębna, wyrównana i trwała (OWT),

- zachowujący odmianę nadał odmianie nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom,

- jest zachowywana w regionie pochodzenia

- nie jest wpisana do KR albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana regionalna albo odmiana amatorska,

- została skreślona z KR albo wspólnotowego katalogu co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do KR lub dniem upływu okresu, w którym możliwy był obrót materiałem siewnym odmiany, tj. do 30 czerwca trzeciego roku po skreśleniu odmiany,

- nie jest chroniona prawnie na poziomie krajowym ani unijnym (włączając ochronę tymczasową).

 

Opłacalność


W chwili obecnej odmiany regionalne stanowią marginalną część upraw, są nowym zagadnieniem. Pani Profesor Katarzyna Panasiewicz tak odpowiada na pytanie o opłacalność uprawy odmian regionalnych: W mojej opinii trudno jest w tym przypadku wypowiadać się o ich opłacalności. Odmiany te jak sama nazwa sugeruje mają charakter lokalny i w danych regionach mogą stanowić przedmiot zainteresowania ze względu na znane cechy użytkowe i wieloletnie występowanie na danym lokalnym rynku. Widać jednak chociażby po ziemniakach, że odmiany te mają szanse ponownie pojawić się w rejestrze oraz lokalnych rynkach

(Wypowiedź z początku roku)

 

Ważniejsze źródła:

 • https://bankgenow.edu.pl/2018/03/23/zarejestrowano-pierwsze-w-polsce-odmiany-regionalne/
 • http://coboru.gov.pl/Polska/Rejestr/rejestr_odmreg.aspx
 • http://pw.ihar.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Monografia-Nr-52-do-druku-wersja-2.pdf
Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu