kojs

kps

CenyRolnicze
22 lipca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9307 EUR EUR - 4.2797 GBP GBP - 5.0813 DKK DKK - 0.5735
Archiwum


22.07.2024 13:46 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,70-9,50 zł/kg, średnia: 9,04 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

22.07.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 225,75 (+0,89%), kukurydza SIE24: 221,25 (+0,57%), rzepak SIE24: 493,75 (+1,49%)

Sprzedam warchlaki krajowe 100-150szt, 30kg, tel:781-576-361

21.07.2024 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, łódzkie, bełchatowski, 97-403, tel.: 511 739 552

20.07.2024 SPRZEDAM 50 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podlaskie, siemiatycki, 17-322, tel.: 724 366 963

17.07.2024 KUPIĘ 1250 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30-35 kg, mazowieckie, łosicki, 08-200, tel.: 695 728 863

Dodaj komunikat

modele rolnicze

modele rolnicze

Odmiany regionalne roślin uprawnych - czym są i czy ich uprawa jest opłacalna?

Hanna Krugiełka
pole uprawne, drzewo, rolnictwo

Odmiany jabłoni, których owoce smakują zupełnie inaczej niż te dostępne powszechnie na rynku, pomidory pachnące i o intensywnym smaku, czy charakterystyczne ziemniaki, odporne na choroby. Czy właśnie to oferują odmiany regionalne? W jakim celu się je tworzy? Jak przebiega proces rejestracji? Czy uprawa odmian regionalnych może przynosić duży zysk?

 

Odmiana regionalna to odmiana naturalnie przystosowana do warunków lokalnych, gdzie jest tradycyjnie uprawiana i zachowywana.

 
Szersza definicja

 

Ponieważ odmiany regionalne wydały mi się być bardzo ciekawym zagadnieniem postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Za odpowiednie miejsce na zdobycie pierwszych informacji uznałam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Odmiana regionalna tj. odmiana dla zachowania bioróżnorodności - oznacza populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych lub roślin warzywnych - przybliżyła mi zagadnienie prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. - Materiał siewny odmian regionalnych może być wprowadzony do obrotu po uzyskaniu zgody MRiRW, wyłącznie w regionie pochodzenia lub w tzw. dodatkowym regionie obrotu - powiedziała dalej. 

Potrzeba


Kolejne ciekawe informacje na temat odmian regionalnych i nie tylko znajduję w opracowaniu „Monografie i rozprawy naukowe 52/2020”, wydanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Instytut Badawczy.

 

„Obserwowane tendencje do powiększania gospodarstw i ograniczania uprawy do kilku głównych gatunków roślin, najbardziej nadających się do uprawy wielkotowarowej prowadzi do zawężania puli genowej roślin uprawnych i może prowadzić do pogorszenia zdolności adaptacyjnych gatunku lub populacji wobec niekorzystnych zmian środowiskowych. Przykładem takiego zdarzenia jest zaraza ziemniaka (wywołana przez patogen Phytophthora infestans), która w latach 1845-1849 drastycznie obniżyła plony ziemniaków, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci ponad miliona Irlandczyków, a wielu innych zmusiło do emigracji. Zjawisku erozji genetycznej, które towarzyszy nowoczesnemu rolnictwa, można przeciwdziałać poprzez ochronę dawnych, miejscowych, tradycyjnych i marginalnych gatunków i odmian roślin uprawnych. Rośliny mogą być chronione ex situ, czyli w bankach genów, ogrodach botanicznych, arboretach, w kolekcjach polowych itp. lub in situ, czyli na miejscu ich występowania lub on farm, który jest odpowiednikiem in situ, i oznacza zachowanie gatunku czy odmiany w gospodarstwach rolnych. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) należące do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie (IHAR – PIB) jest instytucją odpowiedzialną za zachowanie ex situ zasobów genowych roślin uprawnych i ich dzikich pokrewnych, a także gatunków im towarzyszących.

 

jablon dzrewa sad krugielka cenyrolnicze pl

 

Stare odmiany drzew owocowych oraz rośliny rozmnażane wegetatywnie przechowuje się w kolekcjach polowych różnych instytucji współpracujących z KCRZG, a kolekcje ziemniaka są przechowane in vitro. Zasoby genowe w postaci nasion są przechowywane w niskich temperaturach w KCRZG (rośliny rolnicze, pastewne i ozdobne), natomiast rośliny warzywne w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ochrona zasobów genowych ex situ nie jest wystarczająca, ponieważ wraz z lokalnymi populacjami roślin zanikają ich specyficzne cechy i przystosowania, które mogą być zachowane i rozwijane tylko na polach uprawnych, w gospodarstwach (on farm). Małoobszarowa, a zarazem mozaikowa struktura krajobrazu rolniczego w Polsce, zapewnia warunki życia wielu roślinom i zwierzętom. Obszary wiejskie to pola, łąki, miedze, murawy kserotermiczne, oczka wodne i powierzchnie zalesione. Tradycyjny sposób gospodarowania zachował się jeszcze w kilku regionach Polski, np. na południu czy na wschodzie. Rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym stwarza szansę na wprowadzenie do uprawy zapomnianych gatunków lub odmian roślin. Trudności w ich uprawie wynikają z braku dostępnych zaleceń uprawowych. Prowadzone badania Vademecum dawnych roślin uprawnych 13 jakościowe wskazują, że dawne gatunki i odmiany posiadają wysokie walory żywieniowe. Stanowią również materiał wyjściowy do hodowli roślin. Jednak tradycyjne uprawy często dają niskie plony i nie mogą konkurować z ulepszonymi odmianami głównych upraw, chociaż wiele z tych gatunków ma potencjał, by w przyszłości stać się roślinami, które będą opłacalne ekonomicznie a przede wszystkim mogą stanowić szczególnie cenny rezerwuar genów odporności. W przywracanie zapomnianych gatunków i odmian do uprawy powinny być zaangażowane różne podmioty: banki genów, hodowcy, naukowcy, rolnicy, władze krajowe i regionalne oraz konsumenci jako beneficjent powstałych produktów. Konieczne jest stworzenie sieci, która ułatwi ten proces. Rolnik powinien mieć dostęp do materiału siewnego, mieć narzędzia, żeby zebrać i oczyścić surowiec, a także mieć rynek zbytu. Zebrany produkt powinien trafić do odpowiednich miejsc w celu jego przeróbki. Potrzebne są także działania edukacyjne w celu uświadomienia konsumentom znaczenia i wartości takich produktów. Wzorem przyrody, gdzie jeden organizm jest powiązany z drugim, tak i tutaj konieczna jest dobrze funkcjonująca sieć, żeby proces kończył się sukcesem”.

 

Źródło: http://pw.ihar.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Monografia-Nr-52-do-druku-wersja-2.pdf

 

Odmiany regionalne wpisane do Krajowego Rejestru


Do tej pory w KR znalazły się odmiany regionalne pszenicy zwyczajnej ozimej i ziemniaka.

 

Regionalne odmiany pszenicy zwyczajnej ozimej to:

 • Almari
 • Ostka Grodkowicka
 • Ostka Gruboziarnista Grodkowicka
 • Square Head Grodkowicka

 

Pierwsze trzy odmiany pszenicy ozimej zostały wpisane do rejestru w 2018 r., a Square Head Grodkowicka w 2019.

 

Regionalne odmiany ziemniaka znalazły się w Krajowym Rejestrze dopiero w roku 2020 i 2021. Są to:

 • Aksamitka
 • Aster
 • Drop
 • Ibis
 • Kolia
 • Lawina
 • Pierwiosnek
 • Ruta
 • Salto
 • Sonda
 • Wawrzyn
 • Zebra
 • Żagiel

 

Odmianę regionalną wpisuje się do KR na wniosek zachowującego - jeżeli:

- ma znaczenie w tzw. regionie pochodzenia, w którym była tradycyjnie uprawiana
i do którego naturalnie się przystosowała,

- jest odrębna, wyrównana i trwała (OWT),

- zachowujący odmianę nadał odmianie nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom,

- jest zachowywana w regionie pochodzenia

- nie jest wpisana do KR albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana regionalna albo odmiana amatorska,

- została skreślona z KR albo wspólnotowego katalogu co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do KR lub dniem upływu okresu, w którym możliwy był obrót materiałem siewnym odmiany, tj. do 30 czerwca trzeciego roku po skreśleniu odmiany,

- nie jest chroniona prawnie na poziomie krajowym ani unijnym (włączając ochronę tymczasową).

 

Opłacalność


W chwili obecnej odmiany regionalne stanowią marginalną część upraw, są nowym zagadnieniem. Pani Profesor Katarzyna Panasiewicz tak odpowiada na pytanie o opłacalność uprawy odmian regionalnych: W mojej opinii trudno jest w tym przypadku wypowiadać się o ich opłacalności. Odmiany te jak sama nazwa sugeruje mają charakter lokalny i w danych regionach mogą stanowić przedmiot zainteresowania ze względu na znane cechy użytkowe i wieloletnie występowanie na danym lokalnym rynku. Widać jednak chociażby po ziemniakach, że odmiany te mają szanse ponownie pojawić się w rejestrze oraz lokalnych rynkach

(Wypowiedź z początku roku)

 

Ważniejsze źródła:

 • https://bankgenow.edu.pl/2018/03/23/zarejestrowano-pierwsze-w-polsce-odmiany-regionalne/
 • http://coboru.gov.pl/Polska/Rejestr/rejestr_odmreg.aspx
 • http://pw.ihar.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Monografia-Nr-52-do-druku-wersja-2.pdf
Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu