zm skiba

kojs

CenyRolnicze
05 czerwca 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1933 EUR EUR - 4.4851 GBP GBP - 5.2031 DKK DKK - 0.6021
Archiwum


05.06.2023 14:09 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,23 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 230,50 (+2,90%), kukurydza CZE23: 200,00 (+5,26%), rzepak SIE23: 423,50 (+4,18%)

04.06.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 630 kg, podlaskie, suwalski, 16-402, tel.: 797 393 225

04.06.2023 SPRZEDAM 130 JAJ, rozmiar M, wielkopolskie, koniński, 62-573, tel.: 570 790 300

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Ponad 64% użytków rolnych w Polsce wymaga odkwaszenia. Straty idą w miliardy złotych

Redakcja
wapnowanie, odkwaszanie gleb

Przedstawiciele czternastu organizacji społecznych, samorządowych, związkowych, branżowych i producenckich zaprezentowali swoje cele odnośnie odkwaszenia gleb. Przede wszystkim zwrócili uwagę na fakt, że ponad 64% gleb uprawnych w Polsce jest kwaśnych albo bardzo kwaśnych, co skutkuje m.in. spadkiem plonów, słabą efektywnością nawożenia i szkodliwym wpływem na środowisko. 

 

12 maja 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z delegacją Koalicji na rzecz zdrowych gleb w Polsce uczestniczył w spotkaniu z sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lechem Kołakowskim.

 

Jak czytamy w komunikacie samorządu rolniczego, gleby te wymagają działań regeneracyjnych poprzez ich odkwaszenie. Przedstawiciele koalicji przekazali ministrowi Lechowi Kołakowskiemu projekt Narodowego Powszechnego Programu Odkwaszenia Gleb w Polsce. Dokument ten został przygotowany przez ekspertów i zawiera propozycje rozwiązań dających nadzieję na powszechną regenerację gleb w Polsce. Przedstawiciele koalicji wyrazili nadzieję, że przekazane propozycje będą poddane analizie w resorcie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłużą zainicjowaniu prac legislacyjnych prowadzących do przyjęcia regulacji ustawowych gwarantujących wieloletnie nakłady na rzecz podnoszenia jakości gleb w Polsce. 

 

Minister Lech Kołakowski zadeklarował wolę wsparcia postulatów odnoszących się do odkwaszenia gleb w Polsce. Negatywne konsekwencje utrzymywania aktualnego stanu w tym zakresie będą potęgowały się, zarówno w zakresie jakości produktów rolnych, wysokości plonów, cen jak i jakości żywności, ale także w wymiarze ochrony środowiska.

 

- Konieczność uregulowania odczynu rodzimych gleb jest problemem, który ze względu na wywoływane straty społeczne, środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne powinien być pilnie rozwiązany. Stan polskich gleb jest zły i wymaga pilnej reakcji. Prawie ⅔ użytków rolnych wymaga odkwaszenia. Jak dotychczas nie podjęto tak szerokich działań w celu odwrócenia tej tendencji tj. wyeliminowania problemu zakwaszenia i poprawienia jakości naszych gleb. Sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, dlatego należy zacząć działać od razu. Program przedstawia stan gleb w Polsce pod kątem ich odczynu, zawiera szacunki niezbędnych nakładów finansowych oraz koszty, które poniesiemy w przypadku braku uruchomienia programu wapnowania. Wynik jest jednoznaczny. W opracowaniu zawarto dotychczasowe rozwiązania w zakresie odkwaszania gleb wraz ze wskazaniem czynników wpływających na ich niską efektywność. Jednocześnie, po ich skrupulatnej analizie, zaproponowano rozwiązanie, które jest wolne od dotychczasowych ograniczeń i tym samym w znaczący sposób wpływa na jego skuteczność. Prosimy Pana Ministra o zapoznanie się z Programem i przedłożenie Rządowi do decyzji. Liczymy na nadanie Programowi ustawowych ram i wpisanie go w wieloletni plan finansowania. Wg naszego rozeznania, stosowna inicjatywa ustawodawcza będzie mogła liczyć na ponadpartyjne poparcie – czytamy we wstępie do projektu Narodowego Powszechnego Programu Odkwaszenia Gleb w Polsce, którego pełna treść dostępna jest tutaj – kliknij.

 

Streszczenie Programu:

- 64% użytków rolnych (9,4 mln ha) w Polsce wymaga odkwaszenia. W przeważającej większości są to gleby silnie zdegradowane (6,7 mln ha to gleby o odczynie poniżej 5,1 pH).

- Od 3,7 do 6,3 mld złotych rocznie traci potencjalnie polskie rolnictwo z powodu zakwaszenia gleb.

- Rachunek strat wywołanych zaniechaniami w regeneracji gleb jest jeszcze wyższy, jeśli uwzględnimy koszty środowiskowe, społeczne, zwiększone nakłady na środki ochrony roślin, utracone korzyści w sektorach: turystycznym i rybołówstwa (konsekwencje eutrofizacji Morza Bałtyckiego).

- W ramach realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii „Od pola do stołu” wykorzystywanie nawozów będzie musiało być zredukowane o 20%. Komisja Europejska postuluje również ograniczenie stosowania środków ochrony roślin o 50%. Aby sprostać tym celom, polskie rolnictwo – zachowując jednocześnie efektywność upraw i konkurencyjność – będzie potrzebowało szybkiego wsparcia w zakresie regeneracji zakwaszonych gleb.

- Program powszechnego odkwaszania gleb w Polsce – obejmujący zarówno stworzenie bazy odczynów gleb, jak i wprowadzenie instytucjonalnego systemu wsparcia rolników w zakresie regeneracji gleb – umożliwi kompleksową regenerację gleb w ciągu pięciu lat. Koncepcja rozwiązania opisana jest w pkt 9.

- Realizacja programu wapnowania regeneracyjnego będzie wymagała alokacji 13,85 mld złotych (całkowity koszt programu) w ciągu pięciu lat. Potencjalne zyski z całego programu w porównaniu do roku uruchomienia programu wyniosą od 41 do 67 mld zł.

- Konieczne jest albo uruchomienie programu, albo całościowe przemodelowanie praktyki rolnictwa węglowego w zakresie wapnowania w ramach PS WPR 2023–2027.

- Zakończenie programu wapnowania regeneracyjnego powinno być powiązane z uruchomieniem programu wapnowania podtrzymującego.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu