zm skiba

kps

CenyRolnicze
24 kwietnia 2024, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0417 EUR EUR - 4.3177 GBP GBP - 5.0220 DKK DKK - 0.5789
Archiwum


24.04.2024 14:01 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,20-8,20 zł/kg, średnia: 7,62 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

24.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 208,50 (-0,48%), kukurydza CZE24: 210,50 (+3,06%), rzepak MAJ24: 441,75 (-2,00%)

Sprzedam Warchlaka krajowego 1000szt, waga 30kg, zaszczepione,Transport+kredytownie. Tel 500 072 455, 504 177 184

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, gołdapski, 19-520, tel.: 692 978 880

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, opolskie, oleski, 46-325, tel.: 660 470 946

21.04.2024 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 500 kg, małopolskie, nowotarski, 34-745, tel.: 600 856 595

21.04.2024 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, leszczyński, 64-140, tel.: 601 741 432

19.04.2024 SPRZEDAM 15 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podkarpackie, dębicki, 39-205, tel.: 888 282 198

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

W Brukseli obserwujemy poważne przymiarki do ograniczenia transportu zwierząt

Redakcja
transport bydła, dobrostan zwierząt

Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące transportu zwierząt i poprawić ich dobrostan w podróży. Ponadto eksport ma być ściślej kontrolowany, a transport młodych zwierząt ma być zakazany. Takie są wnioski komisji śledczej Parlamentu Europejskiego, która zajmowała się ochroną transportowanych zwierząt (komisja ANIT).

 

Komisja ANIT apeluje o kamery monitorujące w pojazdach transportowych, zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku. Ponadto organy krajowe powinny zatwierdzać transport zwierząt tylko wtedy, gdy temperatury mieszczą się w określonym zakresie. Oczekuje się, że Parlament będzie głosował nad sprawozdaniem w styczniu 2022 r. i zwróci się do Komisji o odpowiednią zmianę rozporządzenia w sprawie transportu zwierząt.

 

Zwierzęta poniżej 35 dni nie powinny być już przewożone

 

Komitet wzywa Komisję do ustanowienia ograniczeń dotyczących czasu podróży dla wszystkich gatunków zwierząt i grup wiekowych oraz do ogólnego zakazu transportu zwierząt poniżej 35 dni. Zwierzęta, które nie zostały odsadzone i są starsze niż 35 dni, również nie powinny być przewożone, jeśli to możliwe, a jeśli tak, to maksymalnie przez dwie godziny.

 

Komitet podkreśla, że ​​zwierzęta, które nie zostały jeszcze odsadzone, są szczególnie narażone, a obecny minimalny wiek przewozu cieląt jest zbyt niski. Istnieją na to dowody naukowe, na przykład raport EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) z 2004 r. z zaleceniem unikania transportu bardzo młodych zwierząt. Nieodsadzone cielęta w wieku poniżej 35 dni częściej cierpią na osłabienie i są podatne na choroby ze względu na niedojrzały układ odpornościowy. Zapewnienie niezbędnej opieki i karmienia nie zawsze jest możliwe.

 

Zgodnie z zaleceniami Komisji z 2009 r. niezabezpieczone zwierzęta powinny otrzymywać elektrolity lub substytuty mleka w okresach spoczynkowych transportu. Smoczki metalowe nie nadają się do tego, a według ekspertów cielęta potrzebują przerwy po karmieniu na strawienie, zanim transport będzie kontynuowany. Posłowie krytykują fakt, że cielęta często nie otrzymują mleka, którego potrzebują, ani substytutu mleka. Dochodzą do wniosku, że karmienie jeszcze nieodsadzonych zwierząt podczas transportu jest technicznie niemożliwe i konieczne są inne innowacyjne rozwiązania.

 

Komitet krytykuje fakt, że rozporządzenie w sprawie dobrostanu zwierząt w transporcie nie uwzględnia specyficznych dla wieku potrzeb zwierząt zgodnie z aktualną wiedzą naukową i zaleceniami. Aby zapewnić dobrą praktykę w transporcie młodych zwierząt, konieczne są dalsze badania naukowe skupiające się na czasie transportu, przestrzeni, wieku, urządzeniach do pojenia i substytutach mleka, zarządzaniu paszą w punktach skupu i przerwach karmienia podczas transportu, a także właściwej ocenie zdatność zwierząt do transportu.

 

Klimatyzacja w transporcie?

 

Przewozy zwierząt powinny odbywać się albo tylko w zakresie temperatur od 5 do maksymalnie 30 °C, albo samochody powinny być wyposażone w odpowiednią technologię, aby zapewnić optymalną temperaturę niezależnie od pory roku. Podczas gdy zbyt niskie temperatury mogą prowadzić do hipotermii, drgawek, sztywności mięśni i zamarzania, zbyt wysokie temperatury (powyżej 30°C) mogą prowadzić do stresu cieplnego, w tym duszności, wyczerpania, cierpienia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci podczas transportu. Komitet wyraża ubolewanie, że poprzednie rozporządzenie w sprawie dobrostanu zwierząt w transporcie (WE) nr 1/2005 zawiera jedynie ogólne postanowienie dotyczące temperatury, ale nie zawiera żadnych informacji na temat związku między temperaturą a wilgotnością (wskaźnik temperatury i wilgotności).

 

Zgodnie z zaleceniem komisji nowe przepisy powinny przewidywać urządzenia do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia amoniaku w pojazdach. Na przykład powinny być wyposażone w system monitorowania i rejestracji temperatury w przypadku długich podróży, który rejestruje dane i jest obowiązkowy dla właściwych organów. To samo dotyczy transportu na statkach. Ponadto w obowiązującym rozporządzeniu nie było wiążących wymogów dotyczących transportu krótkodystansowego.

 

Co z transportem do krajów trzecich?

 

Posłowie domagają się od państw członkowskich zbadania wszystkich transportów do krajów spoza UE. Wywóz żywych zwierząt powinien być dozwolony tylko wtedy, gdy są one zgodne z europejskimi normami dobrostanu zwierząt.

 

Komitet zauważa, że ​​standardy dobrostanu zwierząt nie zawsze są gwarantowane, zarówno w drodze, jak i po przybyciu. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest prawomocny, zgodnie z którym unijne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt obowiązują aż do miejsca przeznaczenia w państwach trzecich. Państwa członkowskie mogą zawiesić wywóz, jeśli stwierdzą, że normy dobrostanu zwierząt są lub nie mogą być przestrzegane.

 

Obecnie nie istnieje system kontroli transportu do krajów trzecich, co oznacza, że ​​wywóz zwierząt poza UE nie jest zgodny z przepisami dotyczącymi transportu zwierząt. Dlatego Komitet apeluje o transport zwierząt między UE a krajami trzecimi tylko wtedy, gdy można zagwarantować europejskie standardy.

 

W sprawozdaniu eurodeputowani opowiadają się również za preferowaniem transportu nasienia lub embrionów niżeli transportu zwierząt hodowlanych oraz zalecanie transportu tusz i mięsa zamiast żywych zwierząt. Niektórzy europosłowie wzywają Komisję do przedstawienia planu działania wspierającego tę transformację najpóźniej do 2023 roku.

 

W czerwcu 2020 r. Parlament Europejski polecił Komisji ANIT zbadanie naruszeń i niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE w związku z transportem zwierząt w obrębie UE i poza nią. W połowie stycznia 2022 r. odbędzie głosowanie nad sprawozdaniem komisji i zaleceniami w Strasburgu. Jeżeli raport i zalecenia zostaną zaakceptowane, zostaną przekazane do Komisji Europejskiej w celu przyjęcia odpowiednich rozporządzeń. W strategii „od pola do stołu” Komisja zapowiedziała, że ​​do końca 2023 r. dokona przeglądu istniejących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym sektora transportu zwierząt, w oparciu o aktualną wiedzę naukową.

 

Źródło: Agrarheute

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu