zm skiba

kojs

CenyRolnicze
29 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3697 EUR EUR - 4.6356 GBP GBP - 5.3464 DKK DKK - 0.6217
Archiwum


01.10.2023 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, piaseczyński, 05-520, tel.: 509 646 944

01.10.2023 SPRZEDAM 40 T RZEPAKU, transport firmowy, mazowieckie, siedlecki, 08-106, tel.: 506 260 800

29.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,76 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

29.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,50 (-1,67%), kukurydza LIS23: 208,25 (-0,95%), rzepak LIS23: 442,50 (-0,56%)

28.09.2023 SPRZEDAM 3 KROWY, 600-650 kg, łódzkie, tomaszowski, 97-200, tel.: 577 622 644

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

WIR interweniuje w KRIR w sprawie pomocy dla gospodarstw trzodowych!

Redakcja

22 marca br. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza w kwestii odmownych decyzji jakie otrzymują rolnicy z Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania pn. „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Jednym z warunków otrzymania pomocy było spełnienie wymogu, aby rolnik ubiegający się w ww. wsparcie „zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanego w dalszej części IRZ, oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.”. jak również „zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonego w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.”.

Szczególnie znaczenie w przypadkach małych gospodarstw do 10 ha gruntów rolnych ma natomiast punkt: „spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: otrzymanie płatności za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożenie 2022 r. wniosku o przyznanie tej płatności. - W przypadku, gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane,co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych”.

Wielkopolska Izba Rolnicza dostrzega, że w ramach wypełniania wniosku obszarowego w roku 2022 aplikacja obsługująca wnioski nie poinformowała wielu producentów o przekroczeniu powierzchni głównej uprawy powyżej 75% (tym bardziej, że gospodarstwa te były zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA); o powyższym błędzie informowani byli jedynie producenci zgłaszający powierzchnię powyżej 10 hektarów gruntów ornych), w związku z czym odmowy przyznania wparcia można uznać za bezzasadne w związku z powołaniem się na przepisy i obwarowania działających wstecz, o których rolnicy nie mieli świadomości w momencie składania wniosków w latach 2021-2022.

 

 

Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego rozporządzenie dotyczące wparcia do urodzonych prosiąt jest zatem rozbieżne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym dopłat bezpośrednich sprawiając, że zawarte w nich zapisy niejako z urzędu wykluczają i dyskryminują część producentów uprawnionych do ubiegania się o w/w wsparcie, co jest niezgodne z równym traktowaniem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do Prezesa KRIR o pilną interwencję w tej sprawie i podjęcie odpowiednich działań mających na celu wprowadzenie zmian do ww. rozporządzenia oraz uruchomienie kolejnej transzy tej pomocy, która objęłaby wykluczonych do tej pory rolników. Zwracamy jednocześnie uwagę na zapaść polskiego sektora produkcji wieprzowiny, która objawia się gwałtownym spadkiem liczby stad oraz rosnącym, ujemnym bilansem w obrocie wieprzowiną. Przy znaczącej, ciągle dużej konsumpcji wieprzowiny w Polsce, musimy ją dzisiaj importować. Nakładanie niepotrzebnych warunków administracyjnych w zakresie uruchamianej pomocy uważamy w tej sytuacji za zbędne.

 

Opracowanie: Aleksander Poznański, Wielkopolska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu