kps

kojs

CenyRolnicze
06 października 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8989 EUR EUR - 4.8445 GBP GBP - 5.5303 DKK DKK - 0.6512
Archiwum


05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

04.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 349,75 (-0,36%), kukurydza LIS22: 339,75 (-0,07%), rzepak LIS22: 646,25 (+2,05%)

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

GUS: Drastyczny spadek pogłowia świń. Ogromny ubytek loch prośnych

Redakcja
pogłowie świń w Polsce, trzoda chlewna

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, polskie pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 17,6%.

 

Na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9611,2 tys. sztuk* i było niższe o 1422,1 tys. sztuk (o 12,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2021 r. – niższe o 631,2 tys. sztuk, tj. o 6,2%.

 

Tablica 1. . Pogłowie świń w czerwcu 2022 r.

Wyszczególnienie

06 2022

2021

w tys. sztuk

06 2021=100

12 2021=100

Świnie

9611,2

87,1

93,8

Prosięta o wadze do 20 kg

2018,6

85,5

94,1

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

2827,7

87,8

93,0

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki)

4147,8

88,2

94,5

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej

617,1

82,5

92,8

w tym lochy razem

606,4

82,5

92,7

         w tym lochy prośne

417,6

82,4

96,3

         

 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 128,8 tys. sztuk (o 17,5%) do poziomu 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 89,3 tys. sztuk (o 17,6%) do 417,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3%), w tym macior prośnych spadła o 16,3 tys. sztuk, tj. o 3,7%.

 

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2022 roku wynosił:

 

 

– prosięta o wadze do 20 kg – 21,0%,

– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,4%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,2%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,4%,

w tym:

– lochy na chów razem – 6,3%,

– w tym lochy prośne         

 

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w czerwcu w latach 2018 – 2022 r.

 

struktura poglowia 21 22 gus cenyrolnicze pl

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2021 r. w 2022 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,6 p. proc.) i warchlaków (o 0,2 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział prosiąt i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.).

 

Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej w czerwcu 2021 r. i 2022 r.

struktura poglowie gus 21 22 cenyrolnicze pl 

 

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3238,1 tys. sztuk i był o 5,4% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 6,0%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 38,2%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,4 kg wobec 32,7 kg w 2021 r

 

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (12,7%), łódzkie (9,4%) i kujawsko-pomorskie (9,3%). Najmniejsze udziały miały województwa: podkarpackie (0,8%), lubuskie (0,9%) i małopolskie (1,0%).

 

W czerwcu 2022 r. w skupie cena żywca wieprzowego (6,93 zł za kg) była om 3,4% wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosła o 27,8%, cena ziemniaków wyniosła średnio 93,88 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca - o 10,6%, jak również w skali roku – o 15,2%. r. Cena pszenicy w skupie w czerwcu 2022 (166,66 zł za dt), spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), wzrosła natomiast w skali roku (o 71,8%), za żyto płacono 137,22 zł za dt, tj. o 1,9% mniej niż w maju 2022 r., ale o 67,8% więcej niż w czerwcu 2021 r.

 

Nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W  pierwszej połowie 2022 roku Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 5 ognisk ASF u świń, choroba ta dotknęła 2286 zwierząt.

 

*Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw - próba około 2%).

 

 

Źródło danych: GUS

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu