kojs

kps

CenyRolnicze
22 lipca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9307 EUR EUR - 4.2797 GBP GBP - 5.0813 DKK DKK - 0.5735
Archiwum


22.07.2024 13:46 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,70-9,50 zł/kg, średnia: 9,04 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

22.07.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 225,75 (+0,89%), kukurydza SIE24: 221,25 (+0,57%), rzepak SIE24: 493,75 (+1,49%)

Sprzedam warchlaki krajowe 100-150szt, 30kg, tel:781-576-361

21.07.2024 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, łódzkie, bełchatowski, 97-403, tel.: 511 739 552

20.07.2024 SPRZEDAM 50 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podlaskie, siemiatycki, 17-322, tel.: 724 366 963

17.07.2024 KUPIĘ 1250 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30-35 kg, mazowieckie, łosicki, 08-200, tel.: 695 728 863

Dodaj komunikat

agrifirm

modele rolnicze

GUS: Drastyczny spadek pogłowia świń. Ogromny ubytek loch prośnych

Redakcja
pogłowie świń w Polsce, trzoda chlewna

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, polskie pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 17,6%.

 

Na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9611,2 tys. sztuk* i było niższe o 1422,1 tys. sztuk (o 12,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2021 r. – niższe o 631,2 tys. sztuk, tj. o 6,2%.

 

Tablica 1. . Pogłowie świń w czerwcu 2022 r.

Wyszczególnienie

06 2022

2021

w tys. sztuk

06 2021=100

12 2021=100

Świnie

9611,2

87,1

93,8

Prosięta o wadze do 20 kg

2018,6

85,5

94,1

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg

2827,7

87,8

93,0

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki)

4147,8

88,2

94,5

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej

617,1

82,5

92,8

w tym lochy razem

606,4

82,5

92,7

         w tym lochy prośne

417,6

82,4

96,3

         

 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 128,8 tys. sztuk (o 17,5%) do poziomu 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 89,3 tys. sztuk (o 17,6%) do 417,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3%), w tym macior prośnych spadła o 16,3 tys. sztuk, tj. o 3,7%.

 

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2022 roku wynosił:

 

 

– prosięta o wadze do 20 kg – 21,0%,

– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,4%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,2%,

– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,4%,

w tym:

– lochy na chów razem – 6,3%,

– w tym lochy prośne         

 

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w czerwcu w latach 2018 – 2022 r.

 

struktura poglowia 21 22 gus cenyrolnicze pl

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2021 r. w 2022 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,6 p. proc.) i warchlaków (o 0,2 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział prosiąt i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.).

 

Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej w czerwcu 2021 r. i 2022 r.

struktura poglowie gus 21 22 cenyrolnicze pl 

 

W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3238,1 tys. sztuk i był o 5,4% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 6,0%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 38,2%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,4 kg wobec 32,7 kg w 2021 r

 

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (12,7%), łódzkie (9,4%) i kujawsko-pomorskie (9,3%). Najmniejsze udziały miały województwa: podkarpackie (0,8%), lubuskie (0,9%) i małopolskie (1,0%).

 

W czerwcu 2022 r. w skupie cena żywca wieprzowego (6,93 zł za kg) była om 3,4% wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosła o 27,8%, cena ziemniaków wyniosła średnio 93,88 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca - o 10,6%, jak również w skali roku – o 15,2%. r. Cena pszenicy w skupie w czerwcu 2022 (166,66 zł za dt), spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), wzrosła natomiast w skali roku (o 71,8%), za żyto płacono 137,22 zł za dt, tj. o 1,9% mniej niż w maju 2022 r., ale o 67,8% więcej niż w czerwcu 2021 r.

 

Nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W  pierwszej połowie 2022 roku Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 5 ognisk ASF u świń, choroba ta dotknęła 2286 zwierząt.

 

*Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

- wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw - próba około 2%).

 

 

Źródło danych: GUS

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu