zm skiba

kojs

CenyRolnicze
29 listopada 2023, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9478 EUR EUR - 4.3327 GBP GBP - 5.0066 DKK DKK - 0.5811
Archiwum


29.11.2023 13:15 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,80 zł/kg, średnia: 7,16 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

28.11.2023 MATIF: pszenica GRU23: 215,00 (+0,94%), kukurydza MAR24: 197,75 (-1,62%), rzepak LUT24: 445,50 (+0,85%)

28.11.2023 KUPIĘ 1050 WARCHLAKÓW KRAJOWYCH, 25-30 kg, lubelskie, parczewski, 21-205, tel.: 516 288 042

SPRZEDAM 200szt Tucznika, waga 125-130kg. Powiat Szydłowiecki 26-503 Mirów tel. 500 072 455, 504 177 184

27.11.2023 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 750 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

26.11.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENŻYTA., transport rolnika, mazowieckie, radomski 26-630, tel.: 881 066 971

26.11.2023 SPRZEDAM 120 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, mazowieckie, płocki, 09-454, tel.: 507 207 079

23.11.2023 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mięsny, 700-800 kg, opolskie, namysłowski, 46-112, tel.: 788 073 862

23.11.2023 SPRZEDAM 9 JAŁÓWEK, mięsny, 550-600 kg, opolskie, namysłowski, 46-112, tel.: 788 073 862

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

W ciągu dwunastu lat pogłowie świń na Lubelszczyźnie zmniejszyło się o ponad 57%

Redakcja
pogłowie świń w Polsce, trzoda chlewna

W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej, której pogłowie w tym okresie zmniejszyło się o 57,4% (z 966,9 tys. szt. w 2010 r. do 411,8 tys. szt. w 2021 r.).

 

Według stanu na dzień 1 grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim liczyło 411,8 tys. sztuk i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 14,3%

 

W grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2020 r. najbardziej zmniejszyła się liczba warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (o 19,2%) i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 14,6%). Pogłowie loch ogółem zmniejszyło się o 9,7%, natomiast loch prośnych o 14,3%

 

Nieznacznej zmianie uległa struktura stada trzody chlewnej. Największy odsetek stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (53,1%), w tym z przeznaczeniem na ubój (86,5%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej w strukturze stada w stosunku do grudnia 2020 r. zmniejszył się o 0,6 p. proc., natomiast z przeznaczeniem na ubój wzrósł o 0,6 p. proc. Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (27,5%), a ich udział w strukturze stada w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszył się o 1,7 p. proc

 

Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (7,1%), przy czym w tej grupie największy odsetek stanowiły lochy ogółem (98,2%), w tym lochy prośne (62,5%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zwiększył się o 0,4 p. proc. w stosunku do grudnia 2020 r.

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w wadze żywej w grudniu 2021 r. wynosiła 4,62 zł/kg i była wyższa o 22,8% od notowanej w grudniu 2020 r. Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta zmniejszyła się z 7,7 w lipcu 2021 r. do 4,8 w grudniu 2021 r. (ze względu na pandemię ceny targowiskowe nie były badane w niektórych miesiącach 2021 r. stąd widoczne przerwy w wykresie).

 

Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku grudnia 2021 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano jedynie w województwie dolnośląskim (o 2,7%). W pozostałych województwach stan ten zmniejszył się, a najbardziej w województwie podkarpackim (o 32,7%) i małopolskim (o 26,3%). Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu znalazło się województwo wielkopolskie (3 723,3 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 152,2 tys. szt.). Natomiast na ostatnim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (95,0 tys. szt.).

 

 

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu