kps

kojs

CenyRolnicze
15 lipca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8960 EUR EUR - 4.2499 GBP GBP - 5.0603 DKK DKK - 0.5696
Archiwum


15.07.2024 13:21 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,50-9,20 zł/kg, średnia: 8,76 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.07.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 220,00 (+1,46%), kukurydza SIE24: 216,75 (-1,48%), rzepak SIE24: 474,50 (-0,42%)

12.07.2024 SPRZEDAM 30 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, łódzkie, tomaszowski, 97-225, tel.: 661 909 361

Sprzedam warchlaka krajowego, ilość 750szt, waga 32kg, zaszczepione myco, transport+kredyt.Tel 504 177 184, 500 072 45

Dodaj komunikat

agrifirm

modele rolnicze

Unijne przepisy ws. zwalczania ASF unicestwią gospodarstwa rodzinne hodujące trzodę chlewną

Redakcja
ASF, bioasekuracja, afrykański pomór świń

W obliczu bezprecedensowego zagrożenia kontynuacji produkcji trzody chlewnej przez rolników indywidualnych, a co za tym idzie w związku z nieodwracalnym zagrożeniem unicestwienia wielopokoleniowej tradycji oraz kultury produkcji rodzinnych gospodarstw rolnych –  Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej w Suchożebrach wystosował do resortu rolnictwa pismo w sprawie  tragicznych skutków jakie wiążą się ze stosowaniem  Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

W ocenie Przewodniczącego Rady Związku, Janusza Krasnodębskiego, rozporządzenie to  doprowadzi do masowej likwidacji gospodarstw rodzinnych zajmujących się produkcją trzody chlewnej  w szczególności usytuowanych w zabudowie zwartej. Budynki inwentarskie to nie są klocki lego, które można w krótkim czasie poprzestawiać i pozmieniać tak aby spełniały wymagania określone w  nowych przepisach.

 

Związek obawia się, że skutki literalnego wdrożenia i egzekwowania tych przepisów dla obszarów wiejskich będą tragiczne:

 

  1. Spowodują one unicestwienie wielu gospodarstw, które zajmują się produkcją trzody chlewnej; pozbawią małe okoliczne gospodarstwa możliwości zbytu wyprodukowanych przez siebie zbóż. Ze względu na małe ilości oferowane do sprzedaży żaden podmiot skupujący nie jest obecnie zainteresowany zakupem tak małych partii towaru.
  1. Zostanie utrwalone wprowadzanie monokultur na pola (pozostanie tylko pszenica, kukurydza i rzepak).
  1. Zniknie całkowicie bioróżnorodność produkcji w gospodarstwach rodzinnych. Jeśli takie gospodarstwo będzie miało tylko jeden dział produkcji, będzie bardzo niestabilne ekonomicznie.
  1. Nastąpi dalsze ograniczenie dostępu konsumentów do mięsa wieprzowego z rodzinnych gospodarstw, które dostarczały surowca do produkcji tradycyjnych wędlin. Spowoduje to powolny zanik kultury i umiejętności wytwarzania „swojskich” wyrobów.
  1. Ograniczenie wolności swobody produkcji w gospodarstwach rolnych, eliminowanie poszczególnych działów przez szczegółowe przepisy.
  1. Uzależnienie konsumentów od zaopatrzenia przez wielkie korporacje i brak możliwości porównania jakości dostępnej żywności.
  1. Totalne wyniszczenie polskiej hodowli i rodzimych ras świń.
  1. Realne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
  1. Likwidacja zorganizowanych form współdziałania rolników w sektorze produkcji żywca wieprzowego (zagłada grup producenckich).

 

Związek proponuje rozpoczęcie dialogu w celu poszukiwania rozwiązań prawnych, które zapobiegną lub w znacznym stopniu ograniczą negatywne skutki aktualnie wprowadzanych przepisów.

 

Plan likwidacji produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rodzinnych

 

Potrzebna jest dobra wola i szczere zrozumienie tragicznej sytuacji rolników, którzy chcą produkować żywność a nie produkty na sprzedaż. Produkcja trzody chlewnej realizowana przez rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, jest bowiem zagrożona w sposób nie notowany nigdy w przeszłości. Świadczą o tym statystyki, mówiące, że mamy w Polsce najniższe pogłowie trzody chlewnej od 70 lat. Na początku 2021 r., pogłowie wynosiło 10 mln sztuk. Z polskiej wsi zniknęło 165 tys. stad trzody chlewnej. W 2015  r. było 245 tys. stad, w tej chwili jest ich 80 tys. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. zlikwidowano w Polsce ponad 20 tys. stad trzody chlewnej, co oznacza, że każdego dnia około 250 gospodarstw rodzinnych wygaszało produkcję. - Exodus produkcji trzody chlewnej wśród rodzinnych gospodarstw rolnych przybiera na sile w sposób zatrważający. Fakt ten potwierdzają również wewnętrzne dane dotyczące ilości zrzeszonych podmiotów , a także sonda nastrojów społecznych członków, co do woli prowadzenia dalszej produkcji – podnoszą przedstawiciele Związku. 

 

Konieczne jest wyraźne rozgraniczenie przepisów dot. gospodarstw zatrudniających pracowników od tych, gdzie gospodarz lub członek jego rodziny sami sprawują obsługę zwierząt. Zdaniem Związku zaostrzone wymogi bioasekuracji powinny być stosowane wobec wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej, podczas gdy rodzinne gospodarstwa rolne, których nowa definicja powinna znaleźć się w przepisach projektowanej ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym – powinny być z tych wymagań wyłączone.

 

Zdając sobie sprawę, że wiele gospodarstw nie będzie mogło spełnić wszystkich wymogów w/w rozporządzenia chociażby ze względu na lokalizację lub z innych przyczyn, Związek zapytał o opracowywanie przez GLW planu likwidacji produkcji trzody chlewnej w takich gospodarstwach.

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu