zm skiba

kojs

CenyRolnicze
22 kwietnia 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0540 EUR EUR - 4.3203 GBP GBP - 5.0131 DKK DKK - 0.5790
Archiwum


Sprzedam Warchlaka krajowego 1000szt, waga 30kg, zaszczepione,Transport+kredytownie. Tel 500 072 455, 504 177 184

22.04.2024 13:57 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,00-7,80 zł/kg, średnia: 7,32 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, gołdapski, 19-520, tel.: 692 978 880

21.04.2024 SPRZEDAM 90 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, opolskie, oleski, 46-325, tel.: 660 470 946

21.04.2024 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 500 kg, małopolskie, nowotarski, 34-745, tel.: 600 856 595

21.04.2024 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, leszczyński, 64-140, tel.: 601 741 432

19.04.2024 SPRZEDAM 15 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, podkarpackie, dębicki, 39-205, tel.: 888 282 198

18.04.2024 SPRZEDAM 250 TUCZNIKÓW, 126 kg, 57%, łódzkie, piotrkowski, 97-318, tel.: 571 458 107

17.04.2024 MATIF: pszenica MAJ24: 203,25 (-0,25%), kukurydza CZE24: 195,50 (0,00%), rzepak MAJ24: 448,25 (-1,05%)

16.04.2024 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Stan krytyczny w polskiej trzodzie. Przyszłość hodowli świń poważnie zagrożona

Redakcja
ASF, afrykański pomór świń, hodowla świń

Hodowcy trzody chlewnej z Warmii i Mazur wnioskują o zmianę sposobu wyznaczania stref ASF poprzez ograniczenie wyznaczenia obszaru strefy tylko w promieniu do 10 km od wystąpienia ogniska ASF. Ponadto należy zmienić sposób wyliczania wyrównania utraconego dochodu za świnie sprzedane w czerwonej strefie ASF poprzez uwzględnienie braku możliwości sprzedaży świń w obszarze zagrożonym i zapowietrzonym. Obecnie rolnicy za dany kwartał nie otrzymają wyrównania.

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - mając na uwadze dramatyczną sytuację hodowców trzody chlewnej - przesłał do Mateusza Morawieckiego - prezesa Rady Ministrów - postulaty wypracowane przez rolników podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiatach nowomiejskim, działdowskim, iławskim i ostródzkim, wnioskując jednocześnie o dołożenie wszelkich starań, aby rolnicy – producenci wieprzowiny mieli możliwość godnie żyć i utrzymać swoje gospodarstwa w płynności finansowej.

 

Problem z zachowaniem dobrostanu zwierząt

 

Hodowcy trzody wnioskują o zmianę sposobu wyznaczania stref ASF poprzez ograniczenie wyznaczenia obszaru strefy tylko w promieniu do 10 km od wystąpienia ogniska ASF. Ponadto należy zmienić sposób wyliczania wyrównania utraconego dochodu za świnie sprzedane w czerwonej strefie ASF poprzez uwzględnienie braku możliwości sprzedaży świń w obszarze zagrożonym i zapowietrzonym. Obecnie rolnicy za dany kwartał nie otrzymają wyrównania. Od 26 lipca 2021 r. rolnicy znajdują się w krytycznej sytuacji, ponieważ nie mogą dokonać sprzedaży trzody, lochy się proszą, a ze względów finansowych powstają problemy z zakupem paszy, koncentratów itp. Dodatkowo ze względu na zakaz przemieszczania i sprzedaży świń zwierzęta rosną i często rolnicy mają problem z zachowaniem dobrostanu zwierząt.

 

Kolejnym wypracowanym postulatem jest wniosek o złagodzenie procedur i wymogów do wydawania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji o zakazie produkcji trzody chlewnej, na podstawie której hodowca może ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR.

 

Stada wolne od ASF, a sprzedaż zablokowana

 

Zarząd W-MIR - w pełni popierając wystąpienia hodowców trzody - postuluje także o doprecyzowanie przepisów prawnych dotyczących wyznaczania obszaru zagrożonego oraz zapowietrzonego w sytuacji pojawienia się kolejnych ognisk, ponieważ w skrajnych przypadkach dochodzi do sytuacji, że rolnicy posiadający gospodarstwa w promieniu 10 km od ogniska ASF  u świń dostają się w kolejny obszar zagrożony wyznaczony po wystąpieniu następnego ogniska ASF u świń. To powoduje, że takie gospodarstwa, mimo tego że to nie u nich wystąpiło ognisko ASF oraz wyników badań świadczących o braku choroby w ich stadzie, doświadczają zakazu sprzedaży świń przez 30 dni, a następnie wielokrotnie przez kolejne 30 dni. Powoduje to ogromne straty, gdyż rolnicy nie mają możliwości sprzedaży żywca, pomimo że ich stada są wolne od ASF.

 

Kolejnym ważnym postulatem jest potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dotyczących działania 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" wdrażanego przez ARiMR, polegających na zdjęciu obowiązku utrzymania w gospodarstwie świń przez 5 lat po wprowadzeniu stref ASF i potraktowanie takiej sytuacji obligatoryjnie jako nadzwyczajna okoliczność.

 

Zarząd W-MIR wnioskuje także o dokonanie zmian w przepisach prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych poprzez uznanie negatywnego wyniku badań krwi w kierunku ASF, jako podstawy dającej możliwość dokonywania sprzedaży świń we wszystkich strefach oraz obszarach ASF. Należy też zmienić zasady wyceny zwierząt utylizowanych po wystąpieniu ogniska ASF. Szacowanie powinno odbywać się na podstawie rzeczywistej wartości zutylizowanych sztuk żywca, na podstawie realnych wyliczeń wartości poszczególnych grup technologicznych m.in. loch, loszek, prosiąt, warchlaków i tuczników.

 

Zakaz utylizacji zdrowych zwierząt i zboża

 

Kolejnym postulatem składanym przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą jest wniosek o dokonanie zmian w przepisach prawnych dotyczących zwalczania ASF, polegających na wprowadzeniu zakazu utylizacji zboża i zdrowych zwierząt z gospodarstw, w których zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dokonuje się utylizacji. Rolnicy w gospodarstwie z nakazem utylizacji zbóż tracą podwójnie: na braku możliwości sprzedaży zdrowych świń i na braku możliwości sprzedaży paszy, która pomimo ASF w gospodarstwie mogłaby zostać sprzedana z przeznaczeniem na bezpośrednie skarmienie lub do produkcji pasz dla innych gatunków zwierząt, np. drobiu.

 

Z kolei zwierzęta, po przeprowadzeniu badania na obecność wirusa ASF i negatywnym wyniku, powinny zostać sprzedane w trybie natychmiastowym do zakładów przetwórczych, nie zaś uśmiercone i zutylizowane. Izba wnioskuje także o zniesienie stref ASF oraz o wprowadzenie okresu karencji 15 dni na sprzedaż świń (zgodnie z wylęganiem wirusa ASF) z gospodarstw położonych w obszarze zagrożonym.

 

Zarząd W-MIR wnioskuje również o uruchomienie nadzwyczajnych środków dla zakładów przetwórczych celem zobligowania ich do odbioru trzody chlewnej z obszarów zagrożonych i zapowietrzonych. Dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na obróbkę termiczną mięsa z wyżej wymienionych obszarów.

 

Zarząd Samorządu Rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego wielokrotnie wnioskował i podtrzymuje konieczność dążenia do całkowitej depopulacji dzika, poprzez zobowiązanie kół łowieckich do przeprowadzenia odstrzałów dzików oraz włączenie służb wojskowych i policyjnych celem przyspieszenia i sprawnego przeprowadzenia odstrzałów.

 

Zdaniem Izby niezbędne jest także przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem sprzedaży świń z obszaru objętego ograniczeniami III czyli tzw. czerwonej strefy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Stan krytyczny

 

W związku z problemami w utrzymaniu dobrostanu w zdrowych stadach świń na terenie obszaru objętego ograniczeniami III, spowodowanymi brakiem możliwości sprzedaży młodych świń poza obszar III, wnioskujemy o uwzględnienie w przepisach prawnych możliwości przemieszczania warchlaków i prosiąt pomiędzy obszarem objętym ograniczeniami III tzw. strefą czerwoną, obszarem objętym ograniczeniami II tzw. strefą niebieską.

 

Mając na uwadze powagę sytuacji oraz stan krytyczny panujący w gospodarstwach producentów trzody na terenie powiatów objętych ograniczeniami III, Zarząd wnosi o pilne rozważenie w/w postulatów, a tym samym udzielenie pomocy rolnikom, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Wprowadzenie zaproponowanych w tym wystąpieniu zmian pomoże hodowcom nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również zapobiegnie stratom wszystkich producentów wieprzowiny w Polsce. Zdaniem Zarządu W-MIR jest to niezbędne do zachowania polskiej hodowli świń, produkcji wieprzowiny i kluczowe w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu