Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
05 marca 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.8393 EUR EUR - 4.5793 GBP GBP - 5.3056 DKK DKK - 0.6158
Archiwum
05.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 231,50 (- 2,01%), kukurydza MAR21 - 219,25 (+ 1,04%), rzepak MAJ21 - 518,50 (+ 0,68%) [euro/tona] +++ +++ +++ 05.03.2021 13:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,79 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Będzie zakaz hodowli świń w systemie otwartym

Redakcja

Resort rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia, który zakazuje prowadzenia hodowli świń w systemie otwartym. Zakaz będzie stosowany w obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia. Restrykcje związane z dodatkowym zabezpieczeniem takiej hodowli pojawią się również w obszarze ochronnym. Łącznie zmiany w przepisach dotkną 67 gospodarstw na terenie całego kraju.

 

Wczoraj ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Najważniejszą zmianą jest dodanie nowego zapisu w § 2 w ust. 2, mówiącym o zakazach na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia. Wprowadza się tam dodatkowy punkt, który wyklucza na tych obszarach hodowli świń w systemie otwartym (wolny wybieg) i utrzymywania w warunkach fermowych dzików lub świniodzików. 

 

Ponadto w przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w systemie otwartym w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, wybieg dla tych zwierząt będzie trzeba zabezpieczać podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu będzie zabezpieczone matą dezynfekcyjną

 

Jak czytamy w uzasadnieniu ministerstwa, celem rozporządzenia jest zwiększenie skuteczności zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). - Mając na uwadze rozprzestrzenianie się epizootii ASF na obszarze Polski należy ograniczyć utrzymywanie świń, świniodzików oraz dzików w tzw. systemie otwartym, w części kraju, w której występują ogniska lub przypadki afrykańskiego pomoru świń, tj. obszarach objętych ograniczeniami oraz obszarach zagrożenia – argumentuje resort.

 

Poniżej dalszy ciąg treści uzasadnienia:

 

Obowiązujące regulacje dotyczące zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie i świniodziki muszą w większym stopniu uwzględniać zagrożenie związane z działalnością hodowców świń i świniodzików, którzy utrzymują swoje zwierzęta nie w budynkach inwentarskich, lecz w systemie otwartym (na wolnym wybiegu). Należy dodatkowo zauważyć, że hodowców tych nie dotyczą wymogi bioasekuracji odnoszące się do budynków inwentarskich, które podnoszą bezpieczeństwo hodowli. Przy czym faktem jest, że w przypadku gospodarstw opierających się o system otwarty, ryzyko zawleczenia choroby jest obiektywnie większe z uwagi na zwiększone występowanie czynników niezależnych od człowieka, w tym w szczególności trudnych do uniknięcia kontaktów pomiędzy świniami/świniodzikami, a innymi zwierzętami: gryzoniami, zwierzętami domowymi oraz dzikimi. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza na obszarach, na których stwierdza się występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń w środowisku, tj. na obszarze zagrożenia oraz obszarze objętym ograniczeniami w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.).

 

Analogiczne wnioski należy także sformułować w odniesieniu do gospodarstw utrzymujących dziki, odpowiednio w warunkach fermowych, tzw. gospodarstw hodowli dzików.

 

Mając na uwadze powyższe, w obecnej sytuacji wdrażania skutecznych narzędzi walki z ASF, ważnym jest wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarstw utrzymujących świnie i świniodziki w systemie otwartym, a także gospodarstw utrzymujących dziki w warunkach fermowych na obszarach, na których potwierdzone jest występowanie w środowisku wirusa afrykańskiego pomoru świń.

 

Istotnym argumentem, który przemawia za proponowanymi zmianami legislacyjnymi jest aktualna sytuacja epizootyczna oraz dane z lat 2018 - 2020 (wg stanu na 5 czerwca 2020r.) dotyczące występowania dwóch przypadków oraz jednego ogniska ASF u dzików, świniodzików i świń na obszarach objętych ograniczeniami, w województwach podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. Zakaz utrzymywania świń w systemie otwartym znalazł się również wśród zaleceń Komisji Europejskiej w dokumencie DG Sante, „Strategiczne podejście do zarządzania afrykańskim pomorem świń dla UE"- wer. 10, skierowanym do państw członkowskich UE, w celu eliminacji tej choroby na terenach nią dotkniętych, sporządzonym na podstawie raportów i opinii naukowych Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności – EFSA.

 

Aktualna liczba podmiotów, których dotyczą proponowane zmiany to 67 gospodarstw, w tym odpowiednio w województwach: dolnośląskim (7), lubelskim (4), lubuskim (7), łódzkim (1), mazowieckim (9), podkarpackim (4), pomorskim (9), świętokrzyskim (1), warmińsko-mazurskim (6), wielkopolskim (19).

 

Zakaz taki wprowadziło wiele państw członkowskich UE, w tym w szczególności zakaz ten obowiązuje na całym terytorium Litwy oraz Estonii. Belgia (gdzie jak dotąd nie stwierdzono ognisk ASF) i Słowacja wprowadziły przy tym tego rodzaju zakaz w obszarach ochronnych oraz objętych ograniczeniami (część I i II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.)), natomiast Włochy zakazały utrzymywania świń w systemie otwartym na terenie Sardynii.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie dokument przekazany został do konsultacji międzyresortowych, uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia br.

 

Może zainteresuje Cię również:

Rolnicy z Pomorza chcą się spotykać i dyskutować.

– Problemy, które nasilają się z każdym miesiącem dotyczą pr

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń na

ARiMR wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spł

ASF zagraża wyginięciem 11 gatunków świń

Na obszarze Azji, gdzie ASF zbiera swoje żniwo od 2018 roku,