kps

kojs

CenyRolnicze
28 lutego 2024, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9922 EUR EUR - 4.3116 GBP GBP - 5.0404 DKK DKK - 0.5784
Archiwum


28.02.2024 13:49 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,90-8,90 zł/kg, średnia: 8,16 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

27.02.2024 MATIF: pszenica MAR24: 201,00 (-0,62%), kukurydza MAR24: 173,00 (+2,67%), rzepak MAJ24: 415,00 (+1,84%)

27.02.2024 KUPIĘ 2 JAŁÓWECZKI, 80 kg, małopolskie, Kraków, 31-618, tel.: 504 721 733

24.02.2024 SPRZEDAM 85 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58-59%, wielkopolskie, pilski, 64-850, tel.: 604 918 776

24.02.2024 SPRZEDAM 35 T JĘCZMIENIA PASZ., trans. firmowy, lubelskie, krasnostawski, 22-375, tel.: 663 755 362

23.02.2024 KUPIĘ 300 WARCHLAKÓW KRAJOWYCH, 20-25 kg, mazowieckie, zwoleński, 26-706, tel.: 721 609 103

22.02.2024 SPRZEDAM 10000 INDYCZEK, 10 kg, małopolskie, tarnowski, 33-103, tel.: 602 730 352

22.02.2024 KUPIĘ 1300 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, mazowieckie, kozienicki, 26-922, tel.: 516 802 877

22.02.2024 SPRZEDAM 100 T PSZENICY PASZ., trans. rolnika, lubelskie, krasnostawski, 22-335, tel.: 603 673 195

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Kombajny o szerokości przekraczającej 3,5 m nie pojadą drogami publicznymi

Redakcja
kombajn, droga, heder

Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 12 stycznia 2024 r., przekazało odpowiedź na wniosek KRIR w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury mającego na celu umożliwienie poruszania się po drogach publicznych kombajnów rolniczych ze zdemontowanym zespołem żniwnym (hederem), których szerokość przekracza 3,5 m.

 

Z uwagi na to, że zagadnienie dotyczące możliwości poruszania się po drogach publicznych kombajnów zbożowych przekraczających dopuszczalną przepisami rozporządzenia WT szerokość (tj. 3,0 m) było już przedmiotem wystąpień KRIR, resort infrastruktury przeprowadził wewnątrzresortowe konsultacje z komórkami organizacyjnymi i jednostkami podległymi,  które posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze wpływu dopuszczania pojazdów nienormatywnych do ruchu drogowego na infrastrukturę drogową i mostową. Podmioty te negatywnie odniosły się do postulatu wprowadzenia przepisów umożliwiających poruszanie się pojazdów o szerokości większej niż określona przepisami administracyjnymi bez zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.

 

Zbyt niebezpieczne dla innych kierowców

 

W dyskusji wskazywano głównie na fakt, że ruch pojazdów rolniczych, w tym również kombajnów, odbywa się w większości po drogach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Problem dotyczy w szczególności dróg klasy D i L, na których normatywna szerokość pasów ruchu wynosi odpowiednio 2,5 m i 2,75 m, co – już przy obecnych przepisach – wymusza na kierujących pojazdami o szerokości całkowitej wynoszącej 3,0 m częściowe zajęcie sąsiedniego pasa ruchu, utrudniając tym samym swobodny ruch pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. W związku z tym propozycja zniesienia na drogach gminnych i powiatowych ograniczenia, o którym mowa w przepisie § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia WT, może przyczynić się do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa na tych drogach oraz utrudniać lub wręcz uniemożliwiać korzystanie z pasa ruchu przez pojazdy poruszające się w kierunku przeciwnym do pojazdu wolnobieżnego, zmuszając kierowców do zjeżdżania na pobocze, hamowania lub całkowitego zatrzymania pojazdu. Istotnym argumentem przeciwko dopuszczeniu do ruchu takich pojazdów jest również fakt, że kombajny często przemieszczają się po drogach pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy (polami) również po zmierzchu, co może mieć dodatkowy, negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, gdyż rozpoznanie przez kierującego innym pojazdem sylwetki pojazdu wolnobieżnego jest znacznie ograniczone, a właściwa ocena szerokości tego pojazdu utrudniona.

 

Resort podkreśla, że konieczność uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego o szerokości przekraczającej 3,5 m (m.in. kombajnu) wynika z potrzeby uzyskania zgody na przejazd od właściwego dla trasy przejazdu zarządcy drogi oraz weryfikacji, czy istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. W szczególności weryfikowane jest czy:

- natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,

- stan techniczny sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd,

- przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

 

Należy zauważyć, że powszechne dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych pojazdów o szerokości znacząco większej niż wynosi szerokość pasa ruchu, będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego. - Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie prawnym, zważywszy względy bezpieczeństwa, brak jest wystarczającego uzasadnienia dla wprowadzenia zmian w zakresie zaproponowanym przez KRIR. Obowiązujące przepisy w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz systemu zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego mają na celu minimalizację ryzyka związanego z poruszaniem się tego rodzaju pojazdów po drogach publicznych – uzasadnia ministerstwo.

 

Dodatkowe ograniczenia

 

Przypomnijmy, iż Izba zwróciła się 4 grudnia 2023 r. do Ministra Infrastruktury Alvina Gajadhura o zmianę przepisów o ruchu drogowym umożliwiającym poruszanie się drogami publicznymi kombajnami zbożowymi o szerokości powyżej 3,5 m bez zamontowanego hedera.

 

Obecnie, zgodnie z istniejącymi uregulowaniami, poruszanie się takimi pojazdami wymaga uzyskania zgody. Niestety, ten proces narzuca rolnikom dodatkowe ograniczenia, a w szczególności konieczność określenia dokładnej godziny, daty oraz trasy, którą planują podróżować. Takie wymogi utrudniają elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków pogodowych i innych czynników wpływających na prace polowe.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu