kps

skiba

CenyRolnicze
29 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3697 EUR EUR - 4.6356 GBP GBP - 5.3464 DKK DKK - 0.6217
Archiwum


29.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,76 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

28.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 239,50 (-0,62%), kukurydza LIS23: 210,25 (-0,71%), rzepak LIS23: 445,00 (-1,60%)

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Do jutra można dokonać zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich

Redakcja
dopłaty bezpośrednie, dopłaty obszarowe, wnioski o dopłaty bezpośrednie

Tylko do jutra (31 sierpnia) można składać żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw. Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku.

 

Zasady płatności dla małych gospodarstw

 

Płatność ta zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów. Rozwiązanie to dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 r.

 

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

 

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

 

Ważne! Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

 

Zakres możliwych zmian we wnioskach

 

Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku w zakresie:

- Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;

- Pakietu 8. Trwałe użytki zielone lub

- Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w zakresie upraw paszowych i TUZ).

 

Jest to skutkiem zmiany zasad przyznawania płatności w ramach tych pakietów, tj. obniżenia z 0,5 do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt przy ubieganiu się o płatności do upraw paszowych i TUZ.

 

W ramach prac nad zmianą Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 Polska proponowała również inne zmiany w zakresie płatności bezpośrednich, dotyczące normy GAEC 6, ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą w ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne. Jednak na zmiany w tym zakresie Komisja Europejska nie wyraziła zgody.

 

Wydłużenie terminów

 

Warto także przypomnieć, że wydłużone zostały terminy na składanie dokumentów w następującym zakresie:

W ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw – wydłużono z 31 sierpnia do 30 września termin na złożenie dokumentów warunkujących przyznanie płatności.

 

W ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne:

- wydłużono z 25 lipca do 30 września termin na sporządzanie planów działalności ekologicznej;

- wydłużono z 31 lipca do 15 października termin na dostarczanie do ARiMR przez rolników kopi wybranych stron planów działalności ekologicznej.

 

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – wydłużono z 25 lipca do dnia 30 września 2023 r. termin na:

- złożenie planu poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczenia, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany;

- przesłanie zdjęć dokumentujących stosowanie ściółki w pomieszczeniu lub w budynku, w którym utrzymywane są zwierzęta, objęte wymogami praktyki „utrzymywanie na ściółce”. Opcjonalnie możliwe jest także złożenie oświadczenia o zapewnieniu ściółki. Oświadczenie takie składa się w terminie od 15 marca do 21 marca 2024 r.

 

Co jeszcze się zmienia?

 

W ekoschemacie Dobrostan zwierząt wprowadzono ponadto korzystne zmiany dla rolników realizujących praktykę „zapewnienie wypasu” lub praktykę „zapewnienie wybiegu” w ramach wariantów Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i Dobrostan opasów – polegające na tym, że rolnik będzie mógł opcjonalnie prowadzić rejestr wypasu/wybiegu lub złożyć oświadczenie, w którym określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie, co będzie stanowić podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej.

 

 

Źródło: MRiRW

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu