zm skiba

kps

CenyRolnicze
17 czerwca 2024, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0728 EUR EUR - 4.3608 GBP GBP - 5.1616 DKK DKK - 0.5846
Archiwum


17.06.2024 14:18 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,90-9,00 zł/kg, średnia: 8,40 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

17.06.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 230,25 (-2,75%), kukurydza SIE24: 209,00 (-1,18%), rzepak SIE24: 457,00 (-2,35%)

14.06.2024 SPRZEDAM 50 T KUKURYDZY, trans. firmowy, mazowieckie, nowodworski, 05-190, tel.: 697 111 013

12.06.2024 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 850 kg, wielkopolskie, jarociński, 63-220, tel.: 696 517 794

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Do jutra można dokonać zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich

Redakcja
dopłaty bezpośrednie, dopłaty obszarowe, wnioski o dopłaty bezpośrednie

Tylko do jutra (31 sierpnia) można składać żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw. Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku.

 

Zasady płatności dla małych gospodarstw

 

Płatność ta zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów. Rozwiązanie to dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 r.

 

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

 

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

 

Ważne! Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

 

Zakres możliwych zmian we wnioskach

 

Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku w zakresie:

- Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;

- Pakietu 8. Trwałe użytki zielone lub

- Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w zakresie upraw paszowych i TUZ).

 

Jest to skutkiem zmiany zasad przyznawania płatności w ramach tych pakietów, tj. obniżenia z 0,5 do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt przy ubieganiu się o płatności do upraw paszowych i TUZ.

 

W ramach prac nad zmianą Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 Polska proponowała również inne zmiany w zakresie płatności bezpośrednich, dotyczące normy GAEC 6, ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą w ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne. Jednak na zmiany w tym zakresie Komisja Europejska nie wyraziła zgody.

 

Wydłużenie terminów

 

Warto także przypomnieć, że wydłużone zostały terminy na składanie dokumentów w następującym zakresie:

W ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw – wydłużono z 31 sierpnia do 30 września termin na złożenie dokumentów warunkujących przyznanie płatności.

 

W ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne:

- wydłużono z 25 lipca do 30 września termin na sporządzanie planów działalności ekologicznej;

- wydłużono z 31 lipca do 15 października termin na dostarczanie do ARiMR przez rolników kopi wybranych stron planów działalności ekologicznej.

 

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – wydłużono z 25 lipca do dnia 30 września 2023 r. termin na:

- złożenie planu poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczenia, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany;

- przesłanie zdjęć dokumentujących stosowanie ściółki w pomieszczeniu lub w budynku, w którym utrzymywane są zwierzęta, objęte wymogami praktyki „utrzymywanie na ściółce”. Opcjonalnie możliwe jest także złożenie oświadczenia o zapewnieniu ściółki. Oświadczenie takie składa się w terminie od 15 marca do 21 marca 2024 r.

 

Co jeszcze się zmienia?

 

W ekoschemacie Dobrostan zwierząt wprowadzono ponadto korzystne zmiany dla rolników realizujących praktykę „zapewnienie wypasu” lub praktykę „zapewnienie wybiegu” w ramach wariantów Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i Dobrostan opasów – polegające na tym, że rolnik będzie mógł opcjonalnie prowadzić rejestr wypasu/wybiegu lub złożyć oświadczenie, w którym określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie, co będzie stanowić podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej.

 

 

Źródło: MRiRW

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu