kojs

kps

CenyRolnicze
01 lutego 2023, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3254 EUR EUR - 4.7080 GBP GBP - 5.3279 DKK DKK - 0.6329
Archiwum


01.02.2023 12:43 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,00-9,10 zł/kg, średnia: 8,46 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

01.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 285,25 (-0,87%), kukurydza MAR23: 276,75 (-0,90%), rzepak MAJ23: 541,00 (-0,73%)

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

31.01.2023 SPRZEDAM 24 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, tarnowski, 33-151, tel.: 793 262 288

31.01.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130 kg, 59%, mazowieckie, żuromiński, 09-317, tel.: 693 023 841

31.01.2023 SPRZEDAM 18 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, wolsztyński, 64-225, tel.: 697 423 985

30.01.2023 SPRZEDAM 200 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, Chełm, 22-100, tel.: 793 503 407

29.01.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 600 kg, warmińsko-mazurskie, szczycieński, 12-114, tel.: 608 087 528

29.01.2023 SPRZEDAM 100 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, lubelski, 23-145, tel.: 667 068 621

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.

Redakcja
wiadomosci polerzepaku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki produkcji głównych upraw rolnych. Wg raportu, w Polsce w bieżacym sezonie rolnicy zbiorą o 19% mniej rzepaku niż przed rokiem, natomiast ziaren zbóż będzie więcej o około 5%.

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco:

 zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,1 mln t, tj. o około. 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
 produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 4,4 mln t, tj. o 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj.  ponad 10% więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na około 0,6 mln t, tj. o 9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

 warunki zimowania upraw ozimych– stosunkowo duże straty zimowe – (zaorano 9% zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16% powierzchni zasianej rzepaku ozimego);

 niedobór oraz nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
 małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego;  gorszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2016 r.;
 wyższy niż w ubiegłym roku areał uprawy zbóż jarych posiadających niższy potencjał plonotwórczy. 

Korzystnie natomiast wpłynęły:

 przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych;
 na ogół dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2015 r.;
 dobry stan uwilgotniena gleby w drugiej połowie czerwca i w lipcu 2016 r.

Zboża

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r. wynosi około 7,1 mln ha1, z tego:

 pszenicy około 2,3 mln ha,
 żyta około 1,0 mln ha,  
 jęczmienia około 1,0 mln ha,  
 owsa około 0,5 mln ha,  
 pszenżyta około 1,3 mln ha,
 mieszanek zbożowych ponad 1,0 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 57,9%, a powierzchni zbóż jarych – 42,1%. W porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 7,9 pkt. procentowego; o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,7 dt/ha, tj. na poziomie roku ubiegłego.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,1 mln t, tj. o 1,3 mln t (o 5%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 39,7 dt/ha, tj. o 0,6 dt/ha (o 2%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2016 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica 46,7 dt/ha,
 żyto 29,7 dt/ha,
 jęczmień 42,4 dt/ha,
 pszenżyto 37,2 dt/ha,
 mieszanki zbożowe 33,1 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 16,3 mln t, w tym:
 pszenicy na 8,3 mln t, tj. o 16% mniej niż w 2015 r.,
 żyta na 2,8 mln t, tj. o 40%  więcej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na 0,8 mln t, tj. o 19% mniej niż w roku ubiegłym,
 pszenżyta na 4,1 mln t, tj. o 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 mieszanek zbożowych na około 0,3 mln t, tj. o 10% mniej niż w 2015 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 32,7 dt/ha, tj. o 3,1 dt/ha (o 10%) więcej  od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wstępnego w 2016 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica 37,1 dt/ha,
 jęczmień 34,8 dt/ha,
 owies 28,6 dt/ha,
 pszenżyto 31,5 dt/ha,
 mieszanki zbożowe 30,7 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 9,8 mln t, w tym:
 pszenicy na około 2,1 mln t, tj. o 100% więcej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na 2,7 mln t, tj. o 37% więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
 owsa na 1,4 mln t, tj. o 17% więcej w porównaniu do zbiorów z 2015 r.,
 pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 2% mniej niż w roku ubiegłym,
 mieszanek zbożowych na 2,9 mln t, tj. o 50% więcej niż w 2015 r.

Rzepak i rzepik

W sierpniu 2015 r. rozpoczęto przygotowanie pól pod zasiewy rzepaku ozimego. Niedobór wilgoci w glebie utrudniał prowadzenie tych prac. W drugiej dekadzie sierpnia rozpoczęto siewy rzepaku ozimego, a zakończono na początku września. Niedobór wilgoci w glebie lokalnie stwarzał niekorzystne warunki dla kiełkowania ziarna i wschodów roślin rzepaku. Notowane w październiku opady deszczu poprawiły stan plantacji i miały korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. W styczniu odnotowano spadki temperatury powietrza poniżej -20°C przy braku okrywy śnieżnej. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia opadała wówczas poniżej wartości krytycznych dla roślin i spowodowała duże straty w zasiewach rzepaku. Rzepak ozimy przezimował gorzej niż w roku poprzednim. Największe straty zimowe w zasiewach odnotowano w województwach: kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano ok. 16% (w 2015 r. – ok. 0,3%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano gorzej niż przed rokiem. Wegetacja rzepaku wiosną przebiegała na ogół bez zakłóceń, ale ilość opadów w wielu rejonach kraju była niedostateczna. Występujące w maju i czerwcu opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia gleby i korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Ocenia się, że pomimo gorszych niż w roku ubiegłym warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być zbliżone do ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 15% i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od ubiegłorocznych. 

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu