kps

kps

CenyRolnicze
05 sierpnia 2021, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8485 EUR EUR - 4.5555 GBP GBP - 5.3553 DKK DKK - 0.6126
Archiwum


04.08.2021 14:34 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,60 zł/kg, średnia: 6,83 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

04.08.2021 MATIF: pszenica WRZ21-224,25 (-1,75%), kukurydza SIE21-320,00 (+8,47%), rzepak LIS21-533,25 (+0,99%) [euro/t]

04.08.2021 SPRZEDAM 330 TUCZNIKÓW, 127 kg, 58-59%, kuj.-pom., mogileński, 88-306, tel: 728 383 288

02.08.2021 SPRZEDAM 40 TON PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, podlaskie, grajewski, 19-213, tel: 504 732 502

02.08.2021 SPRZEDAM 100 TON PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, opolskie, brzeski, 49-318, tel: 696 297 078

02.08.2021 SPRZEDAM 25 TON RZEPAKU, transport firmowy, śląskie, myszkowski, 42-350, tel: 886 521 141

02.08.2021 SPRZEDAM 2 KROWY, 780 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-330, tel.: 787 162 874

31.07.2021 SPRZEDAM 680 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58-59%, łódzkie, łowicki, 99-414, tel: 721 335 315

31.07.2021 SPRZEDAM 25 TON ŻYTA KONS., transport rolnika, łódzkie, poddębicki, 99-232, tel: 606 302 313

31.07.2021 SPRZEDAM 85 TON KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, słupecki, 62-400, tel: 663 689 136

30.07.2021 KUPIĘ 24 TONY ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport firmowy, opolskie, prudnicki, 48-231, tel.: 500 613 098

Dodaj komunikat

ph konrad

agrifirm

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.

Redakcja
wiadomosci polerzepaku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki produkcji głównych upraw rolnych. Wg raportu, w Polsce w bieżacym sezonie rolnicy zbiorą o 19% mniej rzepaku niż przed rokiem, natomiast ziaren zbóż będzie więcej o około 5%.

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco:

 zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,1 mln t, tj. o około. 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
 produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 4,4 mln t, tj. o 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj.  ponad 10% więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych;
 zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na około 0,6 mln t, tj. o 9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

 warunki zimowania upraw ozimych– stosunkowo duże straty zimowe – (zaorano 9% zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16% powierzchni zasianej rzepaku ozimego);

 niedobór oraz nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;
 małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego;  gorszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2016 r.;
 wyższy niż w ubiegłym roku areał uprawy zbóż jarych posiadających niższy potencjał plonotwórczy. 

Korzystnie natomiast wpłynęły:

 przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych;
 na ogół dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2015 r.;
 dobry stan uwilgotniena gleby w drugiej połowie czerwca i w lipcu 2016 r.

Zboża

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r. wynosi około 7,1 mln ha1, z tego:

 pszenicy około 2,3 mln ha,
 żyta około 1,0 mln ha,  
 jęczmienia około 1,0 mln ha,  
 owsa około 0,5 mln ha,  
 pszenżyta około 1,3 mln ha,
 mieszanek zbożowych ponad 1,0 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 57,9%, a powierzchni zbóż jarych – 42,1%. W porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 7,9 pkt. procentowego; o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,7 dt/ha, tj. na poziomie roku ubiegłego.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 26,1 mln t, tj. o 1,3 mln t (o 5%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 39,7 dt/ha, tj. o 0,6 dt/ha (o 2%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2016 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica 46,7 dt/ha,
 żyto 29,7 dt/ha,
 jęczmień 42,4 dt/ha,
 pszenżyto 37,2 dt/ha,
 mieszanki zbożowe 33,1 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 16,3 mln t, w tym:
 pszenicy na 8,3 mln t, tj. o 16% mniej niż w 2015 r.,
 żyta na 2,8 mln t, tj. o 40%  więcej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na 0,8 mln t, tj. o 19% mniej niż w roku ubiegłym,
 pszenżyta na 4,1 mln t, tj. o 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 mieszanek zbożowych na około 0,3 mln t, tj. o 10% mniej niż w 2015 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 32,7 dt/ha, tj. o 3,1 dt/ha (o 10%) więcej  od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wstępnego w 2016 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica 37,1 dt/ha,
 jęczmień 34,8 dt/ha,
 owies 28,6 dt/ha,
 pszenżyto 31,5 dt/ha,
 mieszanki zbożowe 30,7 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 9,8 mln t, w tym:
 pszenicy na około 2,1 mln t, tj. o 100% więcej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na 2,7 mln t, tj. o 37% więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
 owsa na 1,4 mln t, tj. o 17% więcej w porównaniu do zbiorów z 2015 r.,
 pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 2% mniej niż w roku ubiegłym,
 mieszanek zbożowych na 2,9 mln t, tj. o 50% więcej niż w 2015 r.

Rzepak i rzepik

W sierpniu 2015 r. rozpoczęto przygotowanie pól pod zasiewy rzepaku ozimego. Niedobór wilgoci w glebie utrudniał prowadzenie tych prac. W drugiej dekadzie sierpnia rozpoczęto siewy rzepaku ozimego, a zakończono na początku września. Niedobór wilgoci w glebie lokalnie stwarzał niekorzystne warunki dla kiełkowania ziarna i wschodów roślin rzepaku. Notowane w październiku opady deszczu poprawiły stan plantacji i miały korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Rośliny przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze wyrośnięte i rozkrzewione. W styczniu odnotowano spadki temperatury powietrza poniżej -20°C przy braku okrywy śnieżnej. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia opadała wówczas poniżej wartości krytycznych dla roślin i spowodowała duże straty w zasiewach rzepaku. Rzepak ozimy przezimował gorzej niż w roku poprzednim. Największe straty zimowe w zasiewach odnotowano w województwach: kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania zakwalifikowano ok. 16% (w 2015 r. – ok. 0,3%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji rzepaku ozimego, który pozostawiono pod tegoroczne zbiory oceniano gorzej niż przed rokiem. Wegetacja rzepaku wiosną przebiegała na ogół bez zakłóceń, ale ilość opadów w wielu rejonach kraju była niedostateczna. Występujące w maju i czerwcu opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia gleby i korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Ocenia się, że pomimo gorszych niż w roku ubiegłym warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być zbliżone do ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 15% i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od ubiegłorocznych. 

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu