kps

skiba

CenyRolnicze
14 czerwca 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0760 EUR EUR - 4.3581 GBP GBP - 5.1857 DKK DKK - 0.5841
Archiwum


14.06.2024 13:40 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,70-8,70 zł/kg, średnia: 8,28 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

14.06.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 236,75 (-0,73%), kukurydza SIE24: 211,50 (-0,82%), rzepak SIE24: 468,00 (-0,05%)

14.06.2024 SPRZEDAM 50 T KUKURYDZY, trans. firmowy, mazowieckie, nowodworski, 05-190, tel.: 697 111 013

12.06.2024 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 850 kg, wielkopolskie, jarociński, 63-220, tel.: 696 517 794

10.06.2024 KUPIĘ 15 BYCZKÓW, MIĘSNYCH, 100 kg+, kujawsko-pomorskie, inowrocławski, 88-160, tel.: 517 079 795

10.06.2024 SPRZEDAM 30 T RZEPAKU, trans. firmowy, łódzkie, opoczyński, 26-341, tel.: 607 832 863

10.06.2024 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 130 kg, 60%, pomorskie, kartuski, 83-341, tel.: 530 525 404

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

W planach zagospodarowania przestrzennego będą strefy produkcji rolniczej. To ograniczy konflikty?

dziedzictwo sensoryczne, ochrona wsi, rolnictwo

Organizacje rolne od dłuższego czasu domagają się stworzenia uregulowań, które pozwolą objąć ochroną prawną dziedzictwo kulturowe wsi i szczególne warunki życia na wsi takiej jak zapachy pochodzące z rolnictwa, odgłosy zwierząt czy hałas maszyn rolniczych.

 

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia uregulowań prawnych, które pozwolą objąć ochroną prawną tradycyjne zapachy i odgłosy związane z produkcją rolniczą resort rolnictwa poinformował pismem z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie napływające sygnały dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej.

 

 

Jak podkreśla ministerstwo, warunki pracy na wsi są specyficzne, a prowadzenie działalności rolniczej może wywoływać pewne uciążliwości. Nierzadko również pojawiają się pewne konflikty wśród mieszkańców terenów wiejskich - rośnie presja w zakresie ograniczenia skali hałasu w dni wolne czy w porach nocnych, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, czy też emisji zapachów pochodzących z produkcji rolniczej. - Obszary wiejskie ze względu na panujące tam więzi międzyludzkie były i pozostaną wyjątkowo otwarte na rozwój wszelkiego rodzaju ruchów i organizacji obywatelskich. Jednak nie można doprowadzić do wygaszania produkcji rolniczej na obszarach wiejskich z powodu waśni sąsiedzkich, czy protestów mieszkańców – przekonuje ministerstwo rolnictwa.

 

Jak zaznacza resort rolnictwa, jedną z podstawowych funkcji obszarów wiejskich jest funkcja produkcyjna, umożliwiająca zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Dlatego organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, powinny w taki sposób kształtować przestrzeń na obszarach wiejskich, aby tworzyła ona harmonijną całość przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań środowiskowych, kulturowych, społeczno-gospodarczych oraz estetycznych.

 

- Równie ważne jest budowanie świadomości społecznej w zakresie różnych aspektów i skutków prowadzenia działalności rolniczej, a także poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat utrzymania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, które jest związane m.in. z prowadzeniem działalności rolniczej – czytamy w piśmie MRiRW

 

Ograniczenie licznych konfliktów

 

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (1). Reforma planowania przestrzennego wprowadza daleko idące zmiany w zakresie możliwości lokalizowania różnego rodzaju inwestycji, w tym budynków inwentarskich. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym (nowy dokument planistyczny). W jego ramach mają być tworzone określone strefy planistyczne, w tym strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową (gdzie w profilu dodatkowym może być wprowadzony teren wielkotowarowej produkcji rolnej) oraz strefa produkcji rolniczej (gdzie w profilu podstawowym ma być dopuszczalna wielkotowarowa produkcja rolnicza). Tworząc odpowiednie strefy planistyczne, nastąpi ograniczenie przenikania różnych funkcji, co w konsekwencji wpłynie na ograniczenie licznych konfliktów przestrzennych, które towarzyszą m.in. bliskiemu sąsiedztwu zabudowy gospodarskiej z zabudową stricte mieszkaniową.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu