zm skiba

kojs

CenyRolnicze
12 lipca 2024, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9099 EUR EUR - 4.2567 GBP GBP - 5.0621 DKK DKK - 0.5705
Archiwum


12.07.2024 13:14 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,40-9,20 zł/kg, średnia: 8,62 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.07.2024 MATIF: pszenica WRZ24: 220,00 (+1,46%), kukurydza SIE24: 216,75 (-1,48%), rzepak SIE24: 474,50 (-0,42%)

12.07.2024 SPRZEDAM 30 T ŻYTA KONS., trans. firmowy, łódzkie, tomaszowski, 97-225, tel.: 661 909 361

Sprzedam warchlaka krajowego, ilość 750szt, waga 32kg, zaszczepione myco, transport+kredyt.Tel 504 177 184, 500 072 45

09.07.2024 SPRZEDAM 6 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, radziejowski, 87-875, tel.: 692 381 322

09.07.2024 KUPIĘ 3 WARCHLAKI KRAJOWE, 20-30 kg, mazowieckie, Ostrołęka, 07-409, tel.: 694 095 673

Dodaj komunikat

modele rolnicze

modele rolnicze

Urzędnik dla rolnika, czy rolnik dla urzędnika? Nie będzie wcześniejszej informacji o kontroli

kontrole, dokumenty, pixabay

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wprowadzenie takich procedur, aby Agencja informowała rolników o planowanych kontrolach w gospodarstwach już w chwili, gdy zostały one wytypowane do kontroli w Centrali. Co na to Agencja?

 

- W uzasadnieniu KRIR wskazano, że oddziały wojewódzkie ARiMR otrzymują listy wytypowanych do kontroli gospodarstw z centrali w Warszawie na około dwa tygodnie przed planowaną datą kontroli, tymczasem rolnicy o kontroli dowiadują się na około 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Jest to kłopotliwe z wielu powodów, choćby planowanych przez nich dużo wcześniej absencjach w gospodarstwie lub ważnych pracach polowych. W ocenie samorządu rolniczego wcześniejsze informowanie rolników o kontroli nie narusza w żaden sposób prawa, a zmiana zasad leży w kompetencji Prezes ARiMR – czytamy w komunikacie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

W odpowiedzi ARiMR poinformował, że nie planuje modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o kontrolach. Zasady te wynikają zarówno z obowiązujących aktów prawnych jak również z kilkuletnich doświadczeń ARiMR w przebiegu realizacji procesu kontroli.

 

Pracownicy ARiMR uwzględniają charakter i sezonowość pracy rolnika

 

- Zasady powiadamiania rolnika o kontroli oraz termin, w którym możliwe jest powiadomienie rolnika, wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa m.in. art. 103 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, zgodnie z którym: „Czynności kontrolne mogą być zapowiedziane, pod warunkiem że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Zapowiedzenia dokonuje się z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum i nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku kontroli na miejscu odnoszących się do zwierząt zapowiedzenie nie przekracza 48 godzin”.

 

W przypadku kontroli realizowanych przez ARiMR powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju i zakresu przeprowadzanej kontroli oraz od faktu, czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli, dotyczy to m.in. kontroli, które wymagają weryfikacji prowadzonej przez rolnika dokumentacji (np. rejestru zabiegów agrotechnicznych), posiadania maszyn, weryfikacji szczegółowych wymogów (np. kontrole ekoschematów, kontrole w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego, działań o charakterze inwestycyjnym i premiowym, kontrole warunkowości) itp.

 

Pracownicy ARiMR uwzględniają charakter i sezonowość pracy rolnika. Informując rolnika o planowanym terminie kontroli bardzo często uwzględniają prośby dotyczące dostosowania terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych do możliwości rolnika, o ile jest to w zgodzie z przepisami prawa. Ponadto, rolnik informowany jest również o możliwości pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. Powiadomienie o kontroli może nastąpić telefonicznie lub osobiście, a informacja o powiadomieniu zostaje odnotowana w raporcie z kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona bez obecności rolnika, nawet w sytuacji, gdy został on o niej poinformowany.

 

W obecnej kampanii kontrolnej, ze względu na zmiany przepisów prawa i wprowadzenie nowego rodzaju płatności np. do ekoschematów, znacząco wzrosła liczba rolników, którzy są informowani o kontroli ponieważ niezbędne jest pozyskanie od nich dokumentacji np. rejestru zabiegów agrotechnicznych czy planów nawozowych celem weryfikacji spełnienia przez nich nowych wymogów.

 

Reasumując, ARiMR dokłada starań, aby zapewnić udział rolnika w możliwie jak największej liczbie kontroli, nie planuje jednak modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o kontrolach – informuje Agencja.

 

 

Źródło: WIR

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Obserwuj nas w Google News 

i czytaj materiały szybciej niż inni

Google Icons 16 512

Dołącz teraz

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu