Drastyczne cięcia w dopłatach do materiału siewnego za 2019 r.

Redakcja

Stawki dopłat do materiału siewnego powinny być znane najpóźniej do 30 września danego roku. W 2019 wyczerpano jednak środki z puli de minimis, co spowodowało, że dopiero 5 marca br. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok ubiegły. Dokument czeka na podpis premiera. Wysokość dopłat jest zdecydowanie niższa od tych zaproponowanych za 2018 r. 

 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 wynosi:

  1. 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Poz. 615);
  2. 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  3. 342,95 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Przed rokiem w przypadku zbóż rolnicy mogli liczyć na dopłatę w kwocie 102,14 zł do hektara, do roślin strączkowych - 163,42 zł/ha, a do ziemniaków - 510,70 zł/ha.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2019 r. złożono 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2019 r. Stawki dopłat do poszczególnych grup lub gatunków roślin wyliczono, mając na uwadze, że na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł. Jednocześnie producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych: 869 712 ha – w przypadku zbóż, 29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych, 35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

 

Pełna treść projektu rozporządzenia znajduje się tutaj – kliknij.

Loading comments...