Czy robaki zastąpią mięso? Produkty z mącznika niebawem mogą trafić na półki sklepowe

Redakcja

Mączniki są bezpieczne do spożycia przez ludzi – tak brzmi opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która toruje drogę do pierwszego zatwierdzenia tego rodzaju żywności na terenie Unii Europejskiej.

 

Opinia, która została opublikowana w środę (13 stycznia), jest pierwszą oceną ryzyka EFSA dotyczącą stosowania produktu żywnościowego wyprodukowanego z owadów i dotyczy w szczególności bezpieczeństwa suszonego żółtego mącznika jako nowej żywności, w postaci całego suszonego owada lub w postaci proszku. Wniosek o opinię został złożony przez francuską firmę EAP Group Agronutris w 2018 roku.

 

Chociaż żywność na bazie owadów była dotychczas produktem niszowym, to jest postrzegana jako obiecujące, alternatywne źródło białka, które można hodować przy stosunkowo niewielkich nakładach.

 

Badający produkty z mącznika stwierdzili, że owad jest bezpieczny dla konsumentów, ale wskazano na pewne obawy dotyczące alergii, szczególnie wśród osób z uczuleniem na skorupiaki i roztocza. W związku z tym panel EFSA zalecił „podjęcie badań nad alergennością na mącznika żółtego”.

 

- Te zagrożenia są dobrze znane producentom owadów - wyjaśnił prezes międzynarodowej platformy owadów na żywność i paszę (IPIFF) Antoine Hubert, który nazwał publikację opinii „ważnym krokiem w kierunku unijnej komercjalizacji owadów jadalnych”. - W publikacjach naukowych scharakteryzowano już takie zdarzenia, a kilka firm produkujących owady opracowało schemat działań, aby pomóc w ograniczaniu takiego ryzyka - powiedział, wzywając instytucje UE do opracowania przepisów dotyczących etykietowania i informowania w tym zakresie konsumentów.

 

Opinia EFSA dotycząca zastosowań nowej żywności, posłuży jako podstawa przyszłej decyzji o dopuszczeniu tego rodzaju żywności do obrotu. Komisja musi teraz przedłożyć w ciągu siedmiu miesięcy projekt aktu wykonawczego zezwalającego na wprowadzenie tego produktu na rynek. - Mamy nadzieję, że te ostatnie kroki doprowadzą do dopuszczenia do obrotu tego produktu do połowy 2021 r. - powiedział Christophe Derrien, sekretarz generalny IPIFF.

 

 

Źródło: euractiv.com