kps

kojs

CenyRolnicze
06 października 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8989 EUR EUR - 4.8445 GBP GBP - 5.5303 DKK DKK - 0.6512
Archiwum


05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

04.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 349,75 (-0,36%), kukurydza LIS22: 339,75 (-0,07%), rzepak LIS22: 646,25 (+2,05%)

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Bubel do kolejnej poprawki. Aplikacja suszowa nadal mocno zaniża straty rolników

Redakcja
aplikacja suszowa, susza, szacowanie strat

Wnioski o szacowanie strat można składać wyłącznie przez aplikację do dnia 15 października 2022r. Na Warmii i Mazurach złożono 228 wniosków, z czego tylko 16 miało straty na poziomie powyżej 30%. Pozostałe 212 wniosków zostało odrzuconych (straty poniżej 30%).

 

Natomiast według raportów przygotowywanych przez IUNG-PIB stwierdzono występowanie suszy w całym województwie warmińsko-mazurskim już od pierwszego okresu raportowania (21.03.2022 – 20.05.2022) dla zbóż jarych i ozimych, a w kolejnych raportach pojawiły się rośliny, u których stwierdzono ujemny bilans wodny, takie jak rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe, okopowe. Deficyt wody dla roślin występował w całym województwie, praktycznie przez cały okres wegetacyjny dla wszystkich roślin, co widać było podczas żniw i sianokosów. Rolnicy z całego województwa zgłaszali straty plonów na poziomie 30% - 40% w całym gospodarstwie, podczas gdy aplikacja suszowa wskazuje straty tylko na gruntach kategorii I; w kilku tylko gminach powiatu szczycieńskiego suszę odnotowano na II kategorii gleby. Susza w znacznym stopniu dotknęła też trawy i mieszanki traw. Rolnicy zgłaszali straty w drugim i trzecim pokosie na poziomie 70%, w niektórych przypadkach koszt koszenia i zbioru drugiego i trzeciego pokosu był nieopłacalny ze względu na niski plon.

 

Z tego względu Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 15 września do Henryka Kowalczyka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje suszę tylko na glebach kategorii I, co ostatecznie przekłada się na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy, a w szczególności w trawach sięgały do 50% całego plonu.

 

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przekazał postulaty dotyczące zmiany przepisów odnośnie szacowania strat oraz propozycje usprawnienia działania aplikacji suszowej, wypracowane podczas posiedzenia Komisji Problemowej ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niekorzystnymi Warunkami Atmosferycznymi działającej przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej:

- Ponowne przeanalizowanie przepisów, które wprowadzą procedurę odwoławczą od wyników szacowania przez aplikację suszową do właściwego wojewody, celem powołania komisji odwoławczej i ponownego szacowania strat na miejscu w gospodarstwie. Wniosek podyktowany jest znaczącym zaniżaniem strat suszowych przez aplikację suszową.

- Zabezpieczenie puli środków na wyrównanie strat dla rolników z powodu suszy w 2022 roku. Zapewnienie środków umożliwi szybszą wypłatę rekompensat za 2022 rok.

- Dokonanie zmiany w aplikacji suszowej, polegającej na możliwości doszacowania kolejnych upraw w późniejszym terminie, lub automatycznego ponownego szacowania upraw w przypadku pojawienia się kolejnych raportów, w których wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego była ujemna dla danej rośliny. Obecnie można tylko raz w danym roku wysłać wniosek o szacowanie strat suszowych, co jest nie do zaakceptowania przez samorząd rolniczy.

- Skorelowanie aplikacji suszowej z aplikacją ARiMR, celem zamieszczania zdjęć geotagowanych do aplikacji szacującej straty. Zdjęcia mogą ukazać faktyczny obraz suszy w uprawach i będą pomocne przy ewentualnych odwołaniach.

- Zmianę sposobu logowania do aplikacji suszowej i podpisywania wniosku za pomocą loginu i hasła z aplikacji eWniosekPlus, a nie tak jak dotychczas za pomocą profilu zaufanego. Zmiana ta ułatwi rolnikom wykluczonym cyfrowo składanie wniosku suszowego.

- Zmianę zabezpieczeń aplikacji suszowej w taki sposób, by po błędnym wpisaniu loginu i hasła nie blokowała dostępu do aplikacji eWniosekPlus. Zmiana ta wyeliminuje konieczność ponownego przywracania hasła w biurach powiatowych ARiMR lub zdalnie poprzez podanie kwoty dopłat za ostatni rok.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu