kojs

skiba

CenyRolnicze
02 czerwca 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1903 EUR EUR - 4.5148 GBP GBP - 5.2543 DKK DKK - 0.6061
Archiwum


02.06.2023 13:19 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,50-8,60 zł/kg, średnia: 7,83 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

01.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 220,75 (+1,15%), kukurydza CZE23: 213,50 (-1,61%), rzepak SIE23: 399,75 (+1,14%)

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

27.05.2023 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 135 kg, 59%, mazowieckie, białobrzeski, 26-807, tel.: 793 005 905

27.05.2023 SPRZEDAM 18000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, podlaskie, kolneński, 18-520, tel.: 576 433 382

27.05.2023 SPRZEDAM 1000 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Sprzedam warchlaki krajowe 500-1500szt waga 28/30kg. Myco+ Circo, kredytowanie, transport. Tel 500 072 455 / 504 177 184

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Spis Rolny w Wielkopolsce: Znaczny spadek liczby małych gospodarstw

Redakcja
spis rolny, wielkopolska

Finalne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., opublikowane na koniec kwietnia br., potwierdziły utrzymanie się tendencji spadkowej liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W województwie wielkopolskim spisano 116,4 tys. gospodarstw rolnych, tj. o 7,4% mniej niż wykazano w poprzednim spisie.

 

W ujęciu względnym spadek liczebności był tu jednak mniejszy niż przeciętnie w kraju (średni spadek w skali ogólnopolskiej kształtował się na poziomie 12,7%). Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstw, ograniczenie liczby dotyczyło przede wszystkim gospodarstw mniejszych (o powierzchni UR od 1 do 20 ha). W okresie od poprzedniego spisu rolnego największe zmiany zaobserwowano w grupach obszarowych UR 10–15, 7–10 oraz 1–2 ha, gdzie ubyło odpowiednio: 16,8%, 15,9% i 13,4% gospodarstw. Pomimo ubytków, w strukturze gospodarstw rolnych te 3 grupy obszarowe pozostają wciąż najbardziej liczne. Największy przyrost liczebności, w porównaniu z 2010 r., odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych o powierzchni do 1 ha UR (o 7,8%) oraz największych, należących do grup obszarowych UR powyżej 30 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych przybyło w grupie obszarowej UR 50–100 ha (wzrost o 41,1%) oraz 100 ha i więcej (o 34,0%).

 

Ze względu na rodzaj prowadzonej produkcji rolniczej, największe zmiany dotknęły gospodarstwa prowadzące jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą. W 2010 r. ten typ gospodarstw stanowił blisko dwie trzecie ogólnej liczby (64,8%). Zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie, rozwijanie określonego kierunku produkcji rolnej i większa specjalizacja spowodowały, że udział gospodarstw z produkcją mieszaną (prowadzących zarówno uprawę roślin, jak i chów zwierząt) w ciągu 10 lat zmniejszył się o 18,8 p.proc. do 46,0%, na rzecz gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję roślinną, a ich liczba spadła o 34,2%. W 2020 r. ponad połowę całej zbiorowości stanowiły gospodarstwa o profilu roślinnym (53,0%; wzrost udziału o 18,3 p.proc.). W porównaniu z 2010 r. było ich o 41,2% więcej. Relatywnie większy wzrost dotyczył liczebności gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą (o 84,5%), jednakże w ogólnej liczbie ich udział nie był znaczący, kształtował się na poziomie 1,0%.

 

Według wyników PSR 2020 średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim wyniosła 15,3 ha, tj. o 1,2 ha więcej niż w 2010 r. i o 3,9 ha więcej niż przeciętnie w kraju. Najbardziej zwiększyła się średnia powierzchnia gospodarstw mieszanych – o 4,0 ha do 20,5 ha (w kraju 13,5 ha; wzrost o 2,6 ha). Zmniejszył się natomiast średni obszar użytków rolnych w gospodarstwach prowadzących wyłącznie produkcję zwierzęcą – z 4,0 ha w 2010 r. do 1,4 ha w 2020 r. (w kraju z 3,8 do 1,8 ha).

 

Największą przeciętną powierzchnią użytków rolnych (ponad 40 ha) wyróżniały się gospodarstwa rolne w gminach: Czempiń (powiat kościański), Bojanowo (rawicki) i Szydłowo (pilski). Relatywnie najmniejsze gospodarstwa (średnio poniżej 6 ha UR) występowały w gminach miejskich: Turek (powiat turecki), Konin i Puszczykowo (poznański).  

 

 

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu