kps

kps

CenyRolnicze
12 sierpnia 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.5459 EUR EUR - 4.6832 GBP GBP - 5.5357 DKK DKK - 0.6295
Archiwum


12.08.2022 12:50 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,70-9,50 zł/kg, średnia: 9,11 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

12.08.2022 MATIF: pszenica WRZ22: 338,75 (+0,22%), kukurydza LIS22: 336,50 (+0,52%), rzepak LIS22: 656,25 (-0,57%)

12.08.2022 SPRZEDAM 8 T PSZENICY KONS., transport rolnika, opolskie, brzeski, tel.: 791 531 832

12.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 800 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-316, tel.: 516 552 096

11.08.2022 SPRZEDAM 6 BYKÓW, hf, 780 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-408, tel.: 721 152 950

11.08.2022 SPRZEDAM 6 JAŁÓWEK, mieszaniec, 600 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-408, tel.: 721 152 950

10.08.2022 SPRZEDAM 1800 JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, tel.: 533 228 808

10.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsne, 800 kg, warmińsko-mazurskie, piski, 12-230, tel.: 697 091 028

10.08.2022 SPRZEDAM 4 BYKI, mieszaniec, 400 kg, łódzkie, kutnowski, 99-311, tel.: 516 439 781

09.08.2022 SPRZEDAM 6 T GROCHU, transport firmowy, świętokrzyskie, starachowicki, 27-225, tel.: 662 239 459

09.08.2022 SPRZEDAM 550 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, kościański, tel.: 605 997 682

08.08.2022 SPRZEDAM 7 BYKÓW, hf, 700 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 783 888 781

08.08.2022 SPRZEDAM 1000 SZT. TUCZNIKA, 125 kg, 60%, wielkopolskie, rawicki, 63-930, tel.: 693 779 357

08.08.2022 SPRZEDAM 120 T KUKURYDZY, transport firmowy, łódzkie, poddębicki,99-235, tel.: 665 432 229

08.08.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, hf, 800 kg, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 601 687 446

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Tereny produkcji rolnej zostaną objęte zakazem zabudowy?

Redakcja
dom, budowa, wieś

W resorcie rolnictwa podjęto prace zmierzające przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia – planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakazem zabudowy.

Poseł Stefan Krajewski zwrócił się do ministra rolnictwa z interpelacją w sprawie konieczności zmian przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego na wsi. - Niekontrolowany proces rozrastania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich sprawia, iż zagospodarowanie przestrzenne polskiej wsi jest chaotyczne i zaburzone. Nie dziwi więc fakt, iż proces ten coraz mocniej niepokoi zarówno indywidualnych rolników, jak i samorządy rolnicze, które złożyły wniosek w tej sprawie. Dynamika migracji mieszkaniowej z miast do wsi wynika w dużej mierze z rosnących cen nieruchomości w średnich i dużych miastach, oraz wysokich kosztów utrzymania w tychże. Niestety migracje te, często negatywnie wpływają na przestrzeń gospodarowania i prowadzenia działalności rolniczej. Prowadzi to do konfliktów pomiędzy napływową ludnością, a rolnikami gospodarującymi na swojej ziemi od pokoleń. Konieczna jest więc zmiana przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym na wsi, która doprowadziłaby do ochrony obszarów wykorzystywanych do, jakże ważnej w naszym kraju, produkcji rolnej – czytamy w wystąpieniu posła PSL.

 

Ministerstwo dostrzega problem 

 

 

- Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu zmianę przepisów ustawy o.g.r.l. (ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Celem zmiany jest przede wszystkim wprowadzenie regulacji, które wpłyną na poprawę skuteczności ochrony gruntów rolnych oraz usprawnią procedury wynikające z tych przepisów ustawy. Nowelizacja ta będzie miała niewątpliwie wpływ na racjonalne gospodarowanie gruntami rolnymi, tak aby zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkaniowych, gospodarczych czy energetycznych nie odbywało się kosztem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i nie stanowiło celu nadrzędnego w stosunku do produkcji żywności oraz poszanowania środowiska naturalnego – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski. - Ponadto informuję, że dostrzegam problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie, które również sygnalizuje pan poseł. W związku z tym pod koniec października br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejny raz wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o informacje w sprawie stanu prac nad zmianą systemu zagospodarowania przestrzennego. Z przekazanej odpowiedzi wynika, że obecnie kontynuowane są prace nad projektem nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poinformował Romanowski.

 

Jak pisze wiceminister, w ramach tych prac podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia – planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakazem zabudowy. Analizowane jest również rozwiązanie, zgodnie z którym decyzje administracyjne będą stanowiły narzędzie do uzupełniania zabudowy tylko w terenach jużzabudowa ukształtowanych przestrzennie – w obszarach uzupełnienia zabudowy wydzielonych w planie ogólnym w ramach obszarów rozwoju zabudowy. Ponadto rozważane jest ograniczenie przestrzenne wydawania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez ustalenie maksymalnego zasięgu obszaru analizowanego.

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu