zm skiba

skiba

CenyRolnicze
28 września 2023, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4062 EUR EUR - 4.6340 GBP GBP - 5.3631 DKK DKK - 0.6215
Archiwum


27.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,60 zł/kg, średnia: 8,21 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

27.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 241,00 (+0,31%), kukurydza LIS23: 211,75 (+0,24%), rzepak LIS23: 452,25 (+2,61%)

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Tereny produkcji rolnej zostaną objęte zakazem zabudowy?

Redakcja
dom, budowa, wieś

W resorcie rolnictwa podjęto prace zmierzające przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia – planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakazem zabudowy.

Poseł Stefan Krajewski zwrócił się do ministra rolnictwa z interpelacją w sprawie konieczności zmian przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego na wsi. - Niekontrolowany proces rozrastania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich sprawia, iż zagospodarowanie przestrzenne polskiej wsi jest chaotyczne i zaburzone. Nie dziwi więc fakt, iż proces ten coraz mocniej niepokoi zarówno indywidualnych rolników, jak i samorządy rolnicze, które złożyły wniosek w tej sprawie. Dynamika migracji mieszkaniowej z miast do wsi wynika w dużej mierze z rosnących cen nieruchomości w średnich i dużych miastach, oraz wysokich kosztów utrzymania w tychże. Niestety migracje te, często negatywnie wpływają na przestrzeń gospodarowania i prowadzenia działalności rolniczej. Prowadzi to do konfliktów pomiędzy napływową ludnością, a rolnikami gospodarującymi na swojej ziemi od pokoleń. Konieczna jest więc zmiana przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym na wsi, która doprowadziłaby do ochrony obszarów wykorzystywanych do, jakże ważnej w naszym kraju, produkcji rolnej – czytamy w wystąpieniu posła PSL.

 

Ministerstwo dostrzega problem 

 

 

- Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu zmianę przepisów ustawy o.g.r.l. (ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Celem zmiany jest przede wszystkim wprowadzenie regulacji, które wpłyną na poprawę skuteczności ochrony gruntów rolnych oraz usprawnią procedury wynikające z tych przepisów ustawy. Nowelizacja ta będzie miała niewątpliwie wpływ na racjonalne gospodarowanie gruntami rolnymi, tak aby zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkaniowych, gospodarczych czy energetycznych nie odbywało się kosztem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i nie stanowiło celu nadrzędnego w stosunku do produkcji żywności oraz poszanowania środowiska naturalnego – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski. - Ponadto informuję, że dostrzegam problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie, które również sygnalizuje pan poseł. W związku z tym pod koniec października br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejny raz wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o informacje w sprawie stanu prac nad zmianą systemu zagospodarowania przestrzennego. Z przekazanej odpowiedzi wynika, że obecnie kontynuowane są prace nad projektem nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poinformował Romanowski.

 

Jak pisze wiceminister, w ramach tych prac podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego nowego narzędzia – planu ogólnego, który będzie obligatoryjnym aktem prawa miejscowego o zasięgu obejmującym całą gminę. Jedną z jego funkcji będzie jasne wyznaczenie granic obszarów rozwoju zabudowy (tereny podlegające zabudowie w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych) oraz obszarów z zakazem zabudowy. Analizowane jest również rozwiązanie, zgodnie z którym decyzje administracyjne będą stanowiły narzędzie do uzupełniania zabudowy tylko w terenach jużzabudowa ukształtowanych przestrzennie – w obszarach uzupełnienia zabudowy wydzielonych w planie ogólnym w ramach obszarów rozwoju zabudowy. Ponadto rozważane jest ograniczenie przestrzenne wydawania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez ustalenie maksymalnego zasięgu obszaru analizowanego.

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu