kowalczyk

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

ph konrad

agrifirm

Polska może zgodzić się na obowiązkowe stosowanie definicji aktywnego rolnika

Redakcja
MRiRW

W miniony poniedziałek odbyła się nieformalna wideokonferencja ministrów rolnictwa UE. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali m.in. o Wspólnej Polityce Rolnej. Strona polska gotowa jest na szereg kompromisów. Poruszono również temat definicji „aktywnego rolnika”.

 

Otwierając dyskusję w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej, prezydencja portugalska potwierdziła możliwość zakończenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu obejmującego trzy rozporządzenia w pierwszym półroczu br.

 

Komisja Europejska  również wyraziła  poparcie co do planu osiągnięcia całościowego porozumienia w maju br. Wg resortu rolnictwa jest bardzo duża presja czasu na osiągnięcie porozumienia na szczeblu UE – tak, aby  umożliwić państwom członkowskim zakończenie niezbędnych procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym.

 

Wiceminister Bartosik zaprezentował stanowisko Polski w zakresie negocjowanego pakietu. Jeżeli chodzi o „zieloną architekturę”, to Polska może poprzeć kompromisową propozycję dotyczącą stopniowego podnoszenia limitu wydatków na ekoschematy. Istotne jest, aby zachować podejście Rady do ustalania tego limitu na podstawie alokacji na płatności bezpośrednie przed przesunięciem środków z II filaru. Polska może zaakceptować uwzględnianie 60% wsparcia dla obszarów o naturalnych ograniczeniach w rozliczaniu limitu 30% wydatków II filara WPR na cele środowiskowe i klimatyczne.

 

Polska popiera kompromisową propozycję dotyczącą dobrych praktyk środowiskowych (GAEC 8  płodozmian  na gruntach ornych), w tym  utrzymania wyłączenia  z norm  GAEC 8 i  GAEC 9 m.in. dla gospodarstw  do 10 ha. Nie popieramy jednak propozycji prezydencji dotyczącej GAEC 9 (wydzielenie powierzchni nieprodukcyjnych), ponieważ skomplikuje to wdrażanie tej normy, ograniczając elastyczność dla państw członkowskich. Ponadto propozycja obowiązkowego przeznaczenia co najmniej 3% powierzchni gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne może prowadzić do konieczności wyłączania gruntów z produkcji.

 

W zakresie ukierunkowania wsparcia Polska może zgodzić się na obowiązkowe stosowanie definicji aktywnego rolnika, pod warunkiem, że rolnicy otrzymujący do 5 tys. EUR płatności bezpośrednich uznawani będą za aktywnych. - Oczekujemy też, że przy weryfikacji warunku „aktywnego rolnika” nie będzie konieczności sprawdzania, czy wnioskodawca jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów jest aktywnym rolnikiem. Stosowanie płatności dla małych gospodarstw powinno być dobrowolne dla państw członkowskich – uważa Ryszard Bartosik.

 

Polska popiera  stanowisko Rady w zakresie poziomu finansowania płatności związanych z produkcją, tj. 13% koperty płatności bezpośrednich +2% na wsparcie do roślin wysokobiałkowych. - Postulujemy kontynuację  przejściowego wsparcia krajowego. Chcemy  utrzymania tego wsparcia na stałym poziomie i uaktualnienia okresu bazowego. Przychylamy się do  propozycji  Parlamentu w zakresie przejściowego wsparcia krajowego – stwierdził wiceminister rolnictwa.

 

 

Źródło: MRiRW

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu