kps

kojs

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

ph konrad

agrifirm

Ukraina uzna polską regionalizację względem ASF?

Redakcja

Główny lekarz weterynarii ,Bogdan Konopka, przedstawił postulaty związane z dostępem produktów rolno-spożywczych do rynku ukraińskiego, m.in. dotyczące możliwości eksportu na Ukrainę mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie, czy uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski względem ASF. W tym kontekście strona ukraińska zaznaczyła, że niezbędne będzie przeprowadzenie audytu w Polsce.

 

Spotkaniu, które zostało zorganizowane online, współprzewodniczyli: ze strony polskiej – sekretarz stanu Ryszard Bartosik, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Kaczka. W posiedzeniu uczestniczyli również: Główny Lekarz Weterynarii, przedstawiciele polskich służb fitosanitarnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz eksperci MRiRW.

 

Wiceminister Bartosik wrócił uwagę na dużą intensywność kontaktów polsko-ukraińskich w kwestiach rolnych, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i roboczym. Obaj wiceministrowie potwierdzili zainteresowanie zacieśnianiem współpracy i wyrazili gotowość do otwartego, konstruktywnego dialogu w ważnych dla Polski i Ukrainy kwestiach w obszarze rolnictwa. Rozmówcy wspólnie stwierdzili też, że istotne jest dążenie do zapewnienia płynnej, wzajemnie korzystnej, wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Obie strony wyraziły zadowolenie ze wzrostu wzajemnych obrotów handlowych tą grupą towarów w 2020 r.

 

Wiceminister Taras Kaczka poinformował o trwającym na Ukrainie procesie zbliżania ustawodawstwa rolnego do przepisów unijnych. Wyraził nadzieję na możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi zmian, które wprowadziliśmy w rolnictwie w związku z przystąpieniem do UE.

 

Główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka przedstawił postulaty związane z dostępem produktów rolno-spożywczych do rynku ukraińskiego, m.in. dotyczące możliwości eksportu na Ukrainę mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie, czy uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski względem ASF. W tym kontekście strona ukraińska zaznaczyła, że niezbędne będzie przeprowadzenie audytu w Polsce. Omówiono również kwestię dotyczącą dalszego współfinansowania przez KE programu zwalczania wścieklizny m.in. na Ukrainie, którego kontynuacja jest istotna dla obu krajów. Posiedzenie grupy było też okazją do omówienia współpracy bilateralnej w obszarze nasiennictwa.

 

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik i wiceminister Taras Kaczka pozytywnie ocenili rozwój współpracy naukowo-eksperckiej. W tym kontekście omówiono planowaną realizację projektu twinningowego dla Ukrainy, z udziałem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zapowiedziano, że kontynuowana będzie współpraca COBORU i Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin w zakresie ochrony prawnej odmian roślin. Strony potwierdziły możliwość wspólnych działań w odniesieniu do problematyki rozwoju obszarów wiejskich, spółdzielczości, agroturystyki, produkcji ekologicznej i wykształcenia rolniczego.

 

Na zakończenie spotkania podpisana została Wspólna Deklaracja z VI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej dotycząca współpracy w dziedzinie rolnictwa.

 

Podsumowując dzisiejsze rozmowy sekretarz stanu Ryszard Bartosik wyraził nadzieję na ścisłą i aktywną współpracę obu stron, która pozwoli na dalsze  wykorzystanie potencjału wzajemnych relacji. 

 

Według danych za 2020 r. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ukraiński w 2020 r. wyniosła ok. 760,4 mln EUR (wzrost o 27% r/r.). Głównymi produktami w eksporcie na Ukrainę były sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt oraz czekolada i przetwory zawierające kakao. Saldo dla Polski w u. roku było dodatnie i  wyniosło 28,8 mln EUR.

 

 

Źródło: MRiRW

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu