kojs

kps

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Dofinansowanie na budowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek

Redakcja

Do 26 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek jak również na zakup nowych maszyn i urządzeń do doglebowej aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

 

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Pomoc jest przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek (w przypadku  młodych rolników) oraz zakup sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

 

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji:

 

 

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów.

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.

 

Źródło: MRiRW

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu