kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
11 maja 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7514 EUR EUR - 4.5628 GBP GBP - 5.3050 DKK DKK - 0.6137
Archiwum


11.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-226,75 (+ 1,45%), kukurydza CZE21-258,50 (+0,68%), rzepak SIE21-543,25 (+2,11%) [euro/t

10.05.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,10 zł/kg, średnia: 6,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

Standardy Komorowskiego. Ministerstwo proponuje kredyty zamiast odszkodowania za wybite zwierzęta z powodu COVID-19

Redakcja

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała od ministerstwa rolnictwa odpowiedź w sprawie propozycji wprowadzenia zmian do przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa ustanawiających chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiających hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania w związku z wykryciem SARS-COV-2 u norek. Aktualnie hodowcy nie mogą liczyć praktycznie na żadną rekompensatę. Co na to resort rolnictwa?

 

- W odniesieniu do odszkodowań za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej zauważyć należy, że ich przyznawanie nie jest generalną zasadą. Analizując przepisy obowiązujące od 1997 r. w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt należy stwierdzić, że choć w wykazie chorób objętych obowiązkiem zwalczania były choroby występujące u określonych gatunków zwierząt np. u pszczół to w praktyce katalog zwierząt, za które przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa nie obejmował tego gatunku – czytany w odpowiedzi MRiRW. - Pszczoły zostały dodane do katalogu zwierząt, za zabicie lub ubój których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, dopiero w 2008 r.

W ramach zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, ze środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pokrywane są przy tym koszty: zabicia norek, unieszkodliwienia ich zwłok, unieszkodliwienia paszy i oczyszczania i dezynfekcji gospodarstwa, a także odszkodowania za zniszczoną paszę oraz – ewentualnie – za zniszczony sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, z późn. zm.) stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Kredyty te są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:
- 2 % w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
- 1 % w przypadku dużych przedsiębiorców.

W ramach Funduszu Gwarancji Rolnych uruchomiona natomiast została pomoc w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Dzięki gwarancji kredyty są udzielane przez banki współpracujące z BGK.

 

Dopłaty do oprocentowania kredytów są stosowane przez 12 miesięcy w wysokości 2% w skali roku oraz jest udzielana gwarancja ich spłaty na okres:
- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,
- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

 

- Widzę, że stara zasada Bronisława Komorowskiego mówiąca o tym, że: „Nie umiesz sobie poradzić w Polsce biedaku? Nie umiesz sobie znaleźć pracy? To weź kredyt i znajdź pracę” nadal obowiązuje. Tym razem znalazła odbicie u Grzegorza Pudy w ministerstwie rolnictwa. Zastanawia mnie czy w ogóle minister właściwy ds. wsi relacjonuje premierowi to co robi w swoim resorcie. Nie będzie żadnych odszkodowań, ale możecie wziąć kredyty. To jest odpowiedź. Czasem wydaje mi się panie ministrze, że komuniści mieli większą moralność niż pan – skomentował powyższą odpowiedź ministra Marek Miśko z Polskiego Przemysłu Futrzarskiego.

 

 

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu