kps

kojs

CenyRolnicze
07 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7861 EUR EUR - 4.5764 GBP GBP - 5.2720 DKK DKK - 0.6154
Archiwum


07.05.2021 12:53 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,60-7,30 zł/kg, średnia: 6,93 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

07.05.2021 MATIF: pszenica MAJ21-243,75 (- 3,85%), kukurydza CZE21-263,00 (+1,84%), rzepak SIE21-540,75 (+0,05%) [euro/t

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Komisja Europejska daje zielone światło do zielonej reformy rolnictwa polskiego

Redakcja

W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i wsparcie rodzinnych małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie - jak to bywało wcześniej - dużych przedsiębiorstw – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

 

Wczoraj odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra Grzegorza Pudy i komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na temat rekomendacji do Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Szef resortu rolnictwa poinformował, że w ramach tego Planu przewidziano wsparcie w systemie płatności bezpośrednich, którego celem jest stabilizacja dochodów małych gospodarstw i zmniejszenie dysproporcji między małymi i średnimi, a dużymi gospodarstwami. –  Za niezbędne w poprawie warunków gospodarowania i zamieszkania na wsi uważamy większe zaangażowanie polityki spójności w poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich – poinformował minister. Minister Puda podkreślił, że wspólnie z komisarzem Wojciechowskim uważają, że środki z WPR powinny trafiać bezpośrednio na wieś, a wszystkie działania liniowe – drogi, kanalizacja powinny być finansowane z innych źródeł.

 

Szef resortu rolnictwa zapewnił również, że będzie kontynuacja wsparcia młodych rolników. Zwrócił ponadto uwagę, że istotne jest także zapewnienie transferu wiedzy i innowacji. –  Chcemy, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, ale przede wszystkim scyfryzowane, takie które będzie mogło konkurować na rynku europejskim, ale także poza nim – podkreślił minister. Dodał jednocześnie, że zaproponowany został szeroki katalog instrumentów wsparcia, który pozwala na wprowadzenie nowych technologii produkcji w małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych, które odgrywają dużą rolę w ochronie środowiska i klimatu. Minister zwrócił uwagę, że kontynuowane będzie także wsparcie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego poprzez różnego rodzaju mechanizmy rynkowe. Zakładane jest wsparcie organizacji pionowej i poziomej producentów, w szczególności spółdzielni rodzinnych gospodarstw rolnych. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że te wszystkie elementy pozwolą na skrócenie łańcucha dostaw żywności. – Chcemy, aby te łańcuchy były krótsze, by transport nie musiał być prowadzony na duże odległości – stwierdził minister.

 

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że wszystkie instrumenty wsparcia będą skuteczne jeśli równocześnie zapewnione zostanie komplementarne wsparcie, w dużej skali, rozwoju obszarów wiejskich poprzez politykę spójności. – Wszystkie elementy, o których dziś mówimy – zalecenia i rekomendacje Komisji Europejskiej, nowej WPR - wpisują się w program rolny Prawa i Sprawiedliwości, który jest obecnie realizowany – zaznaczył minister. 

 

- Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, którą w tej chwili przeprowadzamy w całej Unii Europejskiej jest na etapie prac legislacyjnych – poinformował komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski. Wynikiem prowadzonych ostatecznych negocjacji między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską będą trzy główne rozporządzenia stanowiące filar reformy WPR. –  Najważniejszym z nich będzie rozporządzenie, które dotyczy planów strategicznych – dodał komisarz. Według komisarza Wojciechowskiego będzie to obszerny dokument, w którym cała WPR będzie rozpisana na konkretne działania w każdym z 27 państw członkowskich. Te plany będzie akceptować ostatecznie Komisja Europejska. Zdaniem KE najważniejszą kwestią do rozwiązania w Polsce są małe gospodarstwa. – Chodzi o to, aby większy strumień środków popłynął właśnie do tych gospodarstw – stwierdził komisarz.

 

 

Komisarz Wojciechowski zwrócił uwagę, że w skali UE przez ostatnią dekadę straciliśmy 4 mln gospodarstw i temu trzeba zapobiec. – Małe i średnie gospodarstwa są niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju, a także w ogóle dla rozwoju obszarów wiejskich – powiedział komisarz Wojciechowski i dodał – to muszą być tak skonstruowane programy, aby skorzystały z nich setki tysięcy rolników. Komisarz zwrócił również uwagę na problem krótkich łańcuchów dostaw, gdyż w skali UE produkty rolno-spożywcze wożone są średnio na odległość 177 km. – Zdecydowany nacisk kładziemy na to, żeby tam gdzie się da, żywność produkować i sprzedawać bardzo blisko – podkreślił komisarz. Stwierdził ponadto, że w Polsce trzeba odbudować przetwórstwo, z którym jest obecnie bardzo źle. Jest ono bardzo skoncentrowane. Brakuje przetwórstwa lokalnego. – Polska nie jest krajem skazanym jedynie na eksport. Ma możliwości lokowania swojej produkcji na rynku wewnętrznym. Trzeba lepiej wykorzystać te możliwości – stwierdził komisarz Wojciechowski.

 

Kolejnym zagadnieniem, na które zwrócił uwagę gość ministra Grzegorza Pudy jest konieczność zaangażowania wszelkich możliwych funduszy na rozwój obszarów wiejskich. – Nie będziemy mieli rolnictwa, jak ludzie uciekną ze wsi. Tak może być jak się nie poprawi warunków życia na wsi w istotny sposób – stwierdził komisarz. Zwrócił uwagę na konieczność poprawy komunikacji i transportu publicznego. Janusz Wojciechowski poinformował także, że duży nacisk w nowej WPR kładziony jest na dobrostan zwierząt. – Planujemy dobrostan zwierząt ująć jako jeden z ekoprogramów – poinformował dodając, że – część dopłat bezpośrednich będzie trafiać tylko do tych gospodarstw, które wejdą w programy podwyższonego dobrostanu. Dodał ponadto, że utrzymane będzie wsparcie z II filara na inwestycje w tym zakresie.

 

Komisarz podkreślił, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa zapadła decyzja o stworzeniu europejskiego znaku dobrostanu zwierząt. Będzie on przyznawany tylko tym produktom, które na wszystkich etapach zachowały warunki wysokiego dobrostanu zwierząt. – To będzie wielki atut rynkowy rolnictwa europejskiego, a rolnictwo polskie ma tutaj szczególne warunki, co pokazuje chociażby program dobrostan plus, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników –  podkreślił komisarz Wojciechowski. – Komisja Europejska daje zielone światło do zielonej reformy rolnictwa polskiego – dodał.

 

Na zakończenie konferencji minister Grzegorz Puda zaapelował do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i propozycji, które będą wnikliwie analizowane, tak aby Plan Strategiczny umożliwił dalsze unowocześnianie polskiego rolnictwa i polskiej wsi z zachowaniem jak najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału rozwojowego.

 

Źródło/zdjęcie: MRiRW

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu