kps

kowalczyk

CenyRolnicze
26 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9740 EUR EUR - 4.6134 GBP GBP - 5.4784 DKK DKK - 0.6201
Archiwum


25.10.2021 13:49 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,30 zł/kg, średnia: 6,06 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

25.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-282,00 (+0,71%), kukurydza LIS21-247,25 (-0,70%), rzepak LIS21-685,00 (+1,56%) [euro/t]

25.10.2021 SPRZEDAM 15 JAŁÓWEK, mieszaniec, 550 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

25.10.2021 SPRZEDAM 300 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, zwoleński, 26-700, tel.: 790 535 775

23.10.2021 KUPIĘ 24 TONY ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport firmowy, podlaskie, łomżyński, 18-411, tel.: 500 135 296

23.10.2021 SPRZEDAM 100 TON KUKURYDZY, transport rolnika, małopolskie, nowosądecki, 33-316, tel.: 664 531 879

23.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 400 kg, lubelskie, tomaszowski, 22-664, tel.: 600 366 166

23.10.2021 SPRZEDAM 20 JAŁÓWEK, mieszaniec, 400 kg, dolnośląskie, bystrzycki, 51-520, tel.: 789 309 353

23.10.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 670 kg, wielkopolskie, poznański, 62-060, tel.: 601 624 295

23.10.2021 SPRZEDAM 700 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, warszawski, 05-850, tel.: 606 920 897

23.10.2021 SPRZEDAM 45 TON PSZENICY PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, grodziski, 62-067, tel.: 692 929 054

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

Dodaj komunikat

ph konrad

zm skiba

Opłacalność, trudności, procedury rejestracyjne, perspektywy rolnictwa ekologicznego

Hanna Krugiełka

Produkty ekologiczne coraz częściej goszczą w sklepach i na stołach. Zaczęliśmy zwracać uwagę na jakość i pochodzenie jedzenia. Rośnie świadomość żywieniowa, z którą wiąże się czytanie sklepowych etykiet i sięganie do półek z napisami eko i bio. Czy to jednak oznacza, że przybywa gospodarstw ekologicznych? Czy przebrnięcie przez procedury certyfikacji gospodarstwa ekologicznego stanowi dużą trudność dla rolnika? Czy potencjalne zyski z eko-płodów są wystarczająco duże, aby zdecydować się na zmianę sposobu gospodarowania?

 

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej, którą uznaje się obecnie za trend światowy. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i strategii Farm to Fork gdzie postawiony został ambitny cel osiągnięcia 25% do 2030 roku upraw w Unii Europejskiej w systemie rolnictwa ekologicznego.

 

POLSKIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE - LICZBY OSTATNICH LAT


Obraz polskiego rolnictwa ekologicznego przedstawiają dane z ubiegłego roku. Według informacji Ministerstwa Rozwoju Wsi w 2019 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 20 146 podmiotów, w tym 18 656 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 505,7 tys. ha. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały uprawy zbóż. Na drugim miejscu znajdowały się trwałe użytki zielone. W 2019 r.  w obszarze produkcji zwierzęcej znacząco zwiększyła się produkcja jaj i ryb oraz wzrosło pogłowie zwierząt, szczególnie drobiu. Ponadto znacząco wzrosła liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. Ich liczba w 2019 roku wyniosła 967.

 

Rok 2019 był kolejnym po roku 2018, w którym zmniejszyła się ogólna liczba producentów ekologicznych w Polsce. Producentów w 2019 r., było o 2% mniej niż w 2018.

 

owoce waezywa zdjecie cenyronicze pl

 

W 2019 r. najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność w województwach: warmińsko-mazurskim (3265), podlaskim (2902) i mazowieckim (2676). Liczba producentów z tych trzech województw stanowiła 47,6% ogólnej liczby producentów ekologicznych w Polsce.

 

Najwięcej gospodarstw ekologicznych znajdowało się również w województwach: warmińsko-mazurskim (3239), podlaskim (2864) i mazowieckim (2242).

 

Od 2012 r. przybywa producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowania, czyli prowadzących czynności konserwowania lub przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęcego, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji.

 

BIO, ECO, PRODUKT EKOLOGICZNY - CZY WSZYSTKIE NAZWY SĄ PRAWDZIWE?

 

Mianem zdrowej żywności każdy wytwórca może nazwać swój produkt, zwłaszcza żywność kupowana prosto od rolnika zawsze kojarzy się ze świeżością i brakiem konserwantów, sztucznych nawozów, czy środków ochrony roślin.. Pod nazwą bio i eko można sprzedawać swoje plony, jednak coraz więcej konsumentów zdaje sobie sprawę, że mogą to być tylko chwyty marketingowe. Żywność wyprodukowana metodami ekologicznymi jest droższa, dlatego stosowanie pułapek marketingowych może stanowić dużą pokusę dla nieuczciwych sprzedawców.

 

Istnieje wprawdzie definicja mówiąca, że produkty bio to te, które wyprodukowane zostały w trosce o stan środowiska naturalnego i zdrowie zwierząt hodowlanych. Aby można było mówić o tym, że są bio, muszą w przynajmniej 99 proc. pochodzić z upraw lub hodowli ekologicznych. Nie są one całkowicie wolne od substancji trujących (wynika to z ogólnego zanieczyszczenia środowiska), to mimo wszystko zawierają znacznie mniej niepożądanych substancji.

 

Jednak aby produkt posiadał rangę produktu ekologicznego musi podlegać procesowi certyfikacji, a finalnie posiadać certyfikat.

 

Numer certyfikatu podaje się na etykiecie produktu. Dlatego dociekliwy klient sprawdzi wiarygodność słów sprzedawcy, czy opis np. na straganie.

 

maliny cenyrolnicze pl

 

DROGA POZYSKANIA CERTYFIKATU

 

Pozyskanie certyfikatu zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego może początkowo wydawać się trudne, a wymogi formalne i dokumenty mogą przysparzać obaw.

 

Procedura uzyskania certyfikatu rozpoczyna się od wybrania jednostki certyfikującej, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1353) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji, jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

 

Na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym (Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.

 

Upoważnione Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.): https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace

 

Rolnik zgłaszający się do wybranej przez siebie Jednostki Certyfikującej może liczyć na wyczerpujące uzyskanie informacji i pomoc pracowników. Na stronach internetowych.

 

klury hg cenyrolnicze pl

 

Uzyskanie certyfikatu w Jednostce Certyfikującej jest odpłatne.

 

 

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

- złożenie dokumentacji zgłoszeniowej (zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyfikację, opis jednostki produkcyjnej)

- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej

- kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek

- przegląd dokumentacji pokontrolnej

- decyzja w sprawie wydania certyfikatu

- nadzór nad wydanymi certyfikatami

 

 

Wniosek i opis należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Stosowne wnioski i formularze można pobrać ze stron internetowych.

 

Należy wiedzieć, że przekształcenie tradycyjnego gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne nie następuje w ciągu jednego roku. Ze względu np. na pozostałości środków ochrony roślin w glebie ma to miejsce w ciągu 24 miesięcy. Są to tzw. lata konwersji. Podczas okresu przejściowego producent może oznaczyć swój towar jako ”Produkt wykonywany metodami ekologicznymi”. Dopiero po uzyskaniu certyfikatu uzyskuje się „Produkt ekologiczny”.

 

ziemniaki pole zoelone cenyrolnicze pl

 

Gospodarstwo ekologiczne oprócz corocznej kontroli z ewentualnym pobieraniem próbek może być także poddane kontroli doraźnej.

 

Przekształcenie danego gospodarstwa w ekologiczne, wiąże się często z koniecznością współpracy sąsiadów, których czasem rolnik zmuszony jest poprosić np. o zmianę opryskiwaczy na bardziej precyzyjne.

 

Poddanie się certyfikacji w gospodarstwie ekologicznym  i przy produkcji ekologicznej jest procedurą ponawianą rokrocznie.

 

RYNEK I CENY PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

 

Rosnąca świadomość konsumentów jest widoczna w zwiększającym się popycie na ekoprodukty. Badania wskazują na to, że cieszą się one w Polsce lawinowo rosnącą popularnością. Według  prognoz wynika, że udział żywności ekologicznej w polskim rynku spożywczym kształtuje się na poziomie około 0,3 proc., ale do 2030 roku rynek ekożywności ma się rozwijać w tempie 20 proc. rocznie. 

 

Konsumenci są skłonni płacić więcej za zdrowe jedzenie, dlatego ceny produktów z certyfikatem żywności ekologicznej różnią się znacznie od tych wyprodukowanych innymi metodami. Markety i sklepy zwiększają gamę produktów z kategorii zdrowej żywności, zwiększa się zainteresowanie zakupami przez portale internetowe, również tymi oferującymi zdrową żywność oraz zakupy prosto od rolnika. (kliknij).

 

Panująca pandemia miała wpływ także na rynek żywności ekologicznej. Szczególnie pierwsze 2 miesiące od jej rozpoczęcia były trudne dla kupujących i sprzedających,. W tym czasie zaobserwowano mniejsze zainteresowanie kupnem. Kupujący boją się bezpośredniego kontaktu, dlatego spadły zakupy. Po tym czasie sprzedawcy wypracowali bezpieczne, czasem bardzo nietypowe metody sprzedaży. Często informują klientów o możliwości robienia bezpiecznych zakupów. Dostawcy przestrzegają zasad higieny i noszą obowiązkowe maseczki, a towary pakowane są w łatwe do dezynfekcji, czy utylizacji opakowania.

 

Wśród metod ograniczających, niwelujących kontakt kupujący sprzedający znalazły się np. jabłkomaty - podobne do paczkomatów, stojące poza terenem gospodarstwa sadowniczego. Można w nich nabyć odważoną i opakowaną porcję owoców, soki, czy przetwory.

 

Film z przykładem działania jabłkomatu znajduje się pod linkiem: 

 

 

Na ciekawy sposób sprzedaży produktów ze swojego gospodarstwa ekologicznego wpadł jeden z wielkopolskich rolników. Zbiera on od klientów zamówienia telefonicznie, a potem przygotowane wystawia przy drodze w papierowych torbach, oznaczonych numerami telefonów.

 

Część rolników i ogrodników przygotowuje swoje produkty do sprzedaży, zostawia je przy drogach, prosząc o opłatę do puszki. Niekiedy towar jest wyceniony, niekiedy nie. Ten typ sprzedaży wiąże się z zaufaniem w uczciwość anonimowego nabywcy. Podobno przeważnie się sprawdza. Z tego sposobu często korzystali ostatnio producenci chryzantem, z powodu zamknięcia cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych i pozostałe dni.

 

Producenci i dystrybutorzy towarów prozdrowotnych, też tych wytwarzanych metodami ekologicznymi, jak np. soki z malin czy aronii, obserwują zwiększoną sprzedaż w okresie pandemii i jesienno-zimowym.

 

Zaczynamy myśleć o jedzeniu jako o lekarstwie” - mówi redakcji pracownik jednego z wojewódzkich ODR-ów w rozmowie o rolnictwie o gospodarowaniu ekologicznym.

 

Właśnie zmiana myślenia konsumentów i coraz częstsze sięganie po zdrowe produkty, pozwala na bezpośredni wniosek o rosnącym zapotrzebowaniu na produkty ekologiczne i chociaż uprawa ekologiczna to wiele trudności i duża wiedza rolnika ekologicznego, może warto przemyśleć zmianę metody gospodarowania.

Źródła internetowe:

  • https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne
  • https://www.gov.pl/web/ijhars/biuletyn-wiedza-i-jakosc
  • https://www.gov.pl/web/ijhars/raport-o-stanie-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce
  • https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu