Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 kwietnia 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.7885 EUR EUR - 4.5562 GBP GBP - 5.2655 DKK DKK - 0.6127
Archiwum
22.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 238,50 (+ 3,02%), kukurydza CZE21 - 233,75 (+ 2,07%), rzepak MAJ21 - 595,25 (+ 5,96%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.04.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 6,10 - 6,90 zł/kg, średnia: 6,39 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++

Środowisko rolnicze domaga się powołania podkomisji sejmowej ws. „Piątki dla zwierząt”

Redakcja

- W związku z procedowaniem przez Sejm RP zmiany ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw z dnia 18 września 2020 oraz skierowaniem Uchwały Senatu RP ( druk 677) do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosimy o zastosowanie art.54. ust.1 w związku z art. 42. ust. 1 i powołanie podkomisji sejmowej o której mowa w art.165 Regulaminu Sejmu celem rozpatrzenia poprawek wniesionych przez Senat RP uchwałą zawartą w druku nr 677 – czytamy w piśmie polskich organizacji związanych z produkcją mięsa, które zostało skierowane do przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa.

 

Jak przypominają autorzy pisma skierowanego do przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa, obecnie w polskim Parlamencie toczy się debata nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W dniu 14 października 2020r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm RP dnia 18 września 2020r., ustawy wprowadził do jej tekstu poprawki zdecydowanie zmieniające brzmienie Ustawy przyjętej przez Sejm. Wiele z tych zmian nie tylko rodzi konsekwencje finansowe, ale również wątpliwości natury prawnej. Do najważniejszych zmian przyjętych przez Senat należy poprawka nr 16, wprowadzająca w art. 1 w pkt 13 lit. punkt 3b., który mówi iż wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku drobiu. Zapis ten nierówno traktuje podmioty zajmujące się ubojem bydła w stosunku do podmiotów zajmujących się ubojem drobiu i może powodować złamanie konstytucyjnej zasady równości zawartej w art. 32 Konstytucji RP określającego, iż wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zachowanie równego traktowania jest konieczne w obrębie danej klasy (kategorii) podmiotów, charakteryzujących się daną cechą istotną (relewantną). Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonujących kryteriach. W tym konkretnym wypadku brak jest merytorycznych i prawnych przesłanek do nierównego traktowania podmiotów w zakresie stosowania uboju religijnego. W związku z tym wydaje się zasadne zastosowanie art 54 ust.2a Regulaminu Sejmu i wystąpienie do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opinię czy poprawki zaproponowane w uchwale Senatu nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Kolejnym zarzutem, podnoszonym przez Biura Analiz jest fakt, że ustawa nie została skierowana do notyfikacji, o czym świadczy również niezamieszczenie w niej odnośnika informującego o dokonaniu notyfikacji Komisji. Brak notyfikacji może spowodować postępowania przed sądami oraz brak możliwości stosowania przepisów ustawy. Nierozstrzygniętym zagadnieniem jest kwestia związana z poprawką nr 31, która określa, iż dopiero po wejściu ustawy w życie minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawi Sejmowi, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, analizę skutków wejścia w życie art. 34 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, dla hodowców, producentów i gospodarki narodowej. - Wprowadzenie takiego rozwiązania dopiero po przyjęciu ustawy powoduje, iż w momencie przyjęcia jej nieznane są skutki prawne oraz finansowe ustawy, co w naszym przekonaniu nie powinno mieć miejsca, gdyż taka analiza powinna być przygotowana przed procesem legislacyjnym – uważają autorzy pisma.

 

Brak jest również analizy finansowej skutków wprowadzenia obowiązkowego chipowania psów. Jednocześnie Senat RP wprowadził poprawkę 6, która w art. 1 skreśliła pkt 3 oznacza to, że został utrzymany obecny stan prawny, który dopuszcza odbiór zwierzęcia upoważnionemu przedstawicielowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt bez udziału bezstronnych służb. Ustawa w ten sposób pozbawia posiadaczy zwierząt ochrony miru domowego, mimo iż Konstytucja gwarantuje w tym zakresie ochronę każdemu obywatelowi.

 

 

Jednak wydaje się iż najważniejszym argumentem przemawiającym za skierowanie ustawy do prac w podkomisji jest brak analizy zagrożenia sektorowego i powiązań międzysektorowych w konstrukcji odporności państwa. Analiza sektorowa syntetyzuje najważniejsze składniki otoczenia, przede wszystkim otoczenie rynkowe, konkurencyjne, prawne, ekonomiczne a także społeczne i polityczne. Włącza ona również w obszar analizy sektorowej ocenę zasobów przedsiębiorstw, należącą do danego sektora. W czasie globalnych kryzysów, a takim niewątpliwie są zagrożenia i skutki pandemii Covid – 19 oraz rosnące ryzyko bezumownego Brexitu, którego skutki ekonomiczne dla niektórych sektorów rolnictwa mogą być porównywalne ze skutkami embarga rosyjskiego, nie jest rozsądne dokonywanie rozłamów społecznych i tworzenia radykalnych rozwiązań pod kątem stabilności gospodarczej państwa gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków długotrwałych oddziaływania kryzysów niemilitarnych i niesymetrycznych.

 

- W sytuacji kryzysów rolnictwo może być powiązane międzysektorowo z działaniami i usługami oraz infrastruktura krytyczną ważną dla bezpieczeństwa państwa. Dlatego też taką analizę wpływu ustawy na bezpieczeństwo państwa przed uchwaleniem ustawy powinno przeprowadzić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dlatego też zwracamy się do Pana Przewodniczącego raz pozostałych członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi o powołanie podkomisji w celu dogłębnej analizy skutków prawnych oraz ekonomicznych wprowadzenia ustawy – czytamy w piśmie pod którym podpisali się Jacek Zarzecki (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego), Jerzy Wierzbicki (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego), Zygmunt Jodko (Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych), Witold Choiński (Związek Polskie Mięso), Wiesław Różański (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego) i Janusz Rodziewicz (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP).  

Może zainteresuje Cię również:

Kaczyński o „Piątce dla zwierząt”: Nie blokujmy ba

- Jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt to bez najmniejszej wąt

Sprawa „Piątki dla zwierząt” została zamknięta?

Wczoraj Marcin Zaborski, dziennikarz RMF FM, wypytywał przew

Przyjechali na interwencję do gospodarstwa. Ujawni

Policjanci z Krzeszowic (woj. małopolskie) przedstawili dwóm