Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 marca 2021, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3.7765 EUR EUR - 4.5345 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6098
Archiwum
01.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 250,00 (+ 2,04%), kukurydza MAR21 - 227,50 (+ 0,55%), rzepak MAJ21 - 496,25 (+ 0,97%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.03.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,30 zł/kg, średnia: 5,93 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Nadmiar wody dla roślin jest bardziej niekorzystny niż jej niedobory

Redakcja

Wysokie opady na znacznym obszarze kraju w ostatnich dwóch miesiącach spowodowały, że notowany jest nadmiar wody. Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły zwłaszcza w południowym terytorium kraju, wynoszące od 100 do ponad 200 mm. Nadmiar wody dla roślin jest bardziej niekorzystny niż niedobory wody, albowiem takie warunki powodują gnicie roślin a w konsekwencji znacznie obniżenie plonów. Natomiast brak dostatecznej ilości opadów w dalszym ciągu występuje na obszarze północno-zachodniej Polski, powodując nadal duże niedobory wody w glebie na tym terenie.

 

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była dodatnia, wynosiła 31 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 32 mm w stosunku do poprzedniego okresu(21 IV-20 VI). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 131 mm.

Obszar z największym deficytem wody wynoszący od -170 do -189 mm nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Perzycka, Wzgórze Bukowe). Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV – 20 VI) zwiększył się od 10 do 20 mm. Duże niedobory wody od -120 do -169 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego, a we wschodnich rejonach tych regionów notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. Na pozostałym terenie Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych. Natomiast na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego notowano znaczny wzrost KBW w stosunku do poprzedniego okresu raportowania nawet o 100 mm, a efektem jest na tym terenie nadmiar wody wynoszący od 100 do nawet 200 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

 

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 • Zachodniopomorskiego,
 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Pomorskiego.

 

Susza notowana jest w uprawach:

 • Zbóż jarych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Krzewów owocowych,
 • Zbóż ozimych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Roślin strączkowych,
 • Truskawek,
 • Warzyw gruntowych,
 • Drzew owocowych,
 • Tytoniu.

 

KBW 2020 05 cenyrolnicze pl

 

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 151 gminach Polski (6,10% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 82 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 3,31 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,98% gruntów ornych. tj. o 0,48 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

W tym okresie sześciodekadowym odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach rzepaku i rzepiku. Odnotowano ją w 151 gminach Polski (6,10% gmin kraju) tj. o 3,56 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,73% gruntów ornych. tj. o 1,53 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 124 gminach Polski (5,01% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost gmin z wystąpieniem suszy o 0,77 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,37% gruntów ornych, tj. o 0,6 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 101 gminach Polski (4,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 45 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,81 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 0,71% gruntów ornych, tj. o 0,13 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 69 gminach Polski (2,79% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby gmin z wystąpieniem suszy o 60 tj. o 2,43 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Wystąpiła na powierzchni 0,31% gruntów ornych tj. o 0,3 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w tych uprawach w 69 gminach Polski (2,79% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby gmin z wystąpieniem suszy o 60 tj. o 2,43 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Wystąpiła na powierzchni 0,31% gruntów ornych tj. o 0,3 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 69 gminach Polski (2,79% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby gmin z wystąpieniem suszy o 39 tj. o 1,58 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,34% gruntów ornych tj. o 0,26 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 60 gminach Polski (2,42% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 19, tj. o 0,77 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach na powierzchni 0,30% gruntów ornych, tj. o 0,05 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 

Suszę rolniczą notowano w uprawach tytoniu. Odnotowano ją w tych uprawach w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju).

 

Suszę rolniczą notowano w uprawach warzyw gruntowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju).

 

Suszę rolniczą notowano w uprawach drzew owocowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju).

 

IUNG stwierdza, że niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 1 maja do 30 czerwca występują w północno-zachodniej Polsce, są większe od 10 do 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (21 IV-20 VI). Natomiast na południu kraju notowano znaczny wzrost klimatycznego bilansu wodnego w stosunku do poprzednio raportowanego okresu, nawet o ponad 100 mm.

 

Wysokie opady na znacznym obszarze kraju w całym rozpatrywanym okresie spowodowały, że notowany jest nadmiar wody. Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły zwłaszcza w południowym terytorium kraju, wynoszące od 100 do ponad 200 mm. Nadmiar wody dla roślin jest bardziej niekorzystny niż niedobory wody, albowiem takie warunki powodują gnicie roślin a w konsekwencji znacznie obniżenie plonów. Duży nadmiar wody notowany na terenach woj.: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

 

Zasięg suszy zmniejszył się w uprawach: zbóż jarych i ozimych oraz truskawek w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą. Natomiast w uprawach rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych zasięg suszy uległ wzrostowi.

Natomiast brak dostatecznej ilości opadów w dalszym ciągu występuje na obszarze północno-zachodniej Polski, powodując nadal duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Występujący duży deficyt wody powoduje, że susza notowana jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.

Może zainteresuje Cię również:

Susza na terenie 11 województw. Najbardziej narażo

Powiększający się deficyt wody w północnych i zachodnich rej

Jest lepiej, ale susza nadal występuje na zachodzi

Brak dostatecznej ilości opadów nadal występuje na obszarze

Susza w rolnictwie: Wskazania z Puław były zawsze

Porozumienie Rolników Opolszczyzny w piśmie do ministra roln