kojs

kps

CenyRolnicze
19 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9212 EUR EUR - 4.5717 GBP GBP - 5.4084 DKK DKK - 0.6144
Archiwum


18.10.2021 13:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,20-6,00 zł/kg, średnia: 5,55 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

18.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-274,00 (-0,72%), kukurydza LIS21-245,25 (-0,20%), rzepak LIS21-673,75 (+0,19%) [euro/t]

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

Jeśli kształcenie w kierunku rolniczym, to tylko na najlepszej uczelni w Polsce

Hanna Krugiełka

Jeszcze ostatni etap matur i przyjdzie czas oczekiwania na efekty ciężkiej nauki w szkołach średnich, sprowadzane do suchej oceny procentowej, podawanej na świadectwach dojrzałości. W następnej kolejności świeżych maturzystów czeka trudny wybór dalszej ścieżki edukacji. Życiowy wybór. Często pierwszy świadomy. Oczywiście jak to w życiu: chęci, dążenia i marzenia to jedno, a możliwości - drugie. Jeśli jednak marzenia i możliwości się pokryją to absolwent szkoły średniej będzie mógł kształcić się dalej w wybranej przez siebie szkole wyższej. Krajowa oferta edukacji na poziomie rolniczo-przyrodniczych studiów inżynierskich i magisterskich jest szeroka. Różne bywają rankingi dotyczące tych szkół. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we wszystkich zajmuje jeśli nie pierwsze, to zawsze jedno z czołowych miejsc.

 

Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to perspektywiczne kierunki studiów, innowacyjne programy kształcenia, praktyki krajowe i zagraniczne oraz staże w przedsiębiorstwach, a także uznanie wśród pracodawców dla jej absolwentów. Dziś kilka informacji o tym co proponuje UP tegorocznym maturzystom, o tradycjach, organizacji i nowościach.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Należy podkreślić, że Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu dodaje prestiżu to, iż jest uczelnią z ponad 100-letnią tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych o uznanym dorobku naukowym i wysoko wyszkolonej kadrze dydaktycznej. To potwierdza czołowe miejsce Uniwersytetu w kraju oraz znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Pozycje wysoko punktowane zajmuje też wiele kierunków studiów oferowanych przez tą uczelnię. Szkoła ta zdobywa wysokie oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunków, na których kształci. Programy studiów dostosowane są zarówno do zainteresowań młodzieży, jak i potrzeb rynku pracy.

 

up pozanan rolnictwo cenyrolnicze pl

 

Fot. 1. Budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Collegium maximum


Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uczy się aż 8 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach studiów. Większość z nich kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżynier. Wyjątkiem jest weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, prowadzących do uzyskania tytułu: lekarz weterynarii.


Studenci UP w Poznaniu mają możliwość podjęcia nauki oraz zrealizowania stażu w zagranicznej uczelni lub instytucji w ramach programu Erasmus+. Uczelnia ta dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz laboratoryjną i 10 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.


Chętna młodzież w ramach edukacji na uniwersytecie może rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania, działając w kołach naukowych, ponieważ na uczelni działają  aż 23 koła naukowe.


Na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym działa także Centrum Kultury Fizycznej. To nowoczesna i dobrze wyposażona placówka sportowa, dysponująca kortami krytymi i otwartymi, halami sportowymi do gier zespołowych, strefą fitness, a nawet spa. Uczelnia współpracuje z ośrodkiem jeździeckim i pływalnią.  UP oferuje swoim żakom także Centrum Kultury Studenckiej, gdzie zainteresowani tańcem i śpiewem ludowym mają możliwość dołączenia do Zespołu Pieśni i Tańca Łany. W ramach uczelni działają także: Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator", Chór Akademicki "Coro da Camera", Orkiestra Uniwersytecka CKS oraz Scena Muzyczna Teatr PULS.


Ważną informacją jest ta, że wszystkie budynki uniwersyteckie i ich infrastruktura przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne o różnych stopniu dysfunkcji ruchu.

 

uniwersytet poznanski cenyrolnicze pl


Fot.2 Architektura Uniwersytetu Przyrodniczego jest bardzo zróżnicowana. Od budynków zabytkowych, ponowoczesne kompleksy. Cechą szczególną Uniwersytetu Przyrodniczego jest duża ilość miejsc zielonych

 

CO NOWEGO


Po mimo tego, że Uniwersytet Przyrodniczy to uczelnia z tradycjami, która zdążyła wdrożyć wiele kierunków i specjalizacji na wydziałach, które istnieją na niej od lat. Kadra UP pracuje cały czas nad nowymi rozwiązaniami w edukacji. Teraz ma do zaproponowania:


GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY/Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP

 

Pierwszy w Polsce, innowacyjny kierunek studiów inżynierskich Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny. Kształcić będzie specjalistów charakteryzujących się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu:

 • Geoinformacji i geotechnologii,
 • Budownictwa ogólnego,
 • Geotechniki,
 • Budownictwa hydrotechnicznego,
 • Modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Wodnego transportu śródlądowego,
 • Logistyki transportu wodnego.

 

Absolwenci wykorzystają narzędzia geotechnologiczne (min. drony, skanery) w działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym; inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej; wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego; podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.

 

63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego – DRONELAB i komputerowego - KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.

W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią podjęcie pracy, takie jak: GEOMATYKA, AUTOCAD, ArcGIS, Python, HYDRUS, Systemów pomiarowych, a dla najlepszych – kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOSz licencją pilota. Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana.

 

Szukając odpowiedniego kierunku warto zwrócić jeszcze uwagę naTECHNOLOGIĘ DREWNA – STUDIA DUALNE (I STOPIEŃ - licencjat)/ Wydział Technologii Drewna UPPStudia dualne na kierunku Technologia drewna są unikatowe w skali kraju. Uczelnia proponuje dwie specjalności do wyboru: mechaniczną technologię drewna i chemiczną technologię drewna.

 

Dzięki pozyskanym środkom z funduszy strukturalnych UE w planie studiów uwzględniono już od pierwszego roku płatne dla studentów staże u partnerów przemysłowych, 12 wizyt studyjnych w zakładach przemysłu drzewnego w całym kraju w ramach programu studiów uczelni.

 

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii drewna. W semestrach 1, 3 i 5 zajęcia odbywają się głównie na uczelni, a w semestrach 2, 4, 6 i 7 częściowo na uczelni, a w przeważającej mierze w zakładach pracy, w postaci trzymiesięcznych płatnych staży i praktyk.

 

collegium im. Cieszkowskich cenyrolnicze pl

Fot.3 Jeden ze starszych, pięknych architektonicznie budynków Uniwersytetu Przyrodniczego: Collegium im. Cieszkowskich

 

Ciekawe jest także: ŻYWIENIE ZWIERZĄT – STUDIA DUALNE (II STOPIEŃ – magisterskie)/ Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

 

Żywienie zwierząt to kierunek studiów nastawiony na kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej. Koncepcja kształcenia takich osób wynika wprost z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz,  producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na UP  oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

 

NOWE KIERUNKI W JĘZYKACH OBCYCH TO:

Pierwszy na UPP kierunek w języku rosyjskim Лесное хозяйство/ Leśnictwo (II stopień) program studiów koncentruje się na szerokim zakresie zagadnień związanych z leśnictwem, obejmując tematy związane z zarządzaniem, ochroną i hodowlą lasów./ Wydział Leśny UPP w języku angielskim:

 • MSc in Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management
 • MSc in Wood Science
 • MSc in Agronomy
 • MSc in Food Science and Nutrition
 • MSc in Agri-food Economics and Trade
 • MSc in Biotechnology

 

Studiowanie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to nie tylko zdobywanie fachowej wiedzy i tytułów naukowych oraz przyjaźnie i znajomości trwające często przez długie lata, to wyróżniająca je spośród innych szkół wyższych z innych regionów niepowtarzalna atmosfera miasta, z całą gamą atrakcji turystycznych, pięknych zabytków i szeroką ofertą kulturalną.

 

Strona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

https://wes.up.poznan.pl/pl?gclid=Cj0KCQjwz4z3BRCgARIsAES_OVdRpSSlnJ120xnZ-qNJnPVF7s0CBubZ0P9AvylABEbyI02rz424bNQaAoGxEALw_wcB

Vademecum kandydata:

https://puls.edu.pl/kandydat/vademecum-kandydata

Zasady punktacji:

https://puls.edu.pl/kandydat/szczegolowe-zasady-punktacji

Jeśli nie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, to może inna wyższa szkoła o profilu rolniczym? Tu możesz sprawdzić możliwości:

https://www.otouczelnie.pl/artykul/475/Studia-rolnicze

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu