Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 kwietnia 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7978 EUR EUR - 4.5481 GBP GBP - 5.2235 DKK DKK - 0.6115
Archiwum
16.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 217,75 (- 0,80%), kukurydza CZE21 - 220,25 (- 0,34%), rzepak MAJ21 - 509,25 (+ 0,25%) [euro/tona] +++ +++ +++ 16.04.2021 13:25 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,30 zł/kg, średnia: 6,00 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++

Trwa sezon na składanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Redakcja

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że można już składać wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego. 

 

Wnioski należy składać w terminie do:

 

  1. 15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
  2. 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
  3. 20 maja – dla ziemniaka,
  4. 31 sierpnia – dla gatunków roślin w dwuletnim cyklu rozmnażania,
  5. 10 marca – dla porzeczek i agrestu,
  6. 30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

 

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

 

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

  1. w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
  2. w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót,
  3. w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji - dostawca

 

Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

 

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

 

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej oraz Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.

 

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

 

Źródło: PIORiN

 

 

Może zainteresuje Cię również:

Agencja ruszyła z przekazywaniem dopłat do materia

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyz

Stawki dopłat do materiału siewnego

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat d

Obliczono stawki dopłat do materiału siewnego za 2

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rad