kojs

kojs

CenyRolnicze
19 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9212 EUR EUR - 4.5717 GBP GBP - 5.4084 DKK DKK - 0.6144
Archiwum


18.10.2021 13:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,20-6,00 zł/kg, średnia: 5,55 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

18.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-274,00 (-0,72%), kukurydza LIS21-245,25 (-0,20%), rzepak LIS21-673,75 (+0,19%) [euro/t]

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

Wilki - prawo,ochrona, rzeczywistość

Hanna Krugiełka

Wilki od dawna stanowią problem dla gospodarzy, zwłaszcza na Podkarpaciu, w Małopolsce, Podlasiu i Warmii. Nie tylko atakują zwierzęta gospodarskie, ale zbliżają się także do miast, a nawet przekraczają ich granice. Ochrona tego gatunku spowodowała oczekiwany wzrost populacji. Jednak czy granice dopuszczalnych ilości wilków nie zostały już przekroczone? Czy nie nadszedł czas na redukcję populacji tych zwierząt?

 

Wilki stanowią coraz większy problem i zagrożenie dla inwentarza gospodarskiego – informuje redakcję warszawska Krajowa Rada Izb Rolniczych. Na temat zagrożeń wywoływanych przez wilki pisaliśmy obszernie rok temu (kliknij tutaj). Ze względu na to, że sytuacja nie uległa poprawie postanowiliśmy kolejny raz zająć się tym ciekawym tematem. Tym razem o opinie poprosiliśmy również naszych Czytelników.

 

WSTRZĄSAJĄCE DONIESIENIA Z OSTATNICH TYGODNI


Media coraz częściej donoszą o obecności wilków. Często zwierzęta te widywane są w lasach, w rejonach gdzie kiedyś nie występowały. Na drogach i autostradach dochodzi do kolizji, kiedy to wilki wbiegają pod koła jadących pojazdów. W niektórych rejonach kraju za ich sprawą dochodzi już do zaniku występowania sarny. Coraz częstsze są ataki wilków na zwierzęta gospodarskie, a nawet mówi się już o atakach na ludzi.

 

Poniżej przytaczamy tylko dwa przykładowe wstrząsające doniesienia.

 

„Ataki wilków w Bieszczadach. Ludzie się boją: Tylko patrzeć, jak ktoś zadzwoni, że porwały człowieka” - głosi tytuł relacji zamieszczonej na portalu plus.nowiny.24

 

„W Hoszowie jednej tylko nocy wilki zagryzły 13 psów. W Rabem zabiły dorosłego konia, w Bandrowie Narodowym: u jednego gospodarza - dwie jałówki, u drugiego - źrebaka, u trzeciego - dziesięć owiec. W Bieszczadach ludzie ze strachu przed wilkami przestali chodzić do lasu”- czytamy dalej w artykule z 17.01.2020 r.

Źródło: https://plus.nowiny24.pl/ataki-wilkow-w-bieszczadach-ludzie-sie-boja-tylko-patrzec-jak-ktos-zadzwoni-ze-porwaly-czlowieka/ar/c1-14720426

 

Druga dramatyczna, świeża relacja, która jest warta uwagi, została zamieszczona w Gazecie Lubuskiej, z dnia 25.02.2020 r. pt.: ”We wsi Wielowieś wilki zagryzły daniela. Wilków jest coraz więcej, a gospodarze martwią się o zwierzęta”. W artykule czytamy m.in. o agroturystyce, w której na skutek ataków wilków z 18 utrzymywanych danieli pozostało tylko 6.
Właśnie ten artykuł skłonił nas do ponownej analizy tematu  zagrożeń wynikających z rosnącej populacji wilka w Polsce.

 

Źródło: https://gazetalubuska.pl/we-wsi-wielowies-wilki-zagryzly-daniela-wilkow-jest-coraz-wiecej-a-gospodarze-martwia-sie-o-zwierzeta/ar/c1-14812228

 

wilk jeden cenyrolnicze pl

 

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, A REDUKCJA POPULACJI WILKÓW


W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, że redukcja każdego osobnika z chronionego gatunku, jakim jest wilk (Canis lupus) wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Krajowa Rada Izb Rolniczych często otrzymuje informacje dotyczące zwierząt gospodarskich zaatakowanych przez wilki. - Rolnicy bezpośrednio swój problem zgłaszają wojewódzkim izbom rolniczym, a następnie wojewódzkie izby występują do nas w poszczególnych sprawach. W latach 2018-2019 temat ten był wielokrotnie poruszany na spotkaniach z rolnikami. Zgłaszano problemy związane ze zbliżaniem się wilków do gospodarstw oraz dochodziło do zagryzania bydła oraz owiec. Problem ten dotyczy głównie woj. podkarpackiego, małopolskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego - dowiadujemy się w KRIR.

 

W praktyce problem polega na tym, że Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych często występuje do Ministerstwa Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka, przekazuje wnioski rolników o eliminacje osobników. Jednak działania KRIR nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt.

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 czerwca 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie racjonalnego zarządzania populacją wilka. Poniżej przedstawiamy odpowiedź resortu środowiska.

 

Gorąco zachęcamy Czytelników do uważnej lektury i samodzielnych wniosków.

„Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto jest gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej i umów międzynarodowych takich jak dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), Konwencja z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (tzw. Konwencja Berneńska) oraz Konwencja z dnia 3 marca 1973 r. o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (tzw. Konwencji Waszyngtońskiej). Jest również gatunkiem priorytetowym w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, a zatem takim, w odniesieniu do ochrony, którego Unia Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność. Generuje to wobec państw członkowskich obowiązek podjęcia stosownych środków ochrony, w tym ochrony jego siedlisk, celem niepogarszania stanu populacji. Należy zwrócić uwagę, iż w Polsce od momentu objęcia wilka ścisłą ochroną gatunkową w 1998 r., wilki osiedliły się w tych rejonach, w których zostały wcześniej wytępione. Niekiedy ich nieobecność trwała ponad 200 lat, nie jest zaskoczeniem, że powrót tego dużego drapieżnika wywołuje dużo emocji i niepokoju wśród lokalnych społeczności. Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Spotkania na linii człowiek - wilk mają, więc charakter incydentalny. Nienaturalne zachowanie wilka wynika często z jego oswojenia przez człowieka (np. przez dokarmianie). Dlatego też niezwykle ważnym jest, aby mieszkańcy terenów, na których występują wilki, mieli świadomość tego, że dokarmianie dzikich zwierząt, zwłaszcza dużych drapieżników powoduje ich oswajanie się i przyzwyczajanie do łatwego pożywienia. W konsekwencji może być to niebezpieczne zarówno dla człowieka jak i dla zwierzęcia, które wykazując nienaturalne, groźne dla bezpieczeństwa człowieka zachowanie musi być wyeliminowane.

 

Obowiązujące obecnie przepisy prawa przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających m.in. zagrożeniu powodowanemu przez zwierzęta chronione dla życia i zdrowia ludzkiego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku, w celu wyeliminowania powodowanego zagrożenia - np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce, czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania), Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zakresie umyślnego zabijania) oraz Ministra Środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego). Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunków chronionych oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych, jak na przykład interes zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego. W przypadku, gdy zagrożenie jest udokumentowane oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki niezbędne do wydania zezwolenia nie ma przeciwwskazań, aby zezwolenie takie uzyskać. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że ewentualne zezwolenia wydawane są wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem stosownego odstępstwa.

 

Zasadnym jest również podkreślenie, że w przypadku, gdy któryś z osobników wilka zaczyna nagle wykazywać nienaturalne, zagrażające bezpieczeństwu zachowanie, świadczące o chorobie lub zaburzeniach behawioralnych, a wniosek obiektywnie nie może być załatwiony w formie pisemnej, podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia może uzyskać decyzję ustną (art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)), po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telefoniczną. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej urzędu.

 

Warto podkreślić, iż zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada m.in. za szkody wyrządzone przez wilki. Jednak należy zwrócić uwagę, że podstawową formą ochrony dobytku przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta jest jego zabezpieczenie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 września 2015 r. (sygn. akt K 20/14) stwierdził, iż "Obowiązkiem właściciela jest dbałość o swój majątek i podejmowanie starań w celu jego ochrony. Właściciel lub użytkownik mienia przewidując możliwość wyrządzenia szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne czynności, zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania jej rozmiarów." Niemniej jednak ustawa o ochronie przyrody wprowadza pomoc osobom poszkodowanym w postaci m.in. wypłacanych odszkodowań. Zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 poz. 645) w przypadku odszkodowania za szkodę wyrządzoną w odniesieniu do zwierząt jest ono, sumą:

- ceny rynkowej zabitego, padłego w wyniku odniesionych ran lub uśmierconego zwierzęcia,

- kosztów utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny,

- kosztu wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia,

- kosztów leczenia okaleczonych zwierząt i wartości produktów leczniczych.

 

zmeczony wilk las cenyrolnicze pl

 

W celu podniesienia świadomości społecznej na temat wilka, w 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zgodnie ze wskazaniem Głównego Konserwatora Przyrody, zorganizowała na terenie całego kraju cykl szkoleń zatytułowany: „Czy taki wilk straszny jak go malują?". W szkoleniach tych wzięli udział pracownicy samorządów, nadleśnictw, służb weterynaryjnych, izb rolniczych, PZŁ itp. Podczas szkoleń przekazano informacje m.in. o behawiorze wilka, procedurze uzyskiwania odszkodowań czy możliwościach wnioskowania o eliminację pojedynczych osobników wilka w sytuacjach najbardziej konfliktowych czy zagrażających bezpieczeństwu. Szkolenia miały również na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co jest niezwykle ważne w świetle działań prewencyjnych oraz pojawiających się sytuacji konfliktowych, w których najistotniejsze jest szybkie i sprawne działanie. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły przeszkolić około 730 osób.

 

Ponadto, 18 czerwca 2019 r. odbyło się forum dyskusyjne pn. „O wilku mowa" zorganizowane przez Ministra Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Instytut Badawczy Leśnictwa. Do udziału w forum zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji państwowych związanych z ochroną przyrody, naukowcy i eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolników i myśliwych. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich oraz posłowie i senatorowie. Ponadto dostrzegając wagę zapobiegania powstawaniu szkód w ubiegłym roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wygospodarował dodatkowe środki na zakup zabezpieczeń. Zostały one przekazane regionalnym dyrektorom ochrony środowiska do rozdysponowania wśród hodowców, których stada są najbardziej narażone na ewentualne ataki wilków. Dzięki tym środkom dokonano zakupu urządzeń o wartości prawie 370 000 zł.


Należy bezwzględnie podkreślić, że wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków (np. związane z chorobą zwierzęcia lub zaburzeniami jego behawioru) winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Sprawy, w których może być zagrożone zdrowie czy życie ludzkie są i będą traktowane priorytetowo.

 

Administracja ochrony przyrody dostrzega problemy związane z bytowaniem chronionych gatunków zwierząt i podejmuje odpowiednie działania. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska na bieżąco monitorują informacje dotyczące zdarzeń z udziałem wilków. Reagują w sprawach konfliktowych - wypłacają odszkodowania za szkody, zbierają informacje w zakresie obserwacji zwierząt w pobliżu gospodarstw domowych, kolizji drogowych z ich udziałem, doradzają odnośnie profilaktyki ograniczającej straty, informują i edukują w zakresie biologii i ekologii tego gatunku, współpracują z gminami, jednostkami Lasów Państwowych i instytucjami naukowymi. Hodowcy zwierząt w regionach najbardziej narażonych na ataki wilków mogą liczyć na pomoc i merytoryczne wsparcie w zakresie możliwości formalno-prawnych i technicznych, zapobiegania potencjalnym stratom oraz na szybkie oszacowanie szkody”.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6536-ministerstwo-srodowiska-w-sprawie-zarzadzania-populacja-wilka#

 

wilk2020 cenyrolnicze pl

 

JESZCZE JEDNO Z OSTATNICH WYDARZEŃ


Ostatnie ze zdarzeń, które chcielibyśmy przedstawić miało miejsce kilka dni temu. Nie jest poszkodowany w nim człowiek, ani inwentarz, a wilk (czy być może hybryda). W okolicach Białogardu znaleziono martwe zwierzę. Okazuje się, że na jego ciele znajdowała się rana postrzałowa. W tej sprawie trwa dochodzenie. Za zabicie chronionego wilka, sprawcy grozi kara nawet do pięciu lat więzienia.

Przykładowa relacja: https://gk24.pl/wilk-zastrzelony-w-lesie-kolo-bialogardu-trwaja-ustalenia/ar/c1-14805844


CO JESZCZE MUSI SIĘ WYDARZYĆ?


Przez stulecia człowiek był jedynym naturalnym wrogiem wilka. W momencie wpisania go na listę zwierząt chronionych przestał nim być. Populacja wilka w Polsce rozrasta się w sposób widoczny i dotkliwy dla rolników. Dochodzi do coraz częstszych spotkań ludzi z tymi zwierzętami. Jakiś czas temu w centrum Poznania pojawiła się hybryda wilka kąsająca przechodniów. Przykładowy opis zdarzenia: https://poznan.naszemiasto.pl/wilk-atakowal-ludzi-w-centrum-poznania/ar/c8-3649154.

Czy to nie wystarczy do zastanowienia, wniosków i zmiany prawa? Co jeszcze musi się zdarzyć? Jak długo potrwa ta sytuacja?

 

W Dyrekcji Ochrony Środowiska zadaliśmy 2 pytania:


1) Jaka jest liczba wilków żyjących na terenie RP?

2) Czy jest jakaś liczba graniczna, po przekroczeniu, której będzie możliwe zrezygnowanie z ochrony gatunkowej wilka?

Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi…

 

Linki:

https://gk24.pl/wilk-zastrzelony-w-lesie-kolo-bialogardu-trwaja-ustalenia/ar/c1-14805844

https://www.facebook.com/pg/Cenyrolniczepl/posts/?ref=page_internal

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/wiesci-rolnicze/pozostale-wiesci-rolnicze/16593-czy-zjedza-nas-wilki-o-atakach-wilkow-na-zwierzeta-gospodarskie-odstrzalach-odszkodowaniach-i-zabezpieczeniach

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6536-ministerstwo-srodowiska-w-sprawie-zarzadzania-populacja-wilka#

http://www.krir.pl/component/search/?searchword=wilk&ordering=newest&searchphrase=exact

https://gazetalubuska.pl/we-wsi-wielowies-wilki-zagryzly-daniela-wilkow-jest-coraz-wiecej-a-gospodarze-martwia-sie-o-zwierzeta/ar/c1-14812228

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/czy-wilki-ponownie-zaatakowaly-na-polnocy-wielkopolski

https://poznan.naszemiasto.pl/wilk-atakowal-ludzi-w-centrum-poznania/ar/c8-3649154

https://gk24.pl/wilk-zastrzelony-w-lesie-kolo-bialogardu-trwaja-ustalenia/ar/c1-14805844

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu