Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
25 lutego 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.6943 EUR EUR - 4.5143 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6071
Archiwum
25.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,75 (+ 0,20%), kukurydza MAR21 - 229,25 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 488,25 (+ 0,77%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Rola rolników w działaniach w dziedzinie klimatu

Redakcja

W miniony wtorek odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w Helsinkach, w którym uczestniczył Minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Prezydencja fińska zaproponowała dyskusję na bazie przygotowanego dokumentu pt. Zmiana roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu – promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie.

 

Polski minister zwrócił uwagę, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i wprowadzaniu go do gleby. Dla przyszłego rolnictwa ochrona gleby, jej urodzajność, żyzność są bardzo ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata. System badań a przede wszystkim, edukacji jest bardzo ważny, by te cele były dobrze rozumiane przez rolników. Według ministra Ardanowskiego - problem jest głębszy.

– Rolnicy o niskich dochodach, osaczeni przez ekspansywne banki, ograniczani w swojej produkcji przez ludzi, którzy na wsi chcą mieszkać, nie jako rolnicy, nie będą realizować z wielką ochotą dodatkowych nałożonych wymagań, które nie przynoszą im wymiernych korzyści – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków w prezentowaniu podejścia: jeżeli chcesz mieć czystą wodę, w ogóle mieć wodę, jeżeli chcesz mieć czyste powietrze, lasy, roślinność, to wiedz, że to wymaga środków, nie tylko przymusu dla rolników. Może to zmieni podejście polityków do finasowania wspólnej polityki rolnej i jej nowych wyzwań – powiedział minister Ardanowski.

Politycy, którzy kwestionują wspieranie działań w ramach I oraz i II filara WPR powinni być bardziej hojni w finansowaniu celów polityki rolnej, które służą społeczeństwu – nie tylko rolnikom, ale całemu społeczeństwu, by uchronić wszystkich, przed skutkami zmian klimatycznych – powiedział minister .

– Ministrowie rolnictwa czują ten obowiązek wobec całego społeczeństwa, wobec nowych wyzwań (środowisko, klimat), ale potrzebne są narzędzia do realizacji tej polityki – podkreślił szef polskiej delegacji.

– Prezentowane jest często podejście: po co dopłacać do żywności, skoro w Europie nikt nie głoduje. Po co dopłacać do rozwoju obszarów wiejskich, które to obszary nie odstają wyraźnie od stylu życia w mieście, choć różnice w poziomie życia mieszkańców wsi pomiędzy Europą zachodnią i wschodnią są nadal ogromne. Utrudnia to uzgodnienie odpowiedniego finansowania wspólnej polityki rolnej – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków, którzy reprezentują społeczeństwo, by zmienić podejście do finansowania wspólnej polityki rolnej – stwierdził polski minister.

Ministrowie rolnictwa w dyskusji byli zgodni co do faktu, że ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu nabiera coraz większego znaczenia. Rosną oczekiwania społeczne wobec roli, którą ma do odegrania rolnictwo UE w tym względzie. Komisja Europejska poinformowała, że nowe propozycje działań środowiskowych zawartych w pakiecie legislacyjnym dot. WPR po roku 2020 wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom (wzmocniona warunkowość), dając państwom członkowskim elastyczne ramy do działania i realizacji celów środowiskowych. Wiele delegacji podkreślało, że rolnictwo może i musi być częścią rozwiązania i a nawet liderem zmian, podkreślając, że nowym wyzwaniom i zwiększonym ambicjom środowiskowym powinien towarzyszyć odpowiedni budżet na WPR. Państwa członkowskie muszą mieć odpowiednią elastyczność w podejmowaniu działań i możliwość dostosowywania ich do lokalnych warunków.

Na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywały się także spotkania bilateralne. Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Irlandii Michaelem Creedem. Głównym tematem dyskusji były sprawy brexitu oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Ministrowie uzgodnili potrzebę wspólnych i solidarnych działań wobec zagrożeń, jakie dla sektora rolnego niesie bezumowny brexit. Potrzebne będą środki w budżecie UE na wsparcie sektorów dotkniętych zmianami w polityce handlowej z Wielką Brytanią. Minister Ardanowski podkreślił potrzebę odpowiedniego budżetu na WPR po 2020r. oraz wyrównania dopłat bezpośrednich. Zróżnicowanie dopłat bezpośrednich nie ma uzasadnienia wobec wyrównywania się kosztów prowadzenia produkcji rolniczej w państwach UE.

W spotkaniu bilateralnym ministra Ardanowskiego z minister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakości żywności Holandii Carolą Schouten podkreślono znaczenie wymiany dobrych praktyk w walce ze zmianami klimatu, w tym walce z suszą, roli nowych odmian roślin, doradztwa i nowych technologii.

 

Źródło: MRiRW

Może zainteresuje Cię również:

Absurdalna polityka Brukseli ws. środków ochrony r

Za co najmniej kontrowersyjną można uważać politykę Komisji

Dobrostan zwierząt w planie strategicznym WPR. Spo

Celem interwencji „Dobrostan zwierząt” zawartej w projekcie

Polityka rozłoży polskie rolnictwo na łopatki. Żyw

- W strategii powinniśmy dążyć do nowoczesnego rolnictwa opa